Hlasovanie v Európskom parlamente je čistá fraška

Tagged With: , , , , , Add Comment

Nasledujúce video (natočené Richardom Sulíkom) ukazuje jednu z podôb hlasovania v Európskom parlamente . V šialenom tempe, 10 hlasovaní za menej ako minútu. Kto má to šťastie, že rozumie predsedajúcemu priamo, stíha. Kto je odkázaný na tlmočníka v sluchadlách, má zmätok, lebo pravidelne sa stáva, že kým tlmočník prekladá „kto je ZA?“, predsedajúci sa už pýta „kto je PROTI?“. A ako sa vôbec pri tejto rýchlosti stíhajú sčítavať hlasy? Existuje aj elektronické hlasovanie, ale to je len o niečo pomalšie. Takto vyzerá bruselská „demokracia“ v praxi:

Navyše si treba pripomenúť, že skutočnú zákonodarnú moc má nikým nevolená Európska komisia. Európsky parlament len schvaľuje predkladané zákony a pri niektorej legislatíve má iba poradný hlas. Európska komisia plní pokyny nadnárodného kapitálu, bez ohľadu na to, koho si občania európskych štátov zvolili ako svojich zástupcov. Tak ako to názorne ukazujú nasledujúce dve schémy:

O akej demokracii to potom v rámci Európskej únie potom vôbec hovoríme? Reálne vláda ľudu prakticky nefunguje ani na národnej úrovni, keď väčšiu šancu na zvolenie majú tí, za ktorými stojí kapitál sponzorov v pozadí. Predsa však aká – taká demokracia existuje, lenže je čím ďalej, tým viac pohlcovaná totalitnou mocou stále viac centralizovanej Únie.

Marián Benka
Po predchádzajúcom pôsobení v rôznych tituloch ekonomickej tlače som napokon prešiel do redakcie Zem a Vek. Jednak preto, že som sa dostával k čoraz viac informáciám o pravej podstate a neudržateľnosti súčasného ekonomicko-politického systému. Jednak vďaka môjmu záujmu o prírodné duchovno, alternatívy všetkého druhu a vývoj spoločnosti ako takej.

Pridaj komentár

  & Časopis