GLOBÁLNOU PANDÉMIOU JE GLOBÁLNA ZÁVISLOSŤ

· Čas čítania: 3 min.
foto: Matúš Plecho

Od roku 2012 vás prostredníctvom masovo šírenej relácie Mlčanie na rádiu VIVA a prostredníctvom mesačníka Zem&Vek informujeme o postupných krokoch implementácie globálneho dohľadu nad obyvateľstvom. V roku 2012 a v 2013 sme priniesli tituly Mlčanie, v roku 2014 knihu s názvom Niečo sa musí stať a v roku 2016 súhrn znalostí zo sebestačných komunít z celej Európy – Archa o svete po kolapse. To všetko, čo sme doposiaľ publikovali s varovným podtónom bolo mnohými médiami a nastrčenými zaplatenými neziskovými organizáciami dehonestované a diskreditované len preto, aby ľudia nevenovali pozornosť prípravám na scenár, ktorý je dnes realitou. Nielen na Slovensku ale v celom svete sa zavádzajú prísne opatrenia zamedzovania slobody pohybu obyvateľstva a postupného zabraňovania slobodného prístupu k informáciám pod rúškom pandémie. Riadené procesy mediálnej hystérie uvoľňujú ruky politikom k nariaďovaniu stanného práva, zákazu vychádzania či obmedzovania pohybu medzi okresmi. Hromadný exodus obyvateľov veľkých miest na iné miesta nemôže nijako spôsobiť šírenie ochorenia. Zámerné zavádzajúce a zlomyseľné informovanie verejnosti o „nakazených“ vytvára panickú reakciu a dojem prepuknutia morovej nákazy. Rátanie čísel mŕtvych sa prvýkrát uskutočňuje prostredníctvom úplne inej, skresľujúcej metódy vytrhnutia mortality z kontextu, na čo dôrazne upozorňujú aj renomovaní epidemiológovia a virológovia. Talianske Bergamo je toho unikátnym príkladom. Tento hrôzostrašný obraz apokalypsy bol stvorený zámerne. Ani kvôli tuberkulóze, ktorá má drasticky vyššiu mortalitu sa dnes nezatvárajú ani tie oblasti, kde sa reálne vyskytuje. Segment malého a stredného podnikania definitívne krachuje a spolu s ním ekonomiky krajín – z týchto rán sa svet nespamätá veľmi dlhé obdobie, upozorňujú ekonomickí analytici.

Od samého počiatku hovoríme o tom, že súčasný finančný systém je nestabilný, čo sa prejavilo už v roku 2008, prasknutím realitnej bubliny. Teraz  však hrozí scenár, podobný tomu z čias Veľkej hospodárskej krízy – ľudia prišli o celé majetky a takmer všetky úspory. Dnes už je pre stále väčšiu časť zrozumiteľné, že projekt EÚ v podobe, v akej existovala posledné roky je absolútne neakceptovateľný. Ukázalo sa, že žiaden koordinovaný postup neexistuje. Namiesto neho Nemecko zabraňovalo tomu, aby boli obyvateľom Slovenska doručené ochranné zdravotnícke pomôcky, ktoré tu stále chýbajú. Ukázalo sa, že centrálne banky nadnárodného finančného systému sú pre každý suverénny štátotvorný celok a jeho ekonomiku smrteľným nebezpečenstvom skutočnej pandémie – tá má podobu zničenia všetkých úspor. Kým nebudeme reálnymi vlastníkmi našej národnej meny, tak ako napríklad Veľká Británia alebo aj všetci ostatní členovia V4 – teda Česko, Poľsko aj Maďarsko, potom ostávame tým najohrozenejším štátom strednej Európy. Musíme klásť dôraz na podporu lokálnej ekonomiky, podobne ako susedné Rakúsko. Ideálom je vymaniť sa vplyvu nadnárodného kapitálu a ustanoviť vlastný finančný systém, založený na skutočných hodnotách.

Majte prosím na pamäti, že všetka naša práca bola od samého počiatku výrazným apelom na tieto mimoriadne nebezpečné hrozby, ktoré sa dnes stávajú súčasťou našej reality.

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár