Biely dom a miliardári to s „blokovaním slnka“ myslia vážne

Foto: Getty Images
Neustále sa nám vnucuje myšlienka, že katastrofická perspektíva „globálneho otepľovania spôsobeného človekom“ a/alebo zmeny klímy predstavuje nespochybniteľný vedecký „konsenzus“. A to bez ohľadu na skutočnosť, že, ako vysvetlil známy vedec zaoberajúci sa zmenou klímy Roy Spencera „takzvaný konsenzus vychádza z niekoľkých prieskumov a abstraktných sčítaní, ktoré boli vyvrátené spoľahlivejšími výskumami.“ 
Existuje celý rad klimatológov a odborníkov v odbore, ktorí s predkladaným obrazom nesúhlasia, ale ich hlasy sú v mainstreame stále prehlušované, nepočuté a neuznávané. Nenaznačujú, že nepoškodzujeme naše životné prostredie, ale nesúhlasia s politicky motivovanými predpoveďami súdneho dňa.Nespochybniteľné rozprávanie o súdnom dni preniká do mainstreamovej kultúry už desiatky rokov ako absolútna pravda. To umožňuje ospravedlniť drastické opatrenia pod rúškom dobrej vôle. Geoinžinierstvo by bohužiaľ mohlo byť jedným z nich. 

Geoinžinierstvo označuje súbor nových technológií, ktoré by mohli manipulovať so životným prostredím a čiastočne kompenzovať niektoré dopady zmeny klímy. Jedna z týchto metód sa nazýva injektáž stratosférického aerosólu (SAI), pri ktorej by sa do atmosféry vypúšťali látky ako čierny uhlík, oxid siričitý, kovový hliník, oxid hlinitý, titaničitan bárnatý a ďalšie, ktoré by odrážali slnečné žiarenie od Zeme.

Úrad Bieleho domu pre vedeckú a technologickú politiku v minulom roku oznámil, že koordinuje päťročný výskumný plán, ktorého cieľom je preskúmať spôsoby, ako upraviť množstvo slnečného svetla dopadajúceho na Zem. V súvislosti s nespochybniteľnou „zhoršujúcou sa klimatickou krízou“ sa tejto myšlienke dostáva čoraz naliehavejšia pozornosť.

Mnoho podrobností o tomto pláne nebolo zverejnených, ale je výsledkom priania vedcov, aby vláda USA vytvorila väčší program výskumu geoinžinierstva slnečnej energie, než aký bol doteraz realizovaný.

Je čím ďalej jasnejšie, že keď sa do stratosféry dostane množstvo aerosólov, môže to znížiť priemernú globálnu teplotu,“ povedal Chris Field, riaditeľ Stanford Woods Institute for the Environment. Predsedal výboru Národnej akadémie vied, inžinierstva a medicíny (NASEM), ktorý v roku 2021 odporučil Bidenovej administratíve, aby financovala federálny výskumný program tejto technológie.

„Budúcnosť skutočne závisí od toho, či sa podarí ambiciózne reagovať na klimatickú krízu. A my musíme byť naozaj otvorení tomu, aby sme si uvedomili, že niektoré druhy prístupov, ktoré sú plné nevýhod, si napriek tomu zaslúžia byť zvážené len preto, že alternatívy sú také závažné.“

Finančné prostriedky na nový program sa v nasledujúcich rokoch pravdepodobne výrazne zvýšia a zapojí sa do neho viac federálnych agentúr. V roku 2021 NASEM odporučil výskumný program vo výške 200 miliónov dolárov.

Viac ako 60 vedcov z významných inštitúcií nedávno zverejnilo list, v ktorom vyzývajú k dôkladnejšiemu štúdiu tejto stratégie a k malým experimentom v teréne, zatiaľ čo správa OSN naznačuje, že nastal čas začať skúmať, či by SAI mohla pomôcť v boji proti klimatickej kríze.

Tento typ vecí však nie je nový. Už v roku 2011 vydalo washingtonské think-tank Bipartisan Policy Center národný strategický plán o „potenciálnej účinnosti, uskutočniteľnosti a dôsledkoch techník sanácie klímy“. V tom istom roku sa na rokovaniach OSN o klíme v juhoafrickom Durbane o tejto téme intenzívne diskutovalo. V roku 2010 Svetová meteorologická asociácia vysvetlila, že „v posledných rokoch došlo k poklesu podpory výskumu modifikácie počasia ak tendencii prejsť priamo k prevádzkovým projektom.“

Znamená to, že geoinžinierstvo je v skutočnosti „v prevádzke“ už niekoľko rokov?

Vládny dokument Spojených štátov vytlačený na žiadosť Výboru pre obchod, vedu a dopravu Senátu Spojených štátov v novembri 1978 uvádza:

„Okrem špecifických výskumných programov sponzorovaných federálnymi agentúrami existujú aj ďalšie funkcie súvisiace s modifikáciou počasia, ktoré sa vykonávajú na niekoľkých miestach výkonnej moci. Rôzne federálne poradné panely a výbory a ich pracovníci – zriadenie za účelom vykonávania hĺbkových štúdií a prípravy komplexných správ, poskytovanie rád či odporúčaní alebo koordinácia federálnych programov modifikácie počasia – sú umiestnené a podporované v rámci výkonných oddelení, agentúr alebo úradov.“

Podivné.

Miliardári sú tiež v hre

Pokiaľ ide o miliardárov, Bill Gates podporil projekt vedcov z Harvardskej univerzity, ktorí chceli v roku 2021 na oblohe nad Švédskom otestovať nápad rozprašovať do atmosféry uhličitan vápenatý. Projekt bol našťastie zastavený po tom, čo sa miestne domorodé skupiny a ekológovia postarali o dostatočný rozruch. Gates je dlhodobo zástancom a podporovateľom geoinžinierstva.

Jeff Bezos využil superpočítač spoločnosti Amazon na modelovanie účinkov plánov na vypúšťanie obrovského množstva oxidu siričitého (SO2) do atmosféry ešte v tomto roku.

Dustin Moskovitz, zakladateľ spoločnosti Facebook, venoval 900 000 dolárov na financovanie vedcov v Mali, Brazílii, Thajsku a ďalších krajinách, ktorí skúmajú potenciálne účinky solárneho geoinžinierstva.

Na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii vo februári 2022 hovoril George Soros o existenčnom riziku, ktoré zmena klímy predstavuje pre ľudskú civilizáciu, a tiež o svojej podpore nástreku stratosférického aerosólu nad Arktídou, ktorý by odrážal slnečné žiarenie od Zeme.

Keď v roku 2016 bývalý riaditeľ CIA John Brennan nadniesol túto tému na konferencii Rady pre zahraničné vzťahy (Council on Foreign Relations), dostala sa mu tiež široká pozornosť:

„Ďalším príkladom je rad technológií, často označovaných súhrnným názvom geoinžinierstvo, ktoré by potenciálne mohli pomôcť zvrátiť otepľovacie účinky globálnej zmeny klímy. Jednou z nich, ktorá si získala moju osobnú pozornosť, je injektáž stratosférického aerosólu alebo SAI: metóda osadzovania stratosféry časticami, ktoré môžu pomôcť odrážať slnečné teplo rovnakým spôsobom, ako to robia sopečné erupcie. Program SAI by mohol obmedziť rast globálnej teploty, znížiť niektoré riziká spojené s vyššími teplotami a poskytnúť svetovej ekonomike ďalší čas na prechod od fosílnych palív.“

Dobrou správou je, že veľká časť vedeckej komunity hlavného prúdu veľmi váha, či sa o to vôbec pokúsiť. V nespočetných vedeckých publikáciách boli načrtnuté nebezpečenstvá, ktoré by mohli byť s takouto činnosťou spojené, pričom mnohé z nich vytvárajú ešte toxickejšie životné prostredie tým, že zamorujú veľké časti našej planéty ešte toxickejšími chemikáliami. Zdravotné dôsledky pre zvieratá i ľudí by mohli byť katastrofálne, nehovoriac o dôsledkoch pre životné prostredie.

Viac ako 400 klimatológov sa rozhodne stavia proti množiacim sa výzvam ku geoinžinierskemu výskumu slnečnej energie a jeho možnému rozvoju. V otvorenom liste varovali, že rastúca normalizácia technológií SRM ako možného riešenia klimatických problémov je dôvodom na obavy – ktoré by mohli mať nebezpečné a neočakávané dôsledky.

„Vyzývame vlády, OSN a ďalších aktérov k okamžitej politickej akcii, ktorá by zabránila normalizácii solárneho geoinžinierstva ako možnosti klimatickej politiky. Vlády a Organizácie Spojených národov musia zabezpečiť účinnú politickú kontrolu a obmedziť vývoj technológií slnečného geoinžinierstva na planetárnom predaji. Konkrétne vyzývame na uzavretie medzinárodnej dohody o nepoužívaní solárneho geoinžinierstva.“

Je dobré vidieť taký odpor proti tomu, čo sa zdá byť neustálou normalizáciou skúmania geoinžinierstva ako riešenie. Je frustrujúce si predstaviť, že by tento typ aktivít mohol byť jedného dňa normálny, najmä vzhľadom na to, že existuje množstvo vedeckých poznatkov a dôkazov, ktoré spochybňujú náš súčasný pohľad na klimatické zmeny a ich príčiny.

Takáto konverzácia však nie je povolená, podobne ako mnohým vedcom, lekárom a odborníkom v tejto oblasti nebolo dovolené spochybňovať vládnu politiku v oblasti COVID.

V tomto otvorenom liste vedci tiež uvádzajú, že, vzhľadom na rastúcu normalizáciu výskumu solárneho geoinžinierstva je potrebné vyslať silný politický signál na zablokovanie týchto technológií. Medzinárodná dohoda o nepoužívaní solárneho geoinžinierstva je potrebná už teraz.

Jediné, čoho sa obávam, je, že budeme aj naďalej žiadať veľkú politiku a vládu, aby sa niečo zmenilo a vypočuli sa naše hlasy. Naďalej sa spoliehame na to, že tieto sily vykonajú zmenu, akoby sme žili v demokracii. Systémy, ktoré máme, nepredstavujú nič iné ako ilúziu demokracie. Sú oligarchiou.

Politická politika týkajúca sa hlavných problémov, ktoré dnes sužujú našu planétu, je v rukách niekoľkých oligarchov. Tí sa postupom času snažia čo najlepšie ovplyvniť kolektívnu myseľ, aby podporila nimi žiadané iniciatívy, ktoré však často neslúžia na to, čo údajne riešia.

Aký je skutočný motív?

Hovorte si, že som konšpirátor, ale ponúka sa otázka, či geoinžinierstvo nemá skryté motívy, ktoré dávajú globálnej elite do rúk viac moci a kontroly? Má ovládanie počasia v niektorých krajinách geopolitické výhody a deje sa tak na úkor iných?

Po celom svete rastie počet výskumníkov, ktorí skúmajú, čo by solárna technika mohla znamenať pre ich regióny, aj keď ich domovské krajiny túto technológiu pravdepodobne nezavedú.

Iné krajiny to už robia. Čína oznámila, že plánuje rýchle rozšírenie svojho programu modifikácie počasia. Väčšina ľudí pravdepodobne nevedela, že Čína vôbec nejaký program modifikácie počasia má. Zmeny zahŕňajú úpravu klímy v oblasti, ktorá je viac ako jedenapolkrát väčšia ako India a pokrýva plochu cez 5,5 milióna kilometrov štvorcových.

Touto témou sa zaoberám už viac ako desať rokov a napriek jej nedávnej popularite a „legitimizácii“ sa domnievam, že geoinžinierstvo vo veľkom meradle prebieha už desiatky rokov. Nie je ľahké pripustiť, že veľká časť nášho počasia a možno aj niektoré veľké meteorologické udalosti/katastrofy mohli byť umelo vytvorené, ale to je téma na iný článok.

Správa z roku 1996, ktorú vypracovali špičkoví vojenskí pracovníci v USA, nazvaná „Počasie ako multiplikátor sily; ovládnutie počasia v roku 2025“, odhaľuje údajnú naliehavosť zavedenia týchto programov:

„Súčasné demografické, ekonomické a environmentálne trendy vytvoria globálne napätie, ktoré bude pre mnoho krajín alebo skupín impulzom k tomu, aby sa táto schopnosť meniť počasie stala schopnosťou.

V Spojených štátoch sa modifikácia počasia pravdepodobne stane súčasťou národnej bezpečnostnej politiky s domácimi aj medzinárodnými aplikáciami. Naša vláda bude takúto politiku vykonávať v závislosti od svojich záujmov na rôznych úrovniach.“

Vzhľadom na to, že ide o otázku národnej bezpečnosti, pokiaľ geoinžinierstvo vo veľkom meradle prebieha a prebiehalo, môže spadať do oblasti osobitných prístupových programov. Tieto programy sú považované za natoľko citlivé, že sú vyňaté z povinnosti podávať správy Kongresu. Inými slovami, sú pravdepodobne prísne utajované, nie však z dôvodu ochrany národnej bezpečnosti, ale skôr preto, aby sa ochránila skutočnosť, že to, čo sa deje, je krajne kontroverzné, neetické a nepotrebné.

Autor: Arjun Walia

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Zdroj:

(1) Arjun Walia – The White House and Billionaires Are Getting Serious About “Blocking Out the Sun”, Global research, 24.04.2023
(2) Bílý dům a miliardáři to s „blokováním slunce“ myslí vážně, zvedavec.news, 25.04.2023

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

 

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.
 

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply