AUDIO: Manifest Slovenska – ekonomika

Tagged With: , , , , Add Comment

V tejto relácii Riešenia a alternatívy Slobodného vysielača bol predstavený ekonomický program Manifestu Slovensko, alternatívnej vízie pre našu krajinu. Program vypracovala skupina ekonómov, ich koordinátorom bol zástupca šéfredaktora Zem&Vek a bývalý ekonomický redaktor Marián Benka, ktorý tu program aj prezentuje. Najväčším paradoxom programu je, že vôbec neodporuje pôvodným ideálom liberálneho kapitalizmu. Naopak, trvá na ich obnovení. Na skutočnej konkurencii, slobodnom podnikaní a rovnosti šancí. Rovnakým prípríležitostiam pre domáci a zahraničný kapitál, pre súkromné, družstevné, komunitné a štátne podnikanie. Na orientácii na západné i východné trhy podľa toho, kde je to výhodnejšie.

Podrobnosti si môžete vypočuť v spomínanej relácii:

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis