Civilizácia: Najnovšia verzia

Tagged With: , , , , , 1 Comment

Pre dnešnú dobu sú charakteristické otvorené diskusie na tému Priemysel 4.0 alebo Industry 4.0. Tento pojem prvýkrát použili Nemci v roku 2014. Prvýkrát sa objavila koncepcia nemeckého Industry 4.0, ktorá dokonca dostala vládnu podporu a požehnanie. Aj Česká republika veľmi intenzívne spolupracuje s Nemeckom v oblasti rozvoja technológií Industry 4.0.

Čo znamená Industry 4.0? Všeobecne je v povedomí verejnosti ako rozvoj robotiky a robotov, ktoré majú nahradiť človeka pri namáhavých, nebezpečných, opakovaných a nudných prácach. To je však definícia robotiky z 80. rokov minulého storočia. Dnešný kognitívny robot sa sám nastavuje na nové úlohy, vyberá riešenia podľa toho, ako mu vychádzajú, a nepotrebuje neustále služby nastavovačov, zoraďovačov, preprogramovanie a podobne. Potom celá výroba sama rieši zadania. Umelá inteligencia v spojení s robotikou umožnila vytvoriť takéto autonómne produkčné linky s minimálnou nutnosťou zásahu človeka.

Druhou líniou sú senzorické a informačné systémy. Kým neexistovali senzorické systémy umožňujúce kontrolovať jednotlivé fázy produkčných procesov, robot bol osamelým vojakom v poli. Ale vďaka informačným systémom a diaľniciam je možné prepojiť jednotlivé roboty tak, aby fungovali ako harmonicky prepojený a vnútorne usporiadaný celok. Rozmiestnenie senzorických systémov umožňuje obrovsky rozšíriť tok dát. Tie dáta sú v takých gigantických rozmeroch, že ich spracovanie doteraz nebolo možné. A rozvinutie systémov tzv. Big data, teda špeciálnych počítačových programov, umožňuje analyzovať obrovský rozsah informácií v reálnom čase, vytvárať obraz javov a prvýkrát v histórii predvídať budúcnosť s nesmierne vysokým percentom pravdepodobnosti.

Začalo sa to v automobilovom priemysle, kde rozmiestnenie tisícov senzorov v tisícoch áut umožňuje modelovo vyhodnotiť, kedy dôjde k poruche ktoréhokoľvek agregátu auta, predísť tejto poruche, vymeniť ohrozený agregát a vlastne zabezpečiť, že sa auto nekazí. Je to zásadná vec napríklad vo väzbe na rozvoj autonómnych dopravných prostriedkov, ktoré sú riadené umelou inteligenciou a vyžadujú neustále kontinuálne spracovanie obrovského množstva dát z prostredia, v ktorom sa auto pohybuje.

Big data sa už dlhšie používa v oblasti finančníctva, kde je možné štruktúrovane vyhodnocovať informácie o klientoch, modelovať ich a vytvárať psychologický profil zákazníkov. Doslova šiť finančné ponuky a produkty na ich individuálnu mieru. Ekonomika prechádza od masovej výroby k individuálnej, ale cena produkcie je nižšia ako pri masovej výrobe. Ďalšia vec, softvér spojený s výrobkami dnes tvorí stále väčšiu časť ceny výrobkov. Jednou z charakteristických čŕt sa vzhľadom na robotickú výrobu stane dokonalosť výrobkov. Súvisí s tým ďalší fenomén priamo nadväzujúci na štvrtú industriálnu revolúciu, a tým je použitie nových materiálov. Už dnes máme materiály s pamäťou, uhlíkové materiály, kompozitné, fosforové, vláknité materiály atď. Aj bežným predmetom môžu vdýchnuť úplne novú kvalitatívnu štruktúru. Ale čo je najdôležitejšie: môžeme vyrobiť nezničiteľné predmety. Ale to zároveň znamená, že v budúcnosti nebudeme potrebovať také obrovské množstvo tovarov, výrobkov a služieb ako dnes. To je jedna z fundamentálnych zmien spoločnosti založenej na spotrebe.

S tým súvisí aj umelá inteligencia, ktorá je vlastne algoritmom na riešenie javov a predvídanie budúcnosti. V Microsofte alebo IBM sa vyvíja softvér, ktorý má učiť ostatné umelé inteligencie algoritmom myslenia. Na druhej strane existujú špecializované umelé inteligencie v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, dopravy, bezpečnosti atď. Prenikli sme do podstaty genómu a mnohí vedci tvrdia, že už poznáme všetko, čo sa týka fungovania ľudského tela. A umelá inteligencia má byť dôkazom, že sme zvládli proces myslenia. Skutočnosť je trochu zložitejšia.

Autor: Peter Staněk

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://www.webareal.sk/sofian/eshop/2-1-Casopisy/0/5/162-December-2017

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...
One Response to "Civilizácia: Najnovšia verzia"

Pridaj komentár

  & Časopis