GRETA THUNBERGOVÁ: Rozhnevaná ikona ekoalarmizmu

Tagged With: , , , Add Comment

Medzi faktory, ktoré oneskorujú nástup fyzických pubertálnych premien dievčiny, patrí aj psychický vývoj jej osobnosti. Z jej vlastného rozprávania v prejave z novembra 2018 vyplýva, že jej diagnostikovali nie jednu, ale tri poruchy: Aspergerov syndróm, obsedantno-kompulzívnu poruchu a selektívny mutizmus.

Dievča s takýmito duševnými dispozíciami by malo ostávať pod stálym dohľadom psychológa a cvičiť sa vo vzdorovaní nutkaniam a posadnutostiam. Ak aj je v ambulantnej opatere lekárov, nik ju nebrzdí v nasadení na spôsob akejsi novodobej Johanky z Arku. Pripomeňme, že tá od útleho detstva počúvala hlasy zhora a v roku 1428 sa ako šestnásťročná na ich podnet vybrala brániť vlasť pred anglickými útočníkmi. Gretu podľa jej vlastných slov už ako osemročnú začali preberať z letargie správy o rizikách klimatických zmien. Spočiatku ju desili, no postupne ich vnímala ako varovné hlasy a pustila sa do boja proti globálnym hrozbám. Začínala vraj vo svojom rodinnom kruhu a ten rozširovala, až sa dopracovala na úroveň štátu a planéty. Tak znie aspoň legenda šíriaca sa od vlaňajška globálnou propagandistickou mašinériou, ktorá mobilizuje školopovinné deti do všeľudského boja za záchranu matky Zeme.

Globálna finančná oligarchia, ktorá koncepčne pripravuje civilizačné posuny, povoľuje podriadeným politickým špičkám investorsky sa zapájať do nastupujúcich zmien. Ak marionetky ako Greta Thunbergová horlia za okliešťovanie osobnej leteckej dopravy v západných štátoch, oligarchia v leteckej branži na tom nič nestráca, pretože včas presúva vklady z transatlantického Západu na eurázijský Východ. Počty čínskych letov nerušene stúpajú.

Autor: Patrik Sloboda

KÚPIŤ ZEM&VEK JÚL 2019

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis