Iniciatíva za zmenu volebného systému

· Čas čítania: 1 min.

Dnes sme zverejnili článok o tom, ako sa Andrej Kiska hrá na reformátora volebného systému, aj aké riešenie v tomto ohľade navrhuje alternatívny politický program Manifest Slovenska. Článok si môžete prečítať tu: https://zemavek.sk/kiska-sa-hra-na-reformatora-volebny-system-vsak-treba-prekopat-od-zakladov/.

V komentári k tomuto článku zareagovali predstavitelia iniciatívy „Naše voľby“, ktorá sa takisto usiluje o zmenu volebného systému zavedením prvkov priamej demokracie, vytvorením 150 volebných obvodov, kde by sa v každom zvolil jeden poslanec národnej rady. Ten by sa priamo zodpovedal svojim voličom (nie straníckemu vedeniu) a bol by povinný organizovať s nimi pravidelné mítingy. Iniciatíva takisto navrhuje zaviesť systém všeľudových hlasovaní, inšpirovaný švajčiarskym systémom.

Základným kľúčom k navrhovanej reforme by mali byť dve ústavné zmeny (citujeme z webovej stránky iniciatívy):

„1. čl.72 ústavy SR
Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky.
sa mení a dopĺňa o text:
Národná rada Slovenskej republiky a občania SR sú ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky.

2. čl. 73 (2) ústavy SR
Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.
sa mení a dopĺňa o text:
Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a sú viazaní príkazmi voličov.“

Podrobnosti k navrhovanej reforme môžete nájsť tu: https://www.nasevolby.sk/?page_id=4923.

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár