LIBERÁLNI FAŠISTI

Tagged With: , , Add Comment

Pojem demokracia sa stáva len ideologickou frázou a dnes sa ZA ŇU SCHOVÁVAJÚ najmä tí, ktorí tento pojem zneužívajú na pretláčanie svojej politickej agendy. Dokonca sa týmto pojmom kryjú pri stále rozmernejšom okliešťovaní ľudských práv a slobôd, akými sú zákazy diskusií, besied či distribúcie tlačovín s iným obsahom, aký sa systémovo vnucuje. Pochopiteľne, vždy sa to deje postupne, a to tak, aby sami ľudia pod tlakom médií, politikov a vzdelávacieho systému inklinovali k zmene. Zmena je však len panoramatickým plátnom, na ktoré si každý premieta svoju predstavu o podobe zmeny. Preto je pojem zmena vždy kľúčovým trikom politického marketingu.

V rokoch 1945 – 1948 to komunisti ešte nemali isté a v tomto prechodovom období si ľudí potrebovali nakloniť podobne ako v tridsiatych rokoch nemeckí nacisti, talianski fašisti či španielski falangisti. Prechodové obdobia sú takmer identické: bujnie jednostranná propaganda a pripravujú sa zákony obmedzujúce slobodu slova a prejavu odporcov blížiacej sa totality. V prechodovom období sú propagandistické úderky zamerané predovšetkým na deklasovanie a kriminalizovanie najvýraznejších postáv odporu voči nastupujúcemu režimu. Ak nie je možné ich priame kriminalizovanie, nastupuje koordinovaný výsmech a ponižovanie ako jednoduchý a osvedčený nástroj, pri ktorom netreba žiadne fakty.

Autor: Tibor Eliot Rostas

KÚPIŤ ZEM&VEK JÚN 2019

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis