Trnavská kaviareň ponúka prácu len pre politicky vhodných

Tagged With: , Add Comment

Vo vývoji absurdného sveta sme zas o krôčik ďalej. Do zamestnania v kaviarni vás prijmú len na základe totožných ideologických postojov (hoci v rozpore s § 13 ods.1 a 2 Zákonníka práce). Vo štvrtok 6. júna vo foyeri Trnavského divadla slávnostne otvorili kaviareň. Spoločnosť Periclass, s. r. o., ktorá ju prevádzkuje a jej konateľ Jozef Adam, má na Profesii interesantnú ponuku práce. Od uchádzačov vyžaduje kaviarensky a politicky korektnú príslušnosť.
Ponuku práce nájdete na nasledovnom linku:
zdroj: profesia 
Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis