Katalánske referendum bolo už v Gabčíkove

Tagged With: , , , Add Comment

Na konci októbra 2017 na svojom prvom pracovnom stretnutí zasadla hlavná rada ako občianska iniciatíva okrúhleho stola neformálnej intelektuálnej platformy. Jej zásadnou prioritou je zadefinovanie novej spoločenskej, kultúrnej aj politickej orientácie Slovenska v kontexte s mimoriadnymi hrozbami v prostredí napätej geopolitickej, ale aj globálnej ekonomickej situácie. V decembri 2017 už začína pripravovať svoj manifest ako základný dokument boja za zachovanie našej národnej suverenity a identity ako ochranného valu voči podriadenosti a odovzdaniu dedičstva po našich predkoch anglosaskej a transnacionálnej nadradenosti.

Vnímajúc tieto aspekty zasadené do rámca medzinárodnej problematiky si Hlavná Rada vytýčila niekoľko priorít v krátkodobej aj dlhodobej perspektíve, pričom za určujúci moment svojej činnosti zadefinovala program, ktorý by mal do spoločenskej rozpravy vniesť kandidát na prezidenta Slovenskej republiky. Rada nevníma ako prioritnú zmaterializovanú podstatu programu pretransformovanú do personálnej reprezentácie. Vychádzajúc zo skúseností súčasnej podoby politického zápasu a útokov ad hominem nie je v tejto etape dôležitá osoba, ale program a vízia, s ktorou sa bude vedieť nielen stotožniť, ale aj nadchnúť naša krajina. Verejnosť ešte skôr, ako začne premýšľať nad riešeniami zložitých problémov, už vopred odrádza taktika tých, ktorým na ľuďoch priveľmi nezáleží. Jej podstata spočíva v tom, že sa nesnaží hľadať to, čo všetko vie ľudí spojiť, ale naopak – čo ich rozdeľuje. Toto je modus operandi parlamentného systému politických strán s pyramídovými hierarchiami. Aj preto sa konceptu, ktorý so skutočnou podstatou demokracie nemá nič spoločné, treba vzdať a prijať oveľa konštruktívnejšie a efektívnejšie nástroje spravodlivej deľby moci a prístupu k zdrojom pre dôstojné životné podmienky pre všetkých. Súčasná moc má síce plné ústa vyprázdnených fráz ako demokracia zdola, alebo že všetko začína v našom okolí a na regionálnej úrovni, ale v realite života toto všetko popiera a skutočnému presadeniu kompetencie ľudí rozhodovať o svojom osude bráni. Pojem demokracia je len úbohým roztrhaným slovom na zdrape papiera s nenaplneným významom.

Za všetko vraví kauza gabčíkovského referenda v auguste 2015.

Autor: Tibor Eliot Rostas

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://www.webareal.sk/sofian

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis