Dezinformácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Pred niekoľkými dňami sa začali v súvislosti s „juvenilnou justíciou“ šíriť z prostredia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom vyjadrení pani Oľgy Pietruchovej (riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR) dezinformácie na adresu časopisu Zem & Vek. Tá v Informačnej vojne Slobodného Vysielača dňa 1.10. vyjadrila pochybnosti o existencii komunikácie našej redakcie s ministerstvom. Nasledujúci deň moderátorovi spomínanej relácie zaslala reakciu, v ktorej uvádza, že sa informovala na ministerstve, a že žiadny oficiálny ani neoficiálny dotaz od redakcie Zem a vek nemajú. Rovnako aj v našej vzájomnej komunikácii uviedla tvrdenie „viem, že ste u nás na ministerstve práce nič nedotazovali“ a dodala, že ak to nie je pravda, mám to uviesť na správnu mieru.

Nasledujúcim časovým sledom udalostí teda uvediem, ako sa celá vec mala, keďže ja som bol ten redaktor časopisu Zem & Vek, ktorý s ministerstvom „nekomunikoval“.

5.7.2013 bolo v reportáži TV Orol – Ukradnuté Vianoce, citované z odpovede obdržanej z tlačového oddelenia MPSVaR, že Ministerstvo práce v júli predstaví médiám avizovaný návrh novely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

22.07.2013 na rádiu Slobodný vysielač je odvysielaná prvá Informačná vojna pojednávajúca o juvenilnej justícii.

7. 8. 2013 na Facebooku vzniká stránka STOP juvenilnej justícii

19.8.2013 MPSVaR na svojich stránkach zverejnilo Vyhlásenie k aktuálnym otázkam sociálnoprávnej ochrany detí, v ktorom vyjadruje svoje znepokojenie nad šírením poplašných informácií o procese tvorby právnych predpisov z oblasti sociálnej a súdnej ochrany detí, prostredníctvom niektorých médií a webových portálov, ktoré sú urobené bez znalosti samotného návrhu a majú za následok znepokojenie časti verejnosti.

16.9.2013 som v mene redakcie časopisu poslal na tlačový odbor ministersta e-mail, v ktorom sme vzhľadom na rozvírenú hladinu ohľadne tejto témy a najmä preto, aby sa predišlo šíreniu dezinformácii a nepravdivých údajov požiadali ministerstvo o zaslanie novely, ktorá mala byť predstavená už v júli.

19.9.2013 som ja osobne telefonoval na tlačový odbor MPSVaR, kde som sa prostredníctvom rozhovoru s pani Mgr. Barborou Petrovou ubezpečil, že ministerstvo žiadosť redakcie obdržalo a redakcia odpoveď do uzávierky októbrového čísla dostane.

20.9.2013 redakcia obdržala nasedujúcu odpoveď (uvedená je v plnom znení a jediná zmena je doplnená diakritika):

„Dobrý deň readakcii Zem a Vek.

Rozumieme vašej požiadavke, keďže MPSVaR sa dlhodobo snaží predísť šíreniu poplašných správ a dezinformáciám v súvislosti s prípravou novely zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Zverejnenie paragrafové znenia pripravovanej novely tohto zákona však bude reálne možné až v momente, kedy novela bude postúpená do medzirezortného pripomienkového konania. Pravé preto, že sa jedná o mimoriadne citlivú problematiku, ktorá súvisí so širšou legislatívou, ministerstvo svoje návrhy v letných mesiacoch podrobne konzultovalo s s mimovládnymi organizáciami a odborníkmi v danej problematike ako aj s MS SR, keďže plánované posilnenie ochrany detí si vyžaduje aj úpravy občianskeho súdneho poriadku.

Ministerstvo už od minulého roka avizovalo nevyhnutnosť úpravy niektorých ustanovení Z o sociálno-právnej ochrany detí v záujme predchádzať tragickým udalostiam, ktoré sú napriek maximálnej snahe zainteresovaných a zodpovedných naďalej realitou. Na potrebe riešenia domáceho týrania detí, resp. neľudského a zlého zaobchádzania s deťmi sa po minuloročných tragických prípadoch zhodli aj členovia výboru pre pravá detí a mládeže, ako aj  zástupcovia koalície pre deti, ktoré reprezentujú odborníci zaoberajúci sa problematikou práv a záujmov detí a mládeže.

V záujme rozptýlenia pochybností o zámeroch a pohnútkach dotknutých rezortov v tejto oblasti sa uskutočnila aj minulý týždeň v piatok v priestoroch NR SR konferencia pod záštitou podpredsedníčky parlamentu, predsedu sociálneho výboru a poslankyne Európskeho parlamentu. Zástupcovia ministerstiev na nej predstavili v maximálne konkrétnej miere pripravované zámery.

Nahrávka z tejto konferencie bola aj zverejnená: http://www.youtube.com/watch?v=gkw9StWoFk8 http://www.youtube.com/watch?v=qvT9y1P1YNc

Zástupcovia ministerstiev, (ako aj pani Pirošíková vzápätí) prezentujú svoje vystúpenia v úvodnej časti, zhruba po pol hodine od oficiálneho začiatku.  Stanovisko ministerstva k uvedenej problematike sa nachádza aj na webovej stránke ministerstva www.employment.gov.sk<http://www.employment.gov.sk>. Toto stanovisko bolo zverejnené v auguste následné potom, ako sme zaregistrovali rôzne typy poplašných správ, označujúcich zámery ministerstiev za aplikovanie „juvenilnej justície“ z krajín ako Veľká Británia na Slovensko.

Na záver by som  vašu pozornosť rád upriamil na októbrové stretnutie Výboru pre ochranu detí a mládeže, na ktorom budú predostrené definitívne zámery ministerstva, ako aj ďalšie kroky v stratégii pre ochranu detí a mládeže. V prípade ak sa návrh stretne s podporou odborníkov pre ochranu práv detí je veľmi pravdepodobné, že paragrafové znenia pripravovaných zákonov budú známe bezprostredne po tomto výbore.

Ďakujeme za pochopenie.

Michal Stuška Riaditeľ tlačového odboru MPSVaR“

4.10.2013 vychádza októbrové číslo časopisu, v ktorom sa nachádza podčiarknutím vyznačená časť obdržanej odpovede z ministerstva.

Foto: SITA/Nina Bednáriková

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár