K možnosti použitia zbrane a drona v Dolnej Krupej: „Tu stoj, lebo si pôjdem zobrať zbraň!“

· Čas čítania: 12 min.
Foto: HS

Ak majú novinári údajné právo nalietavať dronom ponad cudzí a súkromný pozemok, údajne vo verejnom záujme, lebo právo verejnosti na informácie, je jedno, či ide o konflikt záujmu s obcou a jej územným plánom, i to, čo sa na pozemku nachádza, predbežne aj to, čo všetko majiteľ objektu porušil alebo neporušil, hoc pod rúškom novinárskej „investigatívy“ čo ale žiadni novinári legálne nemajú, má majiteľ právo svoj pozemok a objekt chrániť, s odkazom na osobnú bezpečnosť a bezpečnosť chráneného majetku, čo je zákonom chránený záujem, a tým je aj právo na ochranu súkromia, tak Jozef Hambálek mal v osobnom a súkromnom záujme, ak je oprávnený držiteľ a vlastník zbrane, v opore o zákon a právo, dron zastaviť alebo „zrušiť“.

Toto právo je nad právom majiteľa a používateľa dronu, rozumej: Právo majiteľa objektu  je nad právom ochrany ich majetku, ktorým je dron.
Predstavte si, trebárs, že by poškodenému Kňažkovi do domu vletel dron… jemu tam ale osobne „vletel“ zlodej.
Oprávnene držaná a v súlade so zákonom použitá zbraň má, ak niet iných, lepších možností, aj po márnej výzve, aby páchateľ vo svojom konaní nepokračoval, vždy dostatočný zastavovací účinok.
Osoba vlastniaca dron vraj ani nebola novinárom (viac nižšie). K porušeniu zákona došlo aj zverejnením záberov (Kuciakove Aktuality) pod rúškom „investigatívy“ a aj „práva na informácie“…
Právo vlastniť zbraň nie je základným ľudským právom, ale nástrojom na ochranu základného ľudského práva, ktorým je právo na život a s ním aj právo na ochranu osobného vlastníctva a majetku a súkromia.
Zákon o strelných zbraniach a strelive zakladá aj ním chránené a vymedzené použitie inštitútov nutnej obrany a krajnej núdze.
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-190
Právo na súkromie je ľudsko-právne chránený záujem, s právnou silou nad vágnym verejným záujmom. Porušenie tohto práva je možné len zákonom. Investigatíva nemá oporu v zákone. Ochranu informačných zdrojov upravuje tlačový zákon.

Poznámka na okraj (hypotéza): Ochrana obydlia a súkromia legálne držanou zbraňou pred útokom na obydlie a súkromie ozbrojeným zborom PZ sa môže stať legitímna, ak sa preukáže, že také prelomenie súkromia bolo nelegálne a v rozpore s chráneným záujmom (viac nižšie).
Typ Kuciakovým Aktualitám: Preventívne by bolo načim preveriť aj skutočné úmysly Sitnianskych rytierov; podozrivo dlho spia. Či vôbec spia, čo robia, či nie sú riadení Kremľom…
Súčasná slovenská legislatíva dáva dronom zelenú, pokiaľ nemajú kameru:
„Vyhotovenie akéhokoľvek videa alebo fotografie z „vtáčej“ perspektívy, či už na komerčné použitie alebo len pre svoju vlastnú potrebu a potešenie, je možné iba so súhlasom Ministerstva obrany, keďže takáto činnosť je v zmysle § 63 a § 64 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, považovaná za letecké snímkovanie. A aby toho nebolo málo, zákonodarca letecké snímkovanie považuje za letecké práce, čo v preklade znamená, že okrem povolenia od Ministerstva obrany budete potrebovať ešte povolenie Dopravného úradu, zaevidovanie vášho dronu na Dopravnom úrade, vypracovanie prevádzkovej príručky, ktorú musí schváliť Dopravný úrad a v neposlednom rade vykonanie skúšky spôsobilosti na Dopravnom úrade. A v prípade, ak by sa jednalo o diaľkovo riadený dron alebo model dronu s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou, musíte mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla.“
https://www.epravo.sk/top/clanky/pravna-regulacia-dronov-v-slovenskej-republike-3941.html
Úniovou legislatívou sa v jej príprave zaoberá Európska komisia (veda, priemysel, súkromné a právnické osoby). Osobitný zreteľ  si vyžaduje použitie dronov armádou, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, hasičmi a záchranármi.
Poznámka: Dron môže byť okrem kamery aj nosičom kadečoho iného. Prevencia je preto na mieste a v súlade s právom.
Jozef Hambálek novinárovi: „Tu stoj, lebo si pôjdem zobrať zbraň.“ Trestné oznámenia nepadli.
„Dňa 25.7.2018 v popoludňajších hodinách sme spozorovali dron lietajúci priamo nad súkromným pozemkom spoločnosti HANGAR 58, s.r.o. Podarilo sa nám nájsť neznámu osobu, ktorá tento dron ovládala. Po mojom predstavení sa ako majiteľ ním monitorovaného pozemku začal dotyčný telefonovať v angličtine a mne odpovedal ruštinou, že nie je novinár. O malú chvíľu prišlo osobné vozidlo zahraničnej ŠPZ. Neznámy spolu s lietajúcim zariadením a vodičom osobného vozidla chceli utiecť, v čom sme sa im do príchodu polície snažili zabrániť. Následne prišla hliadka polície, ktorá oboch pánov predviedla na výsluch ako osoby podozrivé zo spáchania niekoľkých trestných činov a porušení zákona. Predmetné lietajúce a záznamové zariadenia spolu so záznamovými médiami zadržala polícia a taktiež vypočula aj mňa,“  zverejnil svoje stanovisko na facebooku Jozef Hambálek, podnikateľ a prezident motorkárskeho klubu Noční Vlci. Na otázku, prečo vo videu počuť, ako hovorí, že si pôjde zobrať zbraň, nereagoval.
https://plus7dni.pluska.sk/domov/dolnej-krupej-zasahovala-policia
Kuciakove Aktuality.sk zverejnili toto video (zrejme kombinácia novinárskych so zábermi kamery z drona, ktorých pôvodcami boli novinári Radio Free Europe a dron, ktorý bol vybavený kamerou, bol nimi zrejme prenajatý):
https://www.aktuality.sk/clanok/610142/video-sef-slovenskych-nocnych-vlkov-sa-vyhrazal-novinarom/?AT=wgt.category_kategoria-najcitanejsie.c.x…A.
Prirodzene predpokladám, že Hambálekovo oprávnenie pre zbraň bolo políciou na mieste preverené…
Jozefovi Hambálkovi údajne hrozí pokuta 33 200 eur po tom, ako Ministerstvo hospodárstva SR začalo voči nemu správne konanie:
„Účastník konania si nesplnil povinnosť písomne informovať ministerstvo o kategóriách, typoch a množstve znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré vlastní, spolu s údajmi o mieste ich uloženia, a to vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Na základe toho mu môže byť uložená pokuta,“ odôvodnilo ministerstvo, prečo voči podnikateľovi začalo konať.
Autorská poznámka: Veci vo verejnom záujme, tohto typu „verejného záujmu“ sú prednostne oprávnené riešiť orgány na to zo zákona zriadené…
Novinári a aktivisti a kadejaké súkromné a polo súkromné persóny spravidla narobia viac škôd ako osohu.
Vec aktívne rieši a koná v nej aj anti košpirátor z webu www.konspiratori.ska rusofób Juraj Smatana. Píše, že snímkovanie  objektu je „vo verejnom záujme“ tu (fejzbúk a jeho osobná stránka):

Odkaz „odborníkovi“ k dvom záujmom proti sebe: Verejný záujem „vedieť, čo nám to tu budujú“ je až v druhom slede za záujmom ochrany súkromia; verejný záujem s právom  na informácie sú definované veľmi vágne, záujem ochrany súkromia je jasný: Môže byť prelomený len v súlade so zákonom a spravidla o ňom rozhoduje súd na návrh prokurátora, na podnet vyšetrovateľa PZ.
Osobná prehliadka, prehliadka obydlia a súkromného objektu vo vlastníctve osoby, osôb, má ľudsko-právny aspekt. Ľudská bytosť má štatút osoby. Kto prekročil jej intímnu zónu (proxemika ako súčasť neverbálnej komunikácie) bez jej súhlasu, kto vstúpil do jej obydlia alebo súkromného objektu bez súhlasu osoby majiteľa obydlia, objektu vo vlastníctve osoby, porušil ľudské práva osoby s jej príslušenstvom a zákon. Toto všetko je možné len v opore o osobitný zákon, alebo osobný súhlas dotknutej osoby vo vzťahu k jej výlučnému osobnému a súkromnému vlastníctvu a majetku.
https://www.facebook.com/smatana?fref=ts
Pojem „verejný záujem“ patrí do rétoriky prostredia a osvetia mimovládnych organizácií a médií, ktoré by radi vyzliekali až do naha kade-koho, pričom oveľa radšej skrývajú svoje príjmy a ich zdroje. Verejný záujem deklarovaný novinármi stojí „na vode“.
Hrozbou pre EÚ a Slovensko v nej je, že konšpirácie sa nenápadne a legálne miešajú s paranojou, a ak sa nepotvrdia alebo nevyvrátia, paranoja sa stane štátnou ideológiou a bude ako psychiatrická choroba zrušená najskôr APA (Asociácia amerických psychiatrov) a potom aj WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) tak, ako homosexualita…
…a k slovu sa dostane diktatúra.
…a stav vecí sa jej začína podobať.
Mimo iné, tiež bez akýchkoľvek pochybností, najmä vo vzťahu k medzinárodnému právu a jeho rozličným metrom (…). Ale to sme tu mimo iné, už mali… (goebelsovská a dnes znova proti ruská propaganda: Čo je ruské, je všetko zlé…) a hlavne, sme poslušní systému matrixu, ktorého sme súčasťou (euro a transatlantický priestor):
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/478462-slovensko-nadalej-povazuje-krym-za-uzemie-ukrajiny-pripomina-rezort-diplomacie/
Jozef Hambálek sa vyhrážať nemal. Dron mal odstreliť. Vo verejnom záujme, ktorým je aj ochrana súkromia, majetku, zdravia a života osôb v súkromnom objekte. Preventívne. Pri bránke sa toho ale vždy navypráva, až hanba (Jára da Cimrman).
Predbežný záver: Policajti vypočuli obe strany a nezistili „nič“, a žiadna zo strán nepodala trestné oznámenie.
Napriek tomu, že polícia v oficiálnom vyhlásení uviedla, že v centrále Nočných vlkov sa nachádza len muzeálna vojenská technika, poslanec Národnej rady Ján Budaj (OĽaNO) už tretí raz na sociálnej sieti konšpiruje a hovorí o ruskej agresii. Budajovo najnovšie hodnotenie Nočných vlkov: “Bezbrehý obdiv k moci a armáde, násilnícke reči a gestá, hry a hybridné formy vplyvu” je aj ako konšpirácia za čiarou, a nebude mať žiadny vplyv na konanie vo veci pozemku a stavby.
Budaj vidí v Nočných vlkoch ruskú čižmu, Smatana, ako jeho poradca, nástroj hybridnej vojny. Obaja si vo svojich naratívoch a ich fabuláciách priam výborne rozumejú a vzájomne sa dopĺňajú…
Dôvodom na vykonanie štátneho stavebného dohľadu Slovenskou stavebnou inšpekciou Nitra,  je rozpor využívania objektov firmy HANGAR 58 v Dolnej Krupej s územným plánom obce a prípadný rozpor s s predmetom pôvodného stavebného povolenia. Podobných konfliktov záujmov a vecí sú na Slovensku desiatky… ibaže tento je svojou povahou a charakterom „výnimočný“ a bude riešený prednostne pred ostatnými „bežnými“… Lebo na Slovensku je to tak.
Akútnym dôvodom je aj zistenie (Budaj/Smatana), že Slovensko je v ohrození Ruskom a hrozí anexia územia základne v Dolnej Krupej Ruskou federáciou…
„Neprejdú!“ Podpísaní Ján Budaj a Juraj Smatana ako iniciátori podnetu.
Súčasne minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš podal na generálnu prokuratúru trestné oznámenie, aby preskúmala činnosť združenia Slovenskí Branci. Práve toto združenie pred niekoľkými týždňami vykonávalo na offroad dráhe v Dolnej Krupej výcvik s využitím funkčného bojového vozidla BVP-1.
Táto kauza má akútny medzinárodno-politický charakter, lebo „Slovensko je vo vážnom „hybridnom“ ohrození Ruskou federáciou.“ Ostatné pozemkovo-vlastnícke, stavebné a reštitučné tituly a kauzy, sa môžu na Slovensku ťahať roky aj desaťročia, ale to „nevadí“… (lebo Slovensko je právny štát). Naozaj?
https://dennikn.sk/blog/1191160/na-zakladnu-nocnych-vlkov-podnet/
Podľa najnovsích konšpiračných iniciatív má byť Dolná Krupá hrozbou pre blízke „jadrové“ Jaslovské Bohunice, skrýšou nájomných vrahov Kuciaka, lebo je blízo Veľkej Mače…
Vyšetrovanie ukáže.
V každom prípade „krídla“ predstavivosti a fantázie nemajú hraníc, čo je dobré aj na to, že bezpečnostné služby a OČTK majú čo robiť a každý podnet, nápad, by mali preveriť…
Však ulica už skanduje, či Krym je-nie je ruský… no, zabráňte jej (im) v tom…
Nedeľné vydanie webu Hlavné správy píše, čo sa v ostatných dňoch udialo (hotová kampaň pre a proti):
https://www.hlavnespravy.sk/krym-je-rusky-dnes-sme-vsetci-nocni-vlci-znelo-v-bratislave-vrah-kuciaka-bol-medzi-nimi/1477248
Vláda mnohé zanedbáva, a krok po kroku stráca dôveru občanov; skôr, než hystéria okolo iniciatívy „Slovenských brancov“ a spájanie sa s pochybnými persónami a spolkami takzvaných „bojovníkov proti hybridným hrozbám“, ktorými sa dokonca nechajú manipulovať a inšpirovať, legitímna a mentálne zvládnuteľná otázka ministrovi obrany a do pléna:
Čo, takto, radšej obnova bývalého, úžasného Zväzu pre spoluprácu s armádou (spojenie branných a športových aktivít so záchranárstvom a civilnou obranou) pod priamou kontrolou vlády a ministerstva obrany?
https://domov.sme.sk/c/20878336/generalny-prokuratura-uz-prijala-gajdosov-podnet-k-slovenskym-brancom.html
Česi si chránia svoje prvo republikové tradície – Sokol, Orel, organizujú každoročné stretnutia so spoločnými cvičeniami a programom pre všetky vekové kategórie, na Slovensku máme „len“ a aspoň skautov…
Mám nostalgiu za úžasnými československými spartakiádami, ktoré nosia ich pamätníci a účastníci vo svojich srdciach…
Ako autor článku nie som pre ani proti veci osobne zainteresovaný, som anti ideologický apolitický, a je mi úplne fu(c)k, a jedno, aký bude mať vec a kauza svoj koniec…
Na druhú stranu, motorkárov vôbec nemusím. Porušujú dopravné predpisy, spôsobujú vedome hluk, provokujú, mám ich za nebezpečných cestných pirátov. Ctím si zákon a ľudské práva. Oni ale na mňa, zákon a moje práva serú. Ani nevedia, čo to je. Jeden ruší aj večerný a nočný pokoj pod našimi oknami. A mestská, aj dopravná polícia PZ sú zväčša nečinné a „bezmocné“. Ticho ich tolerujú…
Smrteľné havárie motorkárov mnou nehnú. To nebýva smola, to býva vedomé konanie s predpokladaným a očakávaným fatálnym koncom. A čo je ešte oveľa horšie, že „berú so sebou“ aj nevinných ostatných účastníkov cestnej premávky, ktorí sa ocitli v nevhodnom čase na nevhodnom mieste…
Na tretiu stranu – mám úctu, rešpekt a obdiv k tým úžasným a „vymakaným“ strojom…
Na stranu štvrtú, nemusím a nemám obdiv, úctu a rešpekt voči Kotlebovcom, pre ich nostalgiu za Slovenským štátom, hoc ich návrhy zákonov plénu národnej rady Slovenska sú podnetné, a strana je často nepríjemným oponentom vládnej koalície. Som „vedený“ inak.
Mám problém so slovenskou justíciou, ktorá sa vo veci nálezu a rozhodnutia o charaktere ĽSNS správa ako cudná panna, ktorá si dáva načas, čo je voči jej voličom a ostatnej spoločnosti krajne nezodpovedné…
…spoločnosť nie je dobré udržiavať v napätí a nečinnosťou „nezávislej justície“ z akýchkoľvek dôvodov, ho umocňovať… to má zjavne zlú odozvu v klesajúcej dôvere v justíciu a právny štát…
V súčasnosti sa ale očakáva proces na špecializovanom súde, proti Mariánovi Kotlebovi, vo veci finančného daru trom rodinám v sume 1488 eur…
Ak najvyšší súd Kotlebovu ĽSNS zruší ako extrémistickú, jej poslanci ostanú v parlamente ako nezávislí, ale bez nároku na štátny príspevok.
Súd už v roku 2006 zrušil Slovenskú pospolitosť.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Ilustračne (zozbierané čriepky):
Jozef Prokeš (a jeho k slovenskej vláde a mimovládkam verzus zvrchovanosť a suverenita Slovenska):
„Absolútne nechápem, prečo vláda a aj parlament schváli štátny rozpočet, kde vyčlení obrovské finančné prostriedky mimovládnym organizáciám, ktoré očividne deštruujú štát a podkopávajú jednotu Slovenskej republiky. Považujem za rozumné podporiť mimovládne organizácie, ktoré realizujú charitatívne akcie. Ak sa chce niekto z tretieho sektora angažovať v politike, tak regulárnym nástrojom sú parlamentné voľby. Nemôžeme finančne podporovať a tolerovať, aby mimovládne organizácie robili politiku bez mandátu od voličov. Vláda a parlament namiesto toho, aby si vzali od neho pozitívny príklad od Viktora Orbána, radšej zo štátneho rozpočtu štedro podporia rozvracačov republiky.
Nechápem vládu SR, ktorá svojím konaním robí zo Slovenska a svojich občanov terč pre ruské rakety. Národ a „alternatívne“ médiá, ktoré sa pomaly ako kvapky spájajú, pôjdu v jednej línii a môžu vytvoriť silný prúd, ktorý zmetie mainstream.“

https://www.hlavnespravy.sk/narod-zmetie-mainstream-jozef-prokes-vlada-sr-svojim-konanim-robi-zo-slovenska-svojich-obcanov-terc-pre-ruske-rakety/1466063
Ak je vo „vzduchu“ dobrá otázka obnovy povinnej vojenskej služby, navrhujem, v prvom slede povolať všetkých proti ruských mimovládnych aktivistov…
…znova budú aj modré knižky? Najmä „na hlavu“?
A riadnu „mazácku“ vojnu na nich. Ozdravejú. Vyliečila mnohých (za „starých dobrých“ časov…). Pamätníci spomínajú, sťažovali a dnes si sťažujú len chronickí slabosi. Vojenčina nebola ani ekonomickou stratou, ani stratou zápočtu na dôchodok.
Na margo „mimovládnych neziskoviek“ si zapamätajte: Koľko peňazí a priestoru im ponúkne vláda, toľko si vezmú, a budú pýtať ďalej, a dostávať nielen od vlády, čo je úplne totožné a porovnateľné so salámovou metódou dúhy…
Vláda je už jasnou rukojemníčkou „tretieho sektora“.
Ilustračne Arpád Soltész:
https://www.noviny.sk/komentare/356592-poslanec-fico-musi-vyt-s-putinovymi-nocnymi-psami
Denník N ponúka:
https://dennikn.sk/1190447/jedenasty-stalinsky-uder-fasistickej-ochlpenej-oblude/?ref=tit
Neviem, nesvietil som im pri tom, Noční vlci sú vlastne mimo môjho hlavného záujmu, sú ale parketou povinného záujmu kompetentných…
Máme predsa spravodajské služby, prokuratúru a OČTK (a) policajný zbor, ktorý má pomáhať a chrániť…
Iba si tu tak píšem.

https://blog.hlavnespravy.sk/6803/k-moznosti-pouzitia-zbrane-a-drona-v-dolnej-krupej-tu-stoj-lebo-si-pojdem-zobrat-zbran/#

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár