Iniciatíva za zmenu volebného systému

Tagged With: , , , , Add Comment

Dnes sme zverejnili článok o tom, ako sa Andrej Kiska hrá na reformátora volebného systému, aj aké riešenie v tomto ohľade navrhuje alternatívny politický program Manifest Slovenska. Článok si môžete prečítať tu: https://zemavek.sk/kiska-sa-hra-na-reformatora-volebny-system-vsak-treba-prekopat-od-zakladov/.

V komentári k tomuto článku zareagovali predstavitelia iniciatívy „Naše voľby“, ktorá sa takisto usiluje o zmenu volebného systému zavedením prvkov priamej demokracie, vytvorením 150 volebných obvodov, kde by sa v každom zvolil jeden poslanec národnej rady. Ten by sa priamo zodpovedal svojim voličom (nie straníckemu vedeniu) a bol by povinný organizovať s nimi pravidelné mítingy. Iniciatíva takisto navrhuje zaviesť systém všeľudových hlasovaní, inšpirovaný švajčiarskym systémom.

Základným kľúčom k navrhovanej reforme by mali byť dve ústavné zmeny (citujeme z webovej stránky iniciatívy):

„1. čl.72 ústavy SR
Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky.
sa mení a dopĺňa o text:
Národná rada Slovenskej republiky a občania SR sú ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky.

2. čl. 73 (2) ústavy SR
Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.
sa mení a dopĺňa o text:
Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a sú viazaní príkazmi voličov.“

Podrobnosti k navrhovanej reforme môžete nájsť tu: https://www.nasevolby.sk/?page_id=4923.

Marián Benka
Po predchádzajúcom pôsobení v rôznych tituloch ekonomickej tlače som napokon prešiel do redakcie Zem a Vek. Jednak preto, že som sa dostával k čoraz viac informáciám o pravej podstate a neudržateľnosti súčasného ekonomicko-politického systému. Jednak vďaka môjmu záujmu o prírodné duchovno, alternatívy všetkého druhu a vývoj spoločnosti ako takej.

Pridaj komentár

  & Časopis