Kto nevíta migrantov, je automaticky extrémista

Tagged With: , , , Add Comment

Hospodársky marxizmus bol reverzibilný a kedysi pracoval na ochrane sovietskej sféry, ale dnes vládne pokrokovému Západu oveľa zákernejší kultúrny marxizmus a občan si neuvedomuje jeho následky, ktoré sú trvalé. Zväčša bábkové politické pole si je také isté správnosťou tejto zlovestnej ideológie, že zástancov vykresľuje ako mierne a tolerantné osobnosti s pravým duchom liberálnych ideálov, kým odporcov považuje za krajných pravičiarov a extrémistov.

Tento najmä európsky fenomén ciachuje každú politickú stranu alebo hnutie, ktoré oponuje vysokým imigračným číslam, ako ultrakonzervatívne, xenofóbne a extrémistické bez ohľadu na jeho celkovú ideológiu. Väčšina takto onálepkovaných strán celkovo zapadá do liberálneho smeru, len v niektorých názoroch sa s ním rozchádza. Zahŕňajú národnú, tradicionalistickú, sociálne konzervatívnu, liberálnu, socialistickú a environmentálnu kombináciu a spochybňujú imigračné riešenia liberálne demokratických inštitúcií. Prečo združenia, ktoré chcú chrániť a zachovať národné dedičstvo a vyhnúť sa radikálnej zmene historickej identity národov, hlavné médiá nazývajú extrémistickými, kým sily volajúce po permanentnej revolúcii, vrátane hlasov z Kanady, Spojených štátov a Austrálie, majú byť zodpovedné a umiernené?

Strana slobodných v Holandsku má na čele Geerta Wildersa. Primárne háji nulovú moslimskú imigráciu, zákaz koránu, repatriáciu zločincov a koniec islamského gendrového apartheidu. Ďalší program nie je ani pravicový, ani ľavicový: desaťročný pobyt a práca v Holandsku pre nárok na sociálnu pomoc, ústavná ochrana „judeokresťanskej“ kultúry a humanizmu v Holandsku, zrušenie predpisov proti fajčeniu v baroch, investície do jadrových a uhoľných elektrární s cieľom znížiť ropnú závislosť, odchod z EÚ, zrušenie dotácií pre ľavicové organizácie a dokumentácia etnického pôvodu zločincov. Napriek tomu sa tieto mierne, bezpečnostne orientované, liberálne, a dokonca profeministické opatrenia považujú za krajne pravicové kvôli kombinácii s názorom proti migrácii.

Skutoční Fíni sú známi ako národná strana, ktorá oponuje udeľovaniu občianstva migrantom a žiadateľom o azyl. Ich riešenie poklesu počtu narodených detí je povzbudiť mladé ženy, aby mali viac fínskych detí. Sú sociálne konzervatívni, proti potratom a homosexuálnym manželstvám. Strana, naopak, podporuje ľavicové hospodárstvo, sociálny štát a kritizuje korporačný globalizmus. Mainstream, zameriavajúci pozornosť na postoj k prisťahovalectvu, dospel k záveru, že ide o krajne pravicový, nezodpovedný, neliberálny a nenávistný spolok. Mediálnemu konglomerátu takisto naskakuje husia koža z toho, že by fínske ženy mali mať viac fínskych detí a preferuje dovoz cudzincov.

Autor: Richard Strážan

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://bit.ly/kupit-online-zemavek-december-2019

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis