Čin mladého Emila je neobhájiteľný, no bloger Denníka N Struhár sa ho snaží zľahčovať

Tagged With: , , , , , , Add Comment

Šimon Struhár je študentom Katedry politológie Trenčianskej univerzity, blogerom Denníka N, autorom viacerých internetových projektov ako Denník politológa či Šimon Struhár Comedy, kde sústreďuje svoju kritiku len na určitý vopred vybraný okruh ľudí, ako je poslanec Ľuboš Blaha alebo predseda SNS Andrej Danko.

Najnovšie poslal na adresu redakcií Zem&Vek, Slobodný vysielač, Infovojna a Hlavné správy mail nasledujúceho znenia:

Dobrý deň!

Slobodný vysielač, InfoVojna, ZEM A VEK a Hlavné Správy roky tolerujú a často aj sami šíria hatespeech voči rôznym skupinám obyvateľov. Nikdy ste nijako nezakročili proti tým nechutným komentárom, ktorých máte v diskusiách tony. A zrazu sa objaví jeden komentár, ktorý je napísaný presne tak isto, ako komentáre, ktoré roky tolerujete, len je namierený proti vám, a už je to zrazu problém. Nezastávam ten komentár, ale je tu pár podstatných rozdielov:

1. autor komentára len použil na fanúšikov vašich webov ich vlastnú medicínu

2. keď zistil, že to prehnal, komentár zmazal a ospravedlnil sa

3. za tento štýl komunikácie bol potrestaný aj svojou školou, aj Slovenskou debatnou asociáciou

4. nikto z mainstreamových médií neobhajoval tento štýl konverzácie

Struhár mal na mysli nenávistný komentár mladého stredoškoláka Emila, o ktorom sme písali v týchto príspevkoch:
https://zemavek.sk/mlady-slnieckar-a-fanusik-caputovej-by-chcel-strielat-narodne-orientovanych-ludi-a-slovenska-statnost-by-mala-podla-neho-skapat/
https://zemavek.sk/stefan-harabin-zvlastny-statut-extremistov-z-tabora-liberalov/
https://zemavek.sk/sorosov-gymnazista-emil-iba-vykrical-pravdu-o-zmyslani-caputovej-privrzencov/

Skúsme si rozobrať argumentáciu Š. Struhára, ktorému sa evidentne nepáči vlna kritiky, ktorá voči Emilovi prebehla v alternatívnych médiách (kým mainstream mlčal):

1. Autor komentára len použil na fanúšikov vašich webov ich vlastnú medicínu

Toto je prízemné zavádzanie. Ak by nejaký náš „fanúšik“ niekde napísal tento typ komentára, kde by sa otvorene vyhrážal smrťou nejakej skupine obyvateľstva, niesol by za to dôsledky a nepomohlo by mu vyhováranie, že to myslel „satiricky“. Pretože v tomto prípade išlo s najväčšou pravdepodobnosoťu o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu, nielen o bežné „hejterstvo“.

Ako píše v jednom z vyššie spomínaných príspevkov sudca Štefan Harabin: Všetky indície nasvedčujú tomu, že v prípade mladého muža došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu násilia proti skupine obyvateľov podľa § 359 Tr. zák.( č.300/2005 Z. z.), ktorý hovorí:

(1) Kto sa skupine obyvateľov vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou, alebo spôsobením škody veľkého rozsahu, alebo kto použije násilie proti skupine obyvateľov, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) z osobitného motívu,

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

c) verejne.

2. Keď zistil, že to prehnal, komentár zmazal a ospravedlnil sa

Nie, nezistil to on, zistili to iní ľudia, ktorí upozornili na jeho činnosť aj orgány činné v trestnom konaní a on až následne pocítil, čo spôsobil. Ospravedlnením sa trestná zodpovednosť nezaniká.

3. Za tento štýl komunikácie bol potrestaný aj svojou školou, aj Slovenskou debatnou asociáciou

Áno, debatná asociácia dala Emilovi stopku, čo je minimum, ktoré mohla urobiť vzhľadom na nehoráznosť slov jej člena. Čo sa týka opatrení na škole, o tých sa riaditeľ Bilinguálneho gymnázia C. S. Lewisa Dušan Jaura vyjadril len vo všeobecnej rovine. Odsúdenie tohto činu, aj to len vo veľmi miernej forme zo strany D. Jauru svedčí o jeho morálnom pokrytectve. Keďže ako riaditeľ školy nesie priamu zodpovednosť za to, že na jeho škole besedujú so študentmi len predstavitelia jedného ideologického tábora, ako sú páni Jaslovský, Smatana, či administrátori stránky ZOMRI, ktorí svoje nenávistné prejavy, podobne ako študent Emil, maskujú satirou. Je jasné, kde sa Emil inšpiroval.

Toto sa deje po celom Slovensku, nielen na spomínanom gymnáziu. Ako je vôbec možné, že ľudia s jednofarebným videním, jasnou a jednostrannou politickou orientáciou verbujú po školách budúcich prvovoličov a pod rúškom „satiry“ šíria nenávisť a hon na svojich politických rivalov?

Žiaľ, zákon sa tým neporušuje. Opýtali sme sa na stanovsko advokátskej kancelárie A|K|M|V — www.akmv.sk. Poskytli nám nasledujúcu odpoveď:

Ustanovenie § 151 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Školský zákon“) upravuje podmienky vzdelávania na Slovensku tak, že na školách a v školských zariadeniach sa zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia. Povolená nie je ani reklama, ktorá je v rozpore s princípmi a obsahom výchovy, či sprístupňovanie informácii, ktoré by mohli narúšať mravnosť osôb. Podľa ustanovenia § 5 Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o štátnej správe v školstve“) školu a školské zariadenie riadi riaditeľ, ktorý je zodpovedný za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa školy alebo školského zariadenia, za dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov a i. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ „jednostranné besedy“ nerealizujú reklamu, ktorá je v rozpore s princípmi a obsahom výchovy alebo nenarúšajú mravnosť, nie je dôvod na to, aby škola alebo školské zariadenie takéto besedy zakázala.

Ak by došlo k sprístupňovaniu informácii, ktoré narúšajú mravnosť je potrebné sa obrátiť na obec, ktorá je zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia, nakoľko je v jej pôsobnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 8 Zákona o štátnej správe v školstve kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych aktov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Problém však je, že v súčasnosti určité médiá, či neziskové organizácie financované zo zahraničia sa stávajú nástrojmi politického boja a jednostranne útočia na národné a konzervatívne hodnoty. Ale keďže nejde o politické strany, zákon im to umožňuje robiť aj na školskej pôde, ktorá by mala byť idelogicky neutrálna. Na druhej strane stačilo, aby svojho času učiteľka na košickom gymnáziu len ukázala študentom obálku Zem&Vek, a mainstrem ju išiel ukameňovať. Aký pokrik by sa asi spustil, keby na nejakú strednú školu prišiel besedovať niekto z našich redaktorov?

4. Nikto z mainstreamových médií neobhajoval tento štýl konverzácie

Samozrejme. Netvrdíme, že obhajoval, tvrdíme, že to mainstream až do momentu, kedy už bolo neúnosné o tom mlčať, nerozoberal, zatĺkal to a skrýval.

Podobne, ako sa tento podľa všetkého trestný čin snaží zľahčovať Šimon Struhár. Namiesto toho, aby poctivo priznal, že niečo takéto treba jednoznačne odsúdiť. Tak ako by sme aj my odsúdili kohokoľvek, kto by vyzýval k páchaniu násilia voči liberálom, homosexuálom, židom alebo akejkoľvek skupine obyvateľstva.

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis