Bukovský a Vašečka: „Slovensko má silnú antiintelektuálsku tradíciu“

· Čas čítania: 3 min.
Foto: Youtube

Dr. Igor Bukovský si v rámci svojich youtubových rozhovorov pozval liberálneho sociológa Michala Vašečku. Niektoré pozície z Vašečkovho životopisu hovoria samé za seba: programový riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky, konzultant Svetovej banky, podpredseda medzinárodného Výboru na elimináciu rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie a všetkých foriem intolerancie, predseda Redakčnej rady denníka N, vedúci Ústavu mediálnych štúdií na Paneurópskej vysokej škole…

Oháňajúc sa odbornosťou sociológa Vašečka za Bukovského pritakávania „vedecky zanalyzoval“, že Slováci sú zaostalý národ, vlastne sme ani nedosiahli úroveň politického národa, sme len národom etnickým. Stále sú v nás zakorenené generačne odovzdávané predsudky, napríklad silný vzťah k manuálnej práci a pohŕdanie voči intelektuálom – toto povie v čase, keď mladí majú nezáujem vyučiť sa remeslu a každý by chcel študovať vysokú školu bez ohľadu na jej úroveň. Ďalším generačným predsudkom je presvedčenie o „svetovom židovskom sprisahaní“ a iné „konšpirácie“. Samozrejme, poznáme tento naratív, že štúrovci boli antisemiti (a ich citovaním sa dopúšťate trestného činu). Nehovoria o predsudkoch proti „inakosti“. Ak by Kristus prišiel na dnešné Slovensko, určite by sa zastával rôznych menšín a „tradiční Slováci“ by ho nespoznali a nadávali by mu. Túto „národnú zaostalosť“ potom obaja páni rôznymi slovnými premosteniami spájajú s pasivitou a tolerovaním zla v politike. Napokon, tí politici, čo nás zneužívajú, sú podľa Bukovského len výsledkom našej nevzdelanosti a pasívnej požiadavky, aby štát všetko vyriešil za nás. Pritom v inej časti videa si protirečí, keď povie, že tradične si Slováci vedeli poradiť sami a nespoliehať sa na vrchnosť.

Práve väčšia aktivita a odvaha skúšať nové veci by mala byť cestou z temnoty. Tu však mnohých aktívnych ľudí vraj odradí „konšpirácia o Sorošovi“, ktorý posiela peniaze neziskovému sektoru. Potom sa vraj ľudia nechcú angažovať ako dobrovoľníci a občianski aktivisti, aby sa nedostali pod Sorošov vplyv. Akoby tu niekto niekedy tvrdil, že Soroš financuje zväz záhradkárov. Z diskusie Bukovského a Vašečku ďalej vyplýva, že nové veci síce skúšať treba, ale nie spochybňovať demokraciu a kapitalizmus, ako „najlepšie možné zo všetkých zlých systémov“. A pretože kapitalizmus nie je dokonalý systém, nezaobíde sa bez regulácií, vrátane regulácie Facebooku, aby si nemohol len tak kto chce písať čo chce.

Vašečka ako sociológ dodáva, že podľa prieskumov zhruba polovica Slovákov vyznáva proeurópske hodnoty, takže máme nádej, že mladá generácie náš „zaostalý národ“ konečne pretransfomuje na „moderný národ 21. storočia“. Takže ak to máme zhrnúť, toto sú znaky nesmiernej zaostalosti národa, z ktorých by sme mali vyrásť, aby sme sa zavďačili liberálnym intelektuálom ako sú páni Bukovský a Vašečka: úcta k manuálnej práci, uznávanie tradičných hodnôt, kritika sionizmu (pretože ide o ten a nie o židovský národ ako taký), kritika Georga Sorosa, odmietanie liberálneho kapitalizmu a zároveň požadovanie nového, spravodlivejšieho usporiadania spoločnosti.

Takýmito spôsobmi sa ľuďom podsúva, aby sa hanbili za to, že sú Slováci a považovali sa za zaostalých primitívov, ktorí ak chcú byť hodní označenia „národ“, mali by nasledovať príklad „vyspelých západných bratov“. Nie je náhodou toto príznakom nesvojprávnosti a pasívneho prístupu?

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Video si môžete pozrieť tu:

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár