Biolaboratóriá USA v republikách bývalého ZSSR

· Čas čítania: 8 min.
zdroj : Shutterstock

Pandémia koronavírusu opäť nastolila otázku tajných a „polotajných“ biologických laboratórií USA v republikách bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré predstavujú priame ohrozenie bezpečnosti v Rusku, ako aj v hostiteľských krajinách. Ruský minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov to poznamenal na stretnutí ministrov zahraničných vecí CSTO (Collective Security Treaty Organization – Organizácia Dohody o spoločnej bezpečnosti) 26 mája 2020.

Vo svojich štúdiách, ktoré sú takmer vždy utajené, pracovníci týchto laboratóríí majú právo extrateritoriality a diplomatickej imunity, využívajú okrem iného ešte sovietske kmene patogénov smrteľných infekcií a chorôb, ktoré Američania zdedili v 80. a polovici 90. rokov 20. storočia – informuje o tom Úrad pre informácie.

Ruslan Temirbulatov, doktor ekonómie, odborník v oblasti medzinárodných vzťahov v krajinách SNŠ (Spoločenstvo nezávislých štátov), predpokladá, že mnohé post-sovietske krajiny, ako minimum neoficiálne dali USA zbierky smrtiacich patogénov vrátane „sovietskych“ bojových kmeňov rôznych mikroorganizmov, ktoré sa používajú v biologických laboratóriách v bývalých sovietskych republikách.

Pandémia koronavírusu otvorila otázku jeho pôvodu.

Názory odbornej a vedeckej komunity boli rozdelené. Niektorí vedci trvajú na jeho prírodnom pôvode a iní na umelo vytvorenom. Druhé hľadisko sa potvrdzuje čoraz častejšie. Je známe, že samotný koronavírus pochádza z čínskeho mesta Wuhan, kde sa nachádza vojenské biologické laboratórium.

Ale už dva mesiace pred vypuknutím epidémie časopis Forbes informoval, že v októbri 2019 Univerzita Johns Hopkins University uskutočnila experimentálne štúdie simulujúce pandémiu určitého pľúcneho vírusu, ktorá vyvoláva veľa úmrtí a v dôsledku toho vzniknú vážne hospodárske dôsledky na celom svete.

Tento reťazec udalostí podnietil predpoklad, že nový vírus je umelého pôvodu.

Koronavírus otvoril problematiku zraniteľnosti ľudstva voči rôznym infekciám, vrátane infekcií umelého pôvodu. To okamžite vyvolalo otázku o existujúcich výskumoch zameraných na vývoj biologických a bakteriologických zbraní. Reč je nie len o možnosti zámerného použitia takýchto zbraní, ale aj o nehodách a náhodných únikov na miestach ich vývoja.

Spojené štáty americké sú jednou z krajín, ktoré sa intenzívne zaoberajú výskumom vojenských biologických zbraní.

Je dôležité si uvedomiť, že americká strana realizuje svoje nebezpečné vojenské programy v blízkosti ruských hraníc. 22 apríla 2020 na stránke amerického veľvyslanectva na Ukrajine bola uverejnená tlačová správa, v ktorej sa uvádza, že post – sovietske republiky, v ktorých sa nachádzajú biolaboratória Pentagonu, sa zúčastňujú na programoch biologickej bezpečnosti Ministerstva Obrany USA.

V prvej polovici 90. rokov minulého storočia Spojené štáty vyvinuli a začali implementovať tzv. „program Nunn-Lugar“ (pomenovaný po dvoch senátorcho: republikána Sam Nunn-a a demokrata Richarda Lugar-a): „Spoločné znižovanie hrozieb“ (anglická skratka CTR). Podľa oficiálnych cieľov autorov programu mali Spojené štáty pomôcť znížiť hrozby (v skutočnosti zneškodniť) zbraní hromadného ničenia. V tejto súvislosti je najznámejší komponent jadrové rakety. Týka sa to aj ďalších komponentov, vrátane chemických , biologických a bakteriologických zložiek.

Podľa oficiálnych dokumentov, program Nunn-Lugar navrhol štyri spôsoby ako znížiť hrozby zbraní hromadného ničenia:

 • utilizácia,
 • zhromažďovanie informácií o dostupnosti a množstve,
 • zvýšenie transparentnosti tých zložiek ozbrojených síl post-sovietskych krajín, ktoré majú v svojom arzenáli príslušné typy zbraní,
 • spolupráca s cieľom chrániť pred možnosťou získať dané druhy zbraní tretím stranám.

V skutočnosti tento program predpokladal zavedenie „mäkkej“ americkej kontrolu nad biologickým arzenálom SNŠ. Zahŕňa Ukrajinu, Gruzínsko, Tadžikistan, Arménsko, Azerbajdžan, Moldavsko a Kazachstan.

V roku 2011 bolo v Gruzínsku otvorené Centrum verejnej ochrany zdravia Richarda Lugara (nachádza sa 17 km od Tbilisi), cieľom ktorého je výskum nebezpečných bio-agentov (vrátane antraxu a tularémie) a vírusov (vrátane takých nebezpečných ako napríklad konžsko-krymská horúčka). Takéto výskumy sa uskutočňujú pod záštitou Združenia medicínskeho výskumu Pentagonu (USAMRU-G), v ktorom pracujú gruzínsky a americký špecialisti. Navyše, americký odborníci majú diplomatickú imunitu a na území samotného centra sa nachádzajú zóny, do ktorých nemajú prístup občania Gruzínska.

V septembri 2018 bývalý minister štátnej bezpečnosti Gruzínska Igor Giorgadze prehlásil, že v laboratóriách sa mohli uskutočňovať experimenty s ľuďmi a predložili dokumenty, ktoré potvrdzujú, že desiatky ľudí, ktorí podstúpili liečbu v centre Lugara, zomreli. Okrem toho, tam pracovali biológovia troch súkromných amerických firiem – CH2M Hill, Battele a Metabioa, ktoré pracujú na objednávku Pentagonu.

Giorgadze upozornil na vysokú úroveň bakteriologickej ochrany laboratória. Centrum má navyše „zariadenie na postrek škodlivými látkami a vojenské zásoby s biologicky aktívnym materiálom“. „Prečo má inštitúcia, ktorej cieľom je chrániť obyvateľstvo, takéto veci?“ – pýtal sa bývalý minister. Je dôležité poznamenať, že po otvorení tohto laboratória v Abchádzsku, susediacim s Gruzínskom a na Krasnodarskom území Ruskej federácie sa začala zaznamenávať prítomnosť atypického hmyzu. Boli objavené aj ohniská konžsko-krymskej horúčky, príčiny ktorých ostali neznáme.

Na území Arménska sa nachádza 12 biologických laboratórií. Moskva a Jerevan diskutujú o možnom podpísaní dohody o spolupráci v oblasti biologického výskumu, ktorá ruským expertom otvorí prístup do amerických laboratórií pôsobiacich v Arménsku. To by bol dobrý príklad pre ostatné krajiny. Predseda vlády Nikol Pashinyan hovorí o priamej a úprimnej diskusii o naliehavých otázkach bilaterálnych vzťahov s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. V každom prípade je zrejmé, že otázka činnosti vojenských biologických zariadení USA je jednou z dôležitých súčastí rusko-arménskej zahraničnej politiky.

Na Ukrajine, odborníci zaznamenali až 25 biologických laboratórií, ktoré sa začali objavovať v roku 2005, bezprostredne po tzv. „Oranžovej revolúcii“. Práve počas vlády prezidenta Viktora Juščenka bola uzavretá dohoda medzi Pentagonom a ministerstvom zdravotníctva Ukrajiny, v ktorom sa Ukrajina zaviazala odovzdať Pentagonu informácie o nebezpečných patogénoch. Hlavným realizátorom biologického programu USA na Ukrajine sa stalo Vedecko-technologické centrum Ukrajiny. Jeho spolupracovníci majú rovnako diplomatickú imunitu. V rokoch 2011, 2014 a 2017 sa na Ukrajine objavili ohniská cholery a hepatitídy A neznámeho pôvodu.

V Azerbajdžane sa v roku 2013 objavilo americké referenčné laboratórium, ktoré sa zaoberá štúdiom patogénnych mikroorganizmov u ľudí a zvierat.

V Kazachastane bolo v roku 2016 otvorené Ústredné referenčné laboratórium. Podľa kazašsko-amerických dohôd sa kazašské Vedecké centrum pre výskum karanténnych a zoonotických infekcií, pomenované po M. Aykimbayevovi, stalo základňou tohto laboratória. V dôsledku tejto interakcie Američania realizujú program na organizovanie výskumu prioritných tém infekčných chorôb zvierat a systémov poľnohospodárskej výroby. Táto aktivita je súčasťou programu One Health, podporovaného USA, ktorý skúma vzťah medzi zdravím zviera, ľudí a životného prostredia.

Na územní Uzbekistanu sa nachádza 10 referenčných laboratórií, z ktorých prvé sa objavilo v roku 2007. Americkí experti sa tak dostali k predtým tajným chemickým zariadeniam v Uzbekistane, ku ktorým stále nemajú prístup na území Ruskej federácie. V máji 2002 na ostrove Vozroždenija v Aralskom mori, v rámci amerického programu „Spoločné znižovanie hrozieb“, za účasti amerických špecialistov, cieľom ktorého bolo zničiť spóry anthraxu, ktoré ostali ešte od čias sovietskeho zväzu. Washington po prvý raz uskutočnil takúto operáciu v zahraničí. Neskôr bol z Taškentu vyslaný tím odborníkov, z rôznych oddelení epizootologickej a epidemiologickej tajnej služby. Od roku 2004 sa Washington zúčastňuje na vytvorení účinného systému kontroly šírenia infekčných chorôb v Taškente, ako súčasti spoločného programu spolupráce v oblasti biológie. Hlavným realizátorom je Agentúra na zníženie hrozieb obrany (DTRA) ministerstva obrany USA. Na území Uzbekistanu sa tohto programu, podporovanom Washingtonom, zúčastňuje Republikánske centrum pre prevenciu morových, karanténnych a vysoko nebezpečných infekcií ministerstva zdravotníctva. Tento program v Uzbekistane zabezpečuje realizáciu opatrení zameraných na posilnenie potenciálu republiky pri odhaľovaní, diagnostike, analýze a bezpečnosti skladovania kmeňov patogénov obzvlášť nebezpečných chorôb (ako napr. mor, antrax, tularémia a brucelóza). Úlohou programu je likvidácia vybavenia a infraštruktúry zdedenej z čias ZSSR, ktoré boli používané na vývoj biologických zbraní.

V Tadžikistane bola vytvorená sieť bakteriologických laboratórií. Hlavnými základňami sú Dušanbe, Sogdijská a Chatlonské oblasti.

Ak si zosumarizujeme vyššie napísané, tak sa ukázalo, že všetky tieto laboratóriá:

 1. Nachádzajú sa na hraniciach s Ruskom.
 2. Ukrajina a Gruzínsko má veľmi napäté vzťahy s Ruskom.
 3. Niektoré krajiny – ako Uzbekistan, Tadžikistan, Kazachstan – buď sú dodávateľmi pracovných migrantov do Ruska alebo sú ich tranzitnými krajinami (Kazachstan).
 4. Arménsko je strategickým spojencom Ruskej federácie a je sídlom veľkého ruského vojenského kontingentu.
 5. Susedstvo Kazachstanu s Čínou sa môže využiť na zhoršenie epidemiologickej situácie v Číne.

Takýmto rozmiestnením, je možné z území bývalých sovietskych republík, kde sa nachádzajú biolaboratóriá Pentagonu, naniesť úder na ruské územie a  pomocou „epidemiologického argumentu“ vyvolať zhoršenie vzťahov medzi Ruskom a susednými krajinami.

Scenár č. 1. Epidemiologický útok. To znamená postrek nebezpečným vírusom z územia jedného zo susedných štátov na územie Ruska.

Scenár č. 2. Organizácia rozsiahlej epidémie na území jedného zo susedných štátov s následným obvinením Ruska.

Scenár č. 3. Možná technologická katastrofa v miestach, kde sa vyvíjajú biologické zbrane.

Všetko, vyššie spomínané, znamená vojenský biologický výskum bez ohľadu na americkú verejnú mienku a prakticky neexistujúce medzinárodné právo. Môže ísť o umelú elimináciu nebezpečných patogénov zameraných na nakazenie určitého genotypu, živočíšneho druhu alebo populácie určitého územia (napríklad etnicity).

To všetko znamená vykonávanie vojenského biologického výskumu bez ohľadu na americkú verejnú mienku a prakticky neexistujúce medzinárodné právo. Môžeme hovoriť o umelej eliminácii patogénov zameraných na porážku špecifického genotypu, živočíšneho sveta alebo populácie určitého územia (napríklad etnicity).

Preto existuje dôvod sa domnievať, že americké vojenské a biologické aktivity na hraniciach krajín organizácie Dohody o spoločnej bezpečnosti (ODSB) ohrozujú národné záujmy Ruska. Pokiaľ je to tak, je potrebné prijať kolektívne koordinované a proaktívne opatrenia, zakazujúce činnosť vojenských biológov tretích krajín na území členských štátov ODSB. Výmena údajov o tejto problematike môže byť zaujímavá aj pre krajiny ako je Čína a Irán, ktoré v minulosti čelili a čelia výzve a informačným útokom zo strany USA a ich spojencov.

V prípade stupňovania vzťahov medzi USA a Ruskom, je otázka organizácia biologických útokov pod zámienkou šírenia bežných alebo nezvyčajných chorôb z územia bývalých sovietskych republík proti Rusku, len otázkou politickej vôle.

Nie je náhoda, že napriek všetkým sťažnostiam ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie počas minulých rokov, Rusko nemá žiadny prístup do týchto laboratórií. Bez možnosti získať tento prístup alebo uzavretia týchto stredísk, logika studenej vojny diktuje potrebu otvoriť podobné strediská na americkom kontinente (napr. na Kube a vo Venezuele), aby sa dosiahla symetrická biologická reakcia na hrozbu generovanú USA.

Pokiaľ ide o rolu USA v šírení koronavírusu:

 1. Vírus sa s 99% pravdepodobnosťou objavil dlho pred vypuknutím choroby vo Wuhane – nepriame dôkazy sa objavili v USA, Číne, Rusku a viacerých ďalších krajinách.
 2. Najstaršie stopy vírusu sa našli v Španielsku – v marci 2019.
 3. Spojené štáty a Čína robili výskum koronavírusu netopierov, publikácie o ktorom sú zverejnené v tlači a vo vedeckých časopisoch.
 4. USA a Čína mali príslušné technologické kapacity na premenu tohto vírusu na biologickú zbraň.
 5. V súčasnosti neexistuje dôkaz, že vírus bol modifikovaný a použitý ako biologická zbraň.
 6. V súčasnosti nie je známe, či sa objavil vírus v prirodzenom prostredí alebo bol niekým náhodne alebo zámerne vypustený.
 7. Pokiaľ ide o postoj Ruska k tejto otázke, tak oficiálne stanovisko je, že vírus sa objavil prirodzene a obvinenia voči Číne sú neopodstatnené.

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Zdroj: Биолаборатории США в республиках бывшего СССР, colonelcassad.livejournal.com, 29.6.2020

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected] UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.
ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár