Čo chýba z pohľadu komplexnej medicíny v diskusii o 5G sieťach

· Čas čítania: 3 min.
Ilustračné foto: Archív

Na úvod tohto zamyslenia sa vrátim späť do čias štúdia medicíny. Učili sme sa vtedy z učebníc pochádzajúcich zo začiatku 20. storočia, kde napr. v učebnici internej medicíny bol exaktne popísaný priebeh jednotlivých chorôb.

Ale už prvé roky praxe ukázali – a tento trend pokračuje ďalej dodnes, že priebeh chorôb a ich klinický obraz je iný a len vzdialene pripomína popis v starších učebniciach. Boli snáď autori týchto učebníc málo vzdelaní či neskúsení? Určite nie, veď išlo o skúsených a vzdelaných vysokoškolských pedagógov a lekárov, ktorí pedantne popisovali každé ochorenie. Niečo sa teda muselo stať, čo tento obraz začalo meniť. A práve v 20. – 30. rokoch minulého storočia začala prevádzka rádiových staníc, ktoré boli čoraz výkonnejšie, neskôr aj televízie a rôznych elektronických spotrebičov. Životný štýl v našich končinách mohol zlepšiť hygienické pomery, ale nie až do takej miery klinický obraz ochorení. Je, samozrejme, pravda, že elektromagnetické pole na našej planéte vždy bolo aj bude, a dokonca má aj isté dlhodobé cykly, ale táto zmena v klinickom obraze za posledné desaťročia nastala až po vytváraní týchto polí našou technickou činnosťou. Jednoduchou logikou prídeme k záveru, že umelé elektromagnetické polia zjavne ovplyvňujú živé organizmy. Ostatne o vplyve elektromagnetických polí na živý organizmus už dnes žiaden vzdelaný a súdny človek nepochybuje. Preto sa vytvárajú normy a kontroluje sa bezpečnosť týchto zariadení, ktoré musia mať certifikát bezpečnosti.

Prudký rozvoj techniky (ale, žiaľ, nie aj komplexného myslenia) nás postupne doviedol do dnešných diskusií o ohrození 5G sieťami. Diskusie majú rôznu úroveň a napr. som sa stretol s otázkou, prečo odporcom 5G neprekáža silný vysielač na Kamzíku, ktorý pokrýva celé územie Slovenska, ale prekážajú im „slabé“ vysielače na strechách domov v sieti 5G, ktoré dosahujú výkon menej ako 10 W. Táto otázka znie síce odborne, ale v skutočnosti vôbec nie je odborná, viac pripomína infantilné prekáračky malých detí. Rovnako by vyznela napr. aj otázka, prečo vodičovi prekáža diaľkové osvetlenie vozidla prichádzajúceho v protismere, ktoré ho oslepuje, ale neprekáža mu slnečný svit za jasného dňa, ktorý má podstatne vyššiu intenzitu. Aj druhý argument stúpencov 5G a ich profesionálnych „odborných“ obhajcov je z medicínskeho hľadiska infantilný. Populárny Covid-19 a „konšpirácia“, že sa dorozumieva prostredníctvom 5G, čo sa demonštruje ako ukážka hlúposti odporcov 5G, ktorí tu vidia isté súvislosti. Samozrejme, že takáto formulácia by bola nezmyselná. Ale ponechajme teraz bokom virózu Covid-19, ktorá je síce medicínsky vo vzťahu k iným vážnym ochoreniam a príčinám smrti celkom málo významná, a je významná len ako politický nástroj a zámienka na medicínsky nezmyselné opatrenia. Pozrime sa na problém zdravia reálne. Súvisí elektromagnetická záťaž organizmu s našou imunitou všeobecne alebo nesúvisí? Ohrozuje a oslabuje nadmerné elektromagnetické žiarenie našu biotu, ktorá nás chráni pred škodlivinami vrátane vírusov? Ovplyvňuje elektromagnetické žiarenie systém živého organizmu, jeho organizáciu a vitalitu alebo nie? A to bez ohľadu na to, či ide o nejaký typ virózy, bakteriálneho alebo iného ochorenia, ako aj závažných – rakoviny či geneticky podmienených ochorení vrátane psychických porúch. Skúsme sa nad tým trošku hlbšie zamyslieť a hlavne vychádzať z faktov.

Autor: Gustáv Solár

Autor je prezident Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny(LSNM), Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny (ISNM) a odborný garant Prvej kliniky akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, s .r. o., v Šamoríne.

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár