KSČM a zoštátnenie vodárenských spoločností v Česku, ale aj G7, imigračné politiky EÚ a summit USA-KĽDR

· Čas čítania: 13 min.
Foto: HS

Z predbežných informácií o priebehu vnútro straníckeho referenda je pravdepodobné, že ČSSD s Babišom do vlády pôjde, čo možno znamená, že prezident ostane sýty a vláda celá. Ibaže podľa Petra Gazdíka (STAN) pôjde o prvú vládu od revolúcie, s podporou komunistov, čo sa mu nepáči rovnako ako to, že ANO tvorí vládu s trestne stíhaným premiérom, aj s podporou „extrémistickej“ SPD, ale predsa len, Česká republika, aj podľa Gazdíka a nielen, potrebuje stabilitu.
KSČM to ale nechce „zadarmo“, má svoje požiadavky na obmedzenie zahraničných misií ČR v rámci NATO, na zdanenie cirkevných reštitúcií, ale aj na obsadenie miest v dozorných radách štátom riadených firiem…
Komunisti z KSČM majú aj jednu a to veľmi rozumnú požiadavku v rámci boja so suchom vo vzťahu k základnému surovinovému bohatstvu, a s ním aj k vodárenským firmám a ich vlastníctvu: navrhujú ich späť získanie z rúk zahraničných investorov do rúk, kontroly moci a správy štátu, ako súčasť strategických odvetví, kam patrí energetika a podobne.
Zakladá „občianstvo“ EÚ privatizáciu štátnych strategických podnikov Európanmi? Lebo EÚ? Lebo Schengen? KSČM to tak nevidí…
Petr Gazdík: „Priznám sa, že v čase, keď sme členmi EÚ, neviem, čo je to odcudzenie do zahraničných rúk, a okrem toho, že som občan Českej republiky, som tiež občan Európskej únie, a teda neviem, ak u nás pracuje nejaká nemecká alebo talianska či britská firma, či to je odcudzenie. To vidím inak, než KSČM.“
On (Gazdík) „…hospodu svou na omylné roli má.“ EÚ je len spoločenstvo štátov, majúcich spoločnú vonkajšiu hranicu a Schengen alebo spoločná mena nie sú atribúty super štátu. Takzvané občianstvo EÚ neexistuje, je prázdna floskula. Schengenský je len princíp voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu nezakladá ako pravdu Gazdíkovo tvrdenie, že je občan EÚ… (hoc tento manifestačný vzťah k EÚ je zatiaľ, len zatiaľ, milý a pekný…). Vo svetle účelu stretnutia G7 už ale nie…
Každý štát, ktorý na svoje územie z nedostatku iných, vlastných, vnútorných možností (chýba kapitál) vpustí zahraničného investora, alebo predáva pôdu, nerastné, surovinové bohatstvo, vodu a jej zdroje cudzine, dokonca štát umožní zahraničným majiteľom vlastniť dokonca vodárenskú sústavu, hospodáriť s vodou, otvárať, zatvárať vodovodné ventily a zakladať na tom svoj zisk, nie je dobrý a prezieravý štát,  obzvlášť v čase klimatických zmien a sucha. Oberá sa tým aj o vlastnú potravinovú sebestačnosť (vzťah farmári a voda), ohrozuje aspekty verejného zdravia, založené na čistej, pitnej a pre zdravie nezávadnej vode, čo je popri potravinovej sebestačnosti strategický prvok číslo jedna, aj pre neistú (mier) budúcnosť…
Treba rázne odmietnuť tvrdenie pravice, že „voda nie je ľudské právo“. Pitná voda a voda v jej rôznych podobách je súčasťou základného ľudského práva na život a preto by sa mala stať obchodnou komoditou len za ústavou a zákonmi určených okolností (trebárs prebytok). Také okolnosti a podmienky stanovuje slovenská Ústava a zákon, otázkou je, či nie len na papieri, ale aj v praxi…
Voda sa stáva strategickou surovinou, o ktorú nastane svetová bitka.
Okrem toho, akýkoľvek zahraničný podnikateľský subjekt, ktorý nie je registrovaný na území štátu, v ktorom podniká, a neodvádza časť zisku formou odvodov do štátneho rozpočtu, je cudzí, zahraničný agent.
Názor KSČM nevníma ako „znárodnenie“ väčšina „normálne“ uvažujúcich politikov, v tejto veci bez antikomunistických predsudkov, ale ako strategický fakt. Ibaže návrh je „pravicou“ odmietaný, lebo komunisti sú extrémisti a populisti, čo je porovnateľné s odmietaním návrhov slovenskej ĽSNS, lebo je „extrémistická a populistická“ (návrh novely zákona o umelom ukončení tehotenstva).  
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/218411058040611/

K výsledkom stretnutia G7 a protekcionistickej obchodnej vojne(súčasť interview) a osobný názor pisateľa článku:
1. Rusko treba čo najskôr vrátiť do hry, ale nie ako znova ôsmeho člena pôvodnej G8. Zoskupenie G7 reprezentuje a zastupuje záujmy západného Globálneho Prediktora, Rusko má svoj, je ním Koncepcia spoločnej bezpečnosti, ktorú G7 ani NATO negarantuje.
http://leva-net.webnode.cz/
2. Stupňovaním proti vzájomných protiopatrení vymýšľaním a zavádzaním ďalších a ďalších ciel utrpí euro a transatlantický obchod a spoločná bezpečnosť;
3. Prezident USA Trump už v predvolebnej kampani avizoval zrušenie NAFTA, odstúpenie od TPP, TTIP lebo protekcionizmus a „First America“; po krachu a rozpade globálnych obchodných dohôd sa zvýznamní aj zbytočnosť obnovenia členstva RF v G7.
Poznámka – som zástancom slobodného, nie voľného obchodu, pretože voľný obchod nerovná sa slobodný obchod. Preferujem myslenie: Myslieť globálne, konať lokálne.
4. Proti ruské sankcie treba okamžite zrušiť, vziať na vedomie, že Rusko má právo na svoj Globálny Prediktor rovnako, ako ho majú USA alebo Čína, či Veľká Británia, je chybou, že EÚ ho nemá, Krym ale je a bude ruský, ten fakt žiadne sankcie nezvrátia, naopak, škodia všetkým, a každej strane osobitne, a obchodné vzťahy s USA si zrejme zrušenie sankcií priam vynútia (!), v ekonomickom a obchodnom záujme USA a EÚ ale aj Veľkej Británie a ostatných, sankciami dotknutých štátov…
Dobrá viera, že sankciami je možné pokoriť Rusko, je len politický voluntarizmus, falošná solidarita a politická korektnosť hlupákov. Žiadny z dotknutých štátov si reálne žiadne sankcie nepraje!
Od „elít“ EÚ by sa v týchto veciach a nielen, dala a mala právom očakávať vyššia inteligencia a intelekt. Oni ale mali bohatých rodičov, ktorí im kúpili dlhé vedenie (a potom si stoja na vlastných kábloch).
Západné krajiny s Ruskom veselo obchodujú, posilňujú si svoje ekonomiky, ošetrujú si ich plynovými rúrami Nord streamu 2 k sebe, sankcie-ne sankcie, ale úžasné „jadro“ EÚ od nás v sankciách žiada „solidaritu“…

Vo vzťahu USA – Európa – Rusko nestoja proti sebe „zlý“ Trump, ktorý je proti voľnému obchodu a „dobrá“ G7, ktorá ho chce chrániť. G7 nestojí za občanmi, ale za globálnymi elitami, teda, veľkými hráčmi, nadnárodnými korporáciami a bankami.
Však tí hlupáci si v ich vzájomnej colnej vojne sami na seba uvaľujú sankcie, práve začerstva USA na 800 komodít z Číny.
Na rozdiel od „chorých“ rusofóbnych paranoikov si myslím, Ruská federácia nie je pre svet nebezpečná. RF nerovná sa ZSSR. Práve „oni mierotvorcovia“ sú nebezpeční sami pre seba a svetový mier.
Pre svet a jeho globalizáciu je nebezpečnou G7 a RF v nej vlastne ani nemá čo hľadať. Ak s ňou má RF komunikovať, tak len ako nezávislý partner a nie jej člen. Okrem toho, Rusko, podrobené ekonomickým sankciám, nemôže ani byť za daných okolností a podmienok rovnoprávny partner G7.
Globalisti (géčkári) by si Rusko najradšej rozobrali na súčiastky a suroviny.
Deň po stretnutí G7 sa 9. júna v Číne stretla „veľká osmička“ SOS (Šanghajská organizácia spolupráce). Rusko pokojne môže citovať mečiarovské:
„Ak nás nebudú chcieť na Západe, obrátime sa na Východ.“
EÚ usilovne pracuje na svojom rozklade a rozpade.
Rečičky o jednote, súdržnosti a solidarite EÚ sú len zotrvačné, politicky povinné a korektné kecy.
Mimochodom, pre Európu je nebezpečnejšie Turecko, ktoré sa po incidente s Rakúskom (zatváranie rakúskych mešít a vyhostenie desiatok imámov) a Nemeckom pre islam a nemeckých Turkov vyhráža, že Európu, ak bude chcieť, dobyje za 3 dni…
Trumpove takzvané ekonomické a obchodné politiky USA protekcionizmu, môžu svet vytrhnúť z pazúrov Nového svetového ekonomického, politického a sociálneho poriadku. A k tomu, teda k slobode, nabáda Trump aj všetky štáty západného spoločenstva (Trumpov inauguračný prejav).
http://www.rozhlas.cz/dvojka/jaktovidi/_zprava/ivan-hoffman-konci-doba-kdy-bylo-vyhodne-mit-rusko-za-nepritele–1800220
Treba sa nám ale všetkým (USA, EÚ) pekne vrátiť k obchodu s Ruskom, ktoré na colnej vojne USA-EÚ-KANADA-MEXIKO-ČÍNA nemá žiadnu vinu.
Nezmyselná obchodná vojna „obohatená sankciami a recipročnými proti sankciami v podobe colných politík, môže viesť a povedie k ďalšej a o to hlbšej ekonomickej a obchodnej kríze, lebo beztak tá, daná Marxovou hypotézou o cyklických krízach kapitalizmu, je za dvermi…
Nastúpenie cesty protekcionizmu sa dá ako jedna z hypotetických možností očakávať v celom euro a transatlantickom priestore. Ak Brusel na margo brexitu (protekcionizmus GB) varoval členské štáty EÚ pred uzatváraním dvojstranných obchodných zmlúv s brexitujúcou Britániou, lebo si vyhradil právo na obchodné zmluvy s vonkajším prostredím mimo EÚ len v mene EÚ, tak aj tu platí (!), že Európska únia nie je superštát, ale spoločenstvo európskych štátov, pôvodne založené na vzájomnej ekonomickej, hospodárskej a obchodnej spolupráci, idea super štátu zlyhala odmietnutím Ústavy EÚ v roku 2006, a takéto príkazy a nariadenia by mali byť neprípustné.
A Európska únia ako viac, než len pozitívne ambiciózny projekt stratí dôvod pre svoju existenciu.
Slovensko (Česko) sú otvorené ekonomiky, ktoré by si mali svoje vývozné saldo mať právo zvyšovať individuálnymi obchodnými, vzájomne výhodnými pre obe strany, dvojstrannými zmluvami, s kým chcú…
Česká a najmä slovenská ekonomika sú z významnej časti zložené na automobilovom priemysle, čo sa za nepriaznivého stavu vecí medzinárodného obchodu môžu obom štátom zle vrátiť…
Diktátorské maniere „jadra“ EÚ škodia rozvoju ekonomiky Slovenska aj Česka.
Na moje slová dôjde, a ak nie, len som sa mýlil.

Druhá časť interview sa venovala európskym imigračným politikám
SPD sú údajní „extrémisti a populisti“ (aj s komunistami), pričom extrémizmus a populizmus je definovaný nielen ako proti systémový aj tým, že „extrémisti a populisti“ si vytĺkajú svoj politický kapitál na migrácii, ale dnes, práve na ich „populizmy“ vo veciach imigračných politík EÚ a Dublin 4 a trvalého prerozdeľovacieho mechanizmu dochádza; Angela Merkel, ako „šéfka“ politík EÚ pre imigráciu dnes postupne ustupuje od požiadaviek na rovnomerné prerozdeľovanie oprávnených imigrantov podľa stáleho mechanizmu kvót, lebo si ho neprajú krajiny V-4, Rakúsko, Taliansko a odpor voči kvótam je neprekonateľný, hoc by sa za Dublin 4 malo hlasovať kvalifikovanou väčšinou, ako si to praje Juncker (tiež nereálne) a premiérka Merkelová hľadá iné, pre všetky štáty EÚ schodné riešenia.
Angely Merkelovej „Welcome to refugees“ už neplatí a mala by si to uvedomiť aj celá neomarxistická „nová Progresívna ľavica“ a jej pseudo intelektuálna bratislavská xenofilná a oikofóbna kaviareň, ich slniečkári, vítači a k ich prostrediu patriace pochádzajúce „ľudsko-právne“ mimovládky, spolupracujúce s prevádzačmi a pašerákmi imigrantov k brehom Európy, dokonca pod ochranou lodí Frontex, tobôž, že povinné kvóty už nepovažuje za najlepšie riešenie ani ich ideologický vodca, migrácii doširoka „otvorený“ George Soros, čo so svojimi návrhmi ne jeho riešenia uviedol vo svojom prejave, čo by mal vziať na vedomie a stiahnuť sa so svojou nenávistnou rétorikou voči odmietačom bezbrehej migrácie a multikulturalizmu najmä liberálny, slniečkársky a vítačský  a už aj násilnícky mainstream typu Denníka N a SME…
Xenofóbia ale aj islamofóbia je úplne normálna a prirodzená vlastnosť každej normálnej a zdravej, aj dobre socializovanej a sociálne otvorenej ľudskej bytosti. Verejne to potvrdil aj predseda Českej psychiatrickej spoločnosti Cyril Höschl. Opakom je xenofília (slniečkári a vítači od „Welcome to refugees“ Merkelovej, k domácemu Progresívnemu Slovensku, takzvaným „ľudsko-právnym mimovládkam“ a s nimi spriaznenej bratislavskej pseudo intelektuálnej kaviarni a ich oikofóbnej (nenávidiacej domáce a slovenské) neomarxistickej „progresívnej“ ľavice…).
V ostatných dňoch sa vyhrocuje spor medzi kancelárkou Merkelovou a jej ministrom vnútra Seehoferom, vo veci sporu o repatriácie ekonomických a sociálnych migrantov, nemajúcich nárok na azyl ani dočasnú doplnkovú ochranu (osoby bez dokladov, nevedno odkiaľ prišli, nevedno kam ich vrátiť…).
Xenofóbia je súčasťou výbavy kompletného ľudského genotypu. Sama o sebe nepripúšťa represiu ani „liečbu“ násilím a prevýchovou.
Merkelovej súbežné „Wir können das schafen, wir dürfen Menschen, die Asyl suchen, nicht im Stich lassen!“ postupne zneistelo a dnes už tak, ako bolo vyslovené, neplatí.
Podľa Verhofstadta (frakcia EP liberáli ALDE) by ale lídri členských krajín EÚ mali prijať dva nevyhnutné kroky: dohodnúť sa na spoločnom stanovisku k reforme Dublin 3 na Dublin 4 a vytvoriť prijímacie strediská (hot-spoty) na území afrických krajín, cez ktoré tranzitujú migranti a v rámci ktorých by utečenci mali mať možnosť požiadať o azyl a ochranu EÚ. Rada EÚ 5. júna vo veci neprijala žiaduce spoločné stanovisko. Ak sa nedohodnú ani na summite EÚ 28. a 29. júna 2018, Verhofstadt chce nechať žalovať Radu EÚ na Súdnom dvore EÚ pre jej zlyhanie v Článku 265 Lisabonskej zmluvy.
“Nechcem ukazovať prstom na žiadnu členskú krajinu, nie na Taliansko, nie na Maltu, a určite nie na Španielsko,” upozornil v pléne EP na súčasný spor okolo lode Aquarius s 629 utečencami na palube, ktorí boli zachránení pred utopením. Loď bola od soboty neďaleko brehov Sicílie, keďže Taliansko jej nepovolilo zakotviť a požadovalo to od Malty, ktorá tiež odmietla prijať utečencov. Loď Aquarius humanitárnej „neziskovej“ organizácie SOS Méditerranée so 629 utečencami napokon prijalo Španielsko.

Verhofstadt je rozbíjač Európskej únie. Samozrejme, liberál, slniečkár a vítač a násilník. Slovensko ale nebojovalo tisíc rokov o svoju samostatnosť a suverenitu, aby ju odovzdávalo pre zmenu zasa komusi zo Západu…
Soros vo svojom hlavnom prejave na výročnom zasadnutí Rady ECFR v Paríži 29. mája 2018, mimo iné povedal, že EÚ by mala Africkej únii posielať 30 miliárd eur ročne, teda, 20 percent svojho rozpočtu. Nepôjde vraj o dar, ale o pôžičku (Afrike sa bežne jej dlhy odpúšťajú). A to z dôvodu, aby sa africké krajiny demokratizovali, a zastavil, stlmil, sa tak aj masívny odchod imigrantov smerom do Európy.
https://blog.hlavnespravy.sk/5691/cesko-aj-slovensko-zvazuju-riadenu-migraciu-pracovnej-sily-a-sorosov-prejav/
Odhaduje sa (Macron), že vo Francúzsku približne 6 miliónov ľudí z radov imigrantov žije v no-go zónach „odrezaných“ od Francúzska s právom šaría, nadradeným nad francúzskymi zákonmi. Macronovo popretie jeho a zodpovednosti jeho predchodcov je lož. Mnohí starostovia však po Macronovom príhovore zostali poriadne zaskočení. Očakávali totiž konkrétne politické kroky na riešenie problému s no-go zónami. Namiesto toho francúzsky prezident všetko hodil na starostov a miestnych obyvateľov.
K stretnutiu prezidenta Trumpa s Kim Čong-unom
Za jadrové zbrojenie KĽDR nesú primárnu zodpovednosť USA, tie sú prednostne spoluzodpovedné aj za proces jadrového odzbrojenia Severnej Kórey, a kroky, ktoré po summite vodcu Kim Čong-una a Donalda Trumpa 12. 6. 2018 v Singapure budú zo strany KĽDR v súbehu s postupným uvoľňovaním sankcií proti severokórejskému režimu nasledovať…
Od drastického porušovania ľudských práv postupne ustupuje Čína, čo sa v rámci procesu jadrového odzbrojovania a návratu do demokratického sveta, dá očakávať aj od Severnej Kórey. Tento proces v Číne trvá, tá si chráni svoju doktrínu smerom von i dnu, a bude sa dotýkať aj KĽDR ale viac rokov…
Čínu so Severnou Kóreou spája podobná spoločná ideológia.
USA majú pod dohľadom svetového spoločenstva a organizácií, zoberajúcich sa jadrovým odzbrojovaním, povinnosť a právo manažovať proces jadrového odzbrojenia Severnej Kórey aj s jej prípadným postupným vstupom do sveta medzinárodného obchodu…
A USA spolu s Ruskom by mali začať pracovať na úplnom jadrovom ozbrojení spolu so štátmi, ktoré vlastnia jadrové zbrane, a sú to Čína, Veľká Británia, Francúzsko, India, Pakistan, Izrael, ale ten, bude ich nutne potrebovať, pokým Irán bude vykrikovať, že Izrael treba zničiť a bude pracovať na vývoji a výrobe vlastných jadrových zbraní…
Poznámka a a fakty v opore o štatút BR OSN – USA, nárazovo Briti a Francúzi (Sýrske Dúmá), nemajú s Iránom ani Tureckom čo v Sýrii a Iraku hľadať, Čína sa do Stredného Východu, Izraela a Palestíny nestará, má svoj Tibet a Taiwan, sleduje vývoj v Severnej Kórei, podporuje jej jadrové odzbrojenie, víta zmierovací summit severokórejského vodcu s americkým prezidentom, inak nemá svetovládne ani iné mocenské ambície, mimo správy svojich vecí na svojom území a v práci na vzrastajúcom podiele na medzinárodnom obchode…
Ruská federácia a Kremeľ má veľký záujem o vstup do rozhovorov a aj o nadväzovanie ekonomickej spolupráce s KĽDR (potraviny, energetika, uhlie, plyn), ktorej môže týmito komoditami významne pomôcť. V oblasti pomoci a spolupráce s KĽDR sa črtajú úžasné otvorené šance a možnosti zo strany Česka, Slovenska a krajín V-4. Severnej Kórei nepomôžu rečičky o ľudských právach, ale konkrétne vecné skutky: Ak Sulík a Klus točili svojimi hlavami nad Trumpovým označením vodcu KĽDR ako jeho priateľa, sú mentálne limitovaní… (Trump má vo veci a osobe Kim Čong-una dobrú komunikačnú stratégiu, správne zabalenú do osobného ľudského taktu a spoločenskej etikety voči Kimovi, ktorého nedráždi a neprovokuje jeho kontraproduktívne reakcie, čím by ďalšia komunikácia mohla skončiť už v zárodku). Ľudské bytosti majú svoju vrodenú dôstojnosť, pokým sa samé o ňu nepripravia.
Jediným dvojstranným prvým a konkrétnym výstupom dohody Trumpa s  Kim Čong-unom je pozastavenie americko-juhokórejských vojenských námorných cvičení ako „bojových hier“ a zrušenie testovacích zariadení pre raketové motory Severnou Kóreou. Vzájomne si vymenili pozvania na návštevy svojich krajín. So znepokojením konštatujem, že svet, politici a médiá až príliš „rozoberajú“ summit mladého Kima s Trumpom, čo Kim Čong-una určite vyrušuje a procesu to môže uškodiť…
Tobôž, že dvaja blbci z nórskeho parlamentu už Trumpa navrhli na Nobelovu cenu mieru za rok 2019, ktorú vlastne zadarmo dostal aj Barack Obama a cena nezafungovala ani ako preddavok za zásluhy o mier vo svete a to ale ješitný Kim len-tak neprehltne…
Denuklearizácia sa ťažko vyslovuje už len ako slovo, jeho výslovnosť spravidla zvládajú herci a šprecheri. Ibaže a v praxi k nej ešte nikde na svete nedošlo.
Jeden z dôvodov: Prečo by som mal do nuklearizácie incestovať  miliardy, aby som potom investoval milióny k svojmu jadrovému odzbrojeniu? A to si pravdepodobne myslí aj Kim Čong-un. Nedávne manifestačné a okázalé zničenie testovacieho komplexu zrejme už zničeného pravdepodobne podzemným testovacím jadrovým výbuchom, pričom otrasy boli zaregistrované seizmografmi, bola najskôr len habaďúra.
Podobne sa svojho jadrového zbrojného programu nevzdá ani Irán. Brvnom v oku mu je prinajmenšom a pre „začiatok“ Izrael.
Pre dobrého pozorovateľa, psychológa, sú pohľad, mimické, gestické, haptické a proxemické znaky severokórejského diktátora výpovedné…
Trump je otvorenejší, priamejší a úprimnejší.

https://blog.hlavnespravy.sk/5983/kscm-a-zostatnenie-vodarenskych-spolocnosti-v-cesku-ale-aj-g7-imigracne-politiky-eu-a-summit-usa-kldr/

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár