Dostane kráľovná Elsa princa alebo priateľku a partnerku lesbičku?

· Čas čítania: 7 min.

Akokoľvek absurdne a nezmyselne to znie, ale americká LGBTI loby tlačí na produkciu disneyoviek, aby v druhom pokračovaní detskej rozprávky Ľadové kráľovstvo (v origináli Frozen) konvertovali kráľovnú Elzu na lesbičku a namiesto princa jej stvorili lesbickú partnerku.

Svetová organizácia CitizenGO presadzuje pozitívne politiky orientované na podporu tradičnej rodiny, založenej na manželstve muža a ženy a výchovu detí obomi rodičovskými vzormi (muž, otec, žena, matka). Je vyhlasovateľom medzinárodnej petície, ktorá žiada spoločnosť The Walt Disney, aby odolala tlakom LGBT loby, ktorá sa dožaduje, aby kráľovná Elsa, s ktorou sa stotožňujú miliardy detských diváčok na celom svete, sa nestala použitým a zneužitým nástrojom agendy LGBTI loby:
http://www.citizengo.org/sk/fm/34549-disney-princezna-elsa-nie-je-lesbicka

Ľadové kráľovstvo sa stalo historicky najúspešnejším animovaným filmom po tom, čo si od premiéry v novembri 2013 na konto pripísalo celosvetovo približne 2 miliardy dolárov. Patrí k piatim filmom svojho druhu s najvyššou tržbou v kinách. Snímka získala dvoch Oskarov za najlepší animovaný film a vďaka skladbe Let It Go, na udeľovaní cien americkej Akadémie filmových umení a vied, triumfovala aj v kategórii pôvodných piesní.

A práve túto animovanú rozprávku, kvôli masívnemu diváckemu záujmu detí na celom svete, chce LGBTI loby použiť na presadzovanie svojej neomarxistickej ľudsko-právnej agendy.

Požiadavku považuje za oprávnenú aj GLAAD, americká homosexuálna loby, vznášajúca dôraznú kritiku voči spoločnosti Disney za to, že vo svojich filmoch doteraz neukázala žiadnu postavu zo skupín LGBTI osôb a ich životný štýl (!).

Liberálne média pod vplyvom novej ľavice poslušne pritakávajú, že áno, však predsa aj lesbičky by mali mať „svoju” princeznú. Otázka znie: Sú už maloleté dievčatká vo svojom veku rozprávok lesbičkami? Teda, majú aj takzvané „slobodné a nezávislé“ (neo liberálne) médiá právo podieľať sa na spolupráci s LGBTI loby na genderovej manipulácii, indoktrinácii  a rodovom scitlivovaní detí predškolského veku?!

LGBTI loby je presvedčená, že kráľovná Elsa už lesbička je, a preto sa údajne právom dožaduje toho, aby v ďalšej časti Elsa dostala priateľku, partnerku a milenku primerane k svojej sexuálnej orientácii a preferenciám…

Kampaň na sociálnej sieti Twitter, ktorá používa hashtag #GiveElsaAGirlfriend (dajte Else priateľku), sa stala virálnou (šíri sa ako virálny infekčný mém).

Ľudská sexualita sa vyvíja v súbehu s telesným a duševným vývojom ľudského plodu už v tele budúcej matky. Predznamenáva ju genetické nastavenie pre vopred určenú budúcu ľudskú bytosť mužského alebo ženského pohlavia (rodu). Ak v tomto procese nastane porucha, je tu problém, ktorý patrí do kompetencií odborníkov…

Dieťa sa vyvíja po pôrode anatomicky (pohlavné znaky), fyziologicky a ontogeneticky, odlišným spôsobom u oboch pohlaví, v troch vekových obdobiach
a/ do siedmeho roku života,
b/ medzi  7-15 (17) rokom (puberta a adolescencia),
c/ v období post adolescencie u žien skôr, u mužov neskôr, do 25. roku života.

Neexistujú relevantné štúdie vplyvu a dôsledkov výchovy detí pármi osôb rovnakého pohlavia, teda, dievčat dvomi lesbickými ženami, chlapcov dvomi gejmi. Jednotlivé štúdie ale tvrdia, a majú na to dobré dôvody z pedagogiky, pedagogickej psychológie a teórie učenia, že maloleté deti sa učia aj tak, že napodobňujú správanie svojich najbližších vzorov, čo určuje ich budúci život, správanie a životný štýl.

Rovnako málo sú prezentované skutočnosti a zistenia sexuálneho zneužívania maloletých detí, už batoliat, čo má katastrofický vplyv na ich vyvíjajúcu sa sexualitu. Páchateľkami sú často (neuveriteľné!) ženy, matky, aktívne spolupracujúce so svojimi manželmi, partnermi, na reálnom pohlavnom zneužívaní vlastných detí a detí v ich profesionálnej pestúnskej opatere.

Telo toho ľadovca je také obrovské, že pedofília duchovných je v rámci biznisu s detskou pornografiou úplne zanedbateľnou špendlíkovou hlavičkou…

V každom prípade, predčasná a umelá erotická a sexuálna stimulácia (v kojeneckom, ranom predškolskom a ranom školskom veku), ak aj nespôsobí celoživotnú traumu a psychické následky na osobnosti a celkovom duševnom zdraví a osobnostnej vyrovnanosti (telesná a duševná rovnováha, vyrovnanosť, homeostáza) „stimulovaných“ detí, môže mať konvertibilný vplyv na prirodzený vývoj nevinných ľudských bytostí dievčat aj chlapcov, ak je vykonávaná
a/ lesbickou stimuláciou dievčatiek,
b/ gay stimuláciou chlapčekov,
c/ bisexuálnou stimuláciou dospelých aj detí v skupine a súčasne.

Neomarxistická genderológia (teória rodu) a „sexuológia“ takúto stimuláciu prezentuje označením „rodové scitlivovanie“, ktoré sa rozličnými spôsobmi a lsťou pokúša „vedecky“ aplikovať do pedagogiky, didaktiky a metodiky obsahov a programov vzdelávania sexuálnej výchovy aj na Slovensku (!).

Proti týmto pseudo odborníkom, ich snahám a úmyslom sa úplne oprávnene postavili protagonisti reálnej exaktnej vedy z oblasti detskej vývinovej psychológie, psychiatrie a sexuológie, vzniesli množstvo kvalifikovaných námietok aj z oblasti humánnej a vedeckej etiky. Zdvihla sa vlna spoločenského odporu (odborná aj laická verejnosť), ktorá vážne a zásadne rozdelila spoločnosť na dva protichodné tábory vo vede, mimo ňu, veriacich i ateistov.

Najmä proti „pedagogickej“ agende LGBTI loby a protagonistom rodovej ideológie bola jasne formulovaná a cielená aj tretia otázka jednoznačne úspešného, hoc neplatného (kvôli neprekročiteľnému kvóru!) februárového referenda 2015.

Je všeobecne známe, že do 15. roku života maloletej osoby (aj podľa dikcie slovenského právneho poriadku!) je sexuálna stimulácia vrátane „rodového scitlivovania“ jednoznačne trestný čin sexuálneho násilia a pohlavného zneužívania maloletých detí. Za čo je možné považovať indoktrináciu maloletých dievčatiek manipuláciou ich vedomia a povedomia prostredníctvom umelo zmeneného prostredia a personálneho obsadenia detských rozprávok a animovaných filmov?

U chlapcov pozorovať náznaky stoporenia viditeľného penisu v tele matky pri vyšetrení a zisťovaní pohlavia, čo je dôkazom proto sexuality ľudského plodu už v čase jeho prenatálneho vývoja, otázka teda, môže znieť aj: Aký zmysel, úmysel a význam mali údajné vedecké výskumy á la Kinsey Institute, ktorý umelou pohlavnou stimuláciou (mechanickým dráždením) dokazoval existenciu orgazmov rôznej podoby a priebehu práve na pokusných kojencoch a batoľatách, pri ktorej niektoré z nich reagovali kŕčmi podobnými epiletickým záchvatom, v spojení s hlasným krikom a plačom?! Kto chráni a zaručuje beztrestnosť týchto pedofilných zločincov?! Sloboda vedy a výskumu? A kam sa podela etika vedy a výskumu?

Finančná sila najmä LGBTI loby USA jej umožňuje agresívne a korupčné správanie voči všetkým inštitúciám (OSN, najvyšší súd USA a jeho súdnictvo) napredovať v dosahovaní svojich požiadaviek salámovou metódou…

Americká psychiatrická asociácia (APA), pod agresívnym nátlakom LGBTI loby odstránila diagnózu homosexuality zo svojho manuálu psychiatrických chorôb hlasovaním (!) v roku 1973. Následkom pokračujúceho nátlaku túto poruchu ako chorobu vylúčila aj WHO v roku 1990.

Autor tohto textu si neželá byť menovaný. Dôvod: Obáva sa obvinení z intolerancie a homofóbie: http://rodina.pastorbonus.sk/odbornik-homosexualita/

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár