Čína mení hospodársku stratégiu

· Čas čítania: 3 min.
Ilustračný obrázok: Archív Zem&Vek

Obchodná vojna, ktorú rozpútal Donald Trump zvyšovaním existujúcich colných sadzieb a uvaľovaním trestných dovozných ciel a taríf, naštrbila svetový obchod a spomaľuje tempo rastu globálnej ekonomiky. V dôsledku toho sa roztriasla pôda pod doterajším modelom spoločensko-hospodárskeho rozvoja Čínskej ľudovej republiky, lebo stojí a padá na každoročnom stúpaní tvorby HDP minimálne o šesť percent. Politická hierarchia v Pekingu a v provinčných metropolách začlenila do svojich radov – vrátane parlamentu, novozbohatlícku vrstvu investorských a podnikateľských miliardárov. Čínske politické vedenie sa – podobne ako putinovská smotánka v Rusku – spolieha na to, že si udrží krehkú vernosť domácej oligarchie rozdávaním privilégií, prideľovaním subvencií, veľkorysým úverovaním, poskytovaním daňových výhod a uzatváraním lukratívnych zmlúv so štátom.

Socializmus s čínskymi charakteristikami, ako sa tento zdeformovaný štátny kapitalizmus oficiálne nazýva, je tak dosť zraniteľný. Zastrešuje ho monopolná politická moc komunistickej strany. Tá pri začleňovaní štátu do globálnej ekonomiky pred štyrmi desaťročiami uzavrela s občanmi nepísanú spoločenskú zmluvu. Za hrsť strieborných ich predala nadnárodnému kapitálu v zmysle, že strpeli premenu svojej domoviny na gigantickú výrobnú dielňu sveta so všetkými následkami brutálnej rýchloindustrializácie riadenej zo zahraničia. Umožnila relokalizáciu, t. j. presun výrobných kapacít z USA, neskôr zo západnej Európy, a po rozšírení Európskej únie aj zo strednej Európy do Číny. Otrocká práca desiatok miliónov Číňanov v montážnych halách západných koncernov po celé desaťročia nenarážala na odpor poslancov čínskeho parlamentu, pretože pracujúcim stúpala reálna kúpna sila miezd. Nie však úmerne zvyšovaniu produktivity práce, ktorá sa dvíhala mnohonásobne rýchlejšie.

Zisky transnacionálnych korporácií z decimovania výrobných kapacít krajín Západu v prospech Číny boli také úchvatné, že investori vážnejšie nenamietali proti tomu, aby ich čínska vláda zaväzovala k odovzdávaniu (eufemisticky povedané k spoločnému užívaniu) vyspelých technológií domácim výrobným partnerom v spoločných podnikoch na čínskej pôde. Privierali oči nad tým, ako čínske výskumné oddelenia kopírovali a preberali aj to, čo nemali povolené. Pomáhali tak ríši stredu budovať si rozsiahlu vedecko-výskumnú základňu. Tá potom čínskym štátnym a pološtátnym podnikom uľahčovala modernizovať výrobu a prenikať na zahraničné trhy.

Stranícke vedenie krajiny si zaslúži pochváliť za dlhodobú národno-štátnu stratégiu prípravy čínskeho draka na mohutný skok do sveta. V tomto vlasteneckom duchu s ním spolupracovala na globálnej scéne prvá generácia čínskych priemyselníkov, finančníkov a podnikateľských klanov. Nebola ešte mentálne globalizovaná. Psychologicky sa stotožňovala s najvyšším straníckym vedením v pohľade na Západ ako na úpadkovú civilizáciu, ktorá uprednostňuje krátkodobý prospech a zrieka sa dlhodobého.

Autor: Patrik Sloboda

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://bit.ly/kupit-online-zemavek-maj-2019

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár