Manifest nového Slovenska

· Čas čítania: 5 min.

Prinášame vám ďalšiu novú rubriku, ktorej ambíciou je predstavovať vám možnosti inej alternatívy socio-ekonomického a politického vývoja našej vlasti. Tieto texty na svojich pravidelných stretnutiach formuluje Rada starších (skupina dobrovoľníkov) ako platforma intelektuálnej a politicko-aktivistickej občianskej iniciatívy nadväzujúcej na Memorandum slobodného občana, vyhlásené 3. novembra 2012. Naším zámerom je vytvárať a formulovať sebavedomie ľudí na Slovensku, spájajúce rovnako zmýšľajúcich ľudí v revolučnú energiu a odhodlanie pretransformovať našu krajinu do novej podoby. Tú celé stáročia viedli k pokore k jej utláčateľom, ktorí už od obdobia jej „civilizovania“ (rozumej: podrobovania k jej lepšiemu ovládnutiu a privlastňovaniu si výsledkov jej práce a úsilia) Slovensko iba drancovali. „Civilizátori“ ruinujúci pôvodné, predkresťanské slovanské védy, vedomie a svedomie zdecimovali našu pôvodnú históriu a kultúru, o ktorých sa dnes v našich školách ani univerzitách v podstate neučí. Naši predkovia mali svoj vlastný systém samosprávy, o ktorom historické pramene väčšinou mlčia. Učíme sa o Egyptskej, Perzskej, Rímskej ríši, o formovaní západných národov a štátov, o ich histórii a kultúrach, o kultúre a filozofii helénskej epochy, vojnách a vojvodcoch expanzívnych a výbojných národov, ale o pôvodnej tradícii a duchovných hodnotách predkresťanskej éry Slovanov nič. Máme síce skromné poznatky o védskych tradíciách a vláde v rodových dŕžavách našich predkov, ale nikto nemá záujem o ich ďalšie štúdium, a už vôbec nie o šírenie ako našu nespochybniteľnú minulosť a tradíciu.

Budeme sa dôsledne venovať poučeniu z našich tradícií, aby sme ich vedeli využiť v súčasnom politickom marazme ako cennú inšpiráciu na prebudovanie nášho kultúrneho, hospodárskeho a politického stavu agónie. Dnes už málokto pochybuje o tom, že systém diktatúry politických strán obhajujúcich záujmy oligarchie a finančných skupín je na svojom historickom konci. Etapa, v ktorej po každom volebnom období každá politická strana z neúspechov a katastrof obviňuje vládnutie svojich predchodcov, už nemá a nemôže mať v duchovne vyzretej spoločnosti žiadne opodstatnenie. Groteskná a vulgárna fraška dominujúca dnes v prapôvodne ctihodnej inštitúcii národnej rady či najvyššieho snemu je neprípustným a finálnym dejstvom úpadku kultúry. Syndróm mocenskej pýchy, panovačnosti a arogancie musí byť novým volebným systémom čo najviac eliminovaný. Z tohto a mnohých ďalších dôvodov (ekonomických, zahranično-politických, právnych, sociálnych a pod.) vznikla táto iniciatíva s ambíciou sformulovať priezračne čistý a jasný manifest vízie nového Slovenska. Kľúčom k našej obrode je návrat k našim koreňom a tradíciám.

Rada starších v júni 2018 zorganizuje a bude viesť Národnú konferenciu, kam ste pozvaní všetci, ktorí sa chcete podieľať na obrode a obnove našej vlasti. Zhodli sme sa, že sformulujeme precízny, jasný a pre širokú verejnosť zrozumiteľný koncept nového Slovenska. Koncept bude okrem základnej preambuly pozostávať aj z konkrétnych návrhov riešení každej z oblastí, ktoré majú v kompetencii jednotlivé rady. Tento materiál bude k dispozícii pre všetkých účastníkov Národnej konferencie.

Júnová Národná konferencia predstaví program všetkým ľuďom, ktorí sa chcú aktívne zapájať do politiky (zásadne nie v zmysle politickej strany), ale tak, že budú mať ambíciu kandidovať ako nezávislí ľudia so svedomím a uspieť v jesenných komunálnych voľbách na pozíciách starostov a primátorov miest a obcí reprezentujúc naše slovanské princípy. Toto je mimoriadne dôležitý predstupeň k prebudovaniu Slovenska, na ktorý nadviažu prezidentské voľby v apríli 2019. Kandidáti v komunálnych a regionálnych voľbách budú naše spoločné ciele aktívne prenášať na svoje okolie. Pripravia tak pôdu na podporu vybraného kandidáta na prezidenta. Mená týchto proslovanských a proslovenských kandidátov do komunálnych volieb podporíme. Naším cieľom je presvedčiť ľudí, že toto už fungovalo a môže to fungovať aj v prostredí súčasných generácií. Slovensko vieme pozdvihnúť z apatie a nadchnúť realistickými víziami.

Základným princípom kandidáta na prezidenta, ktorého Slovensku ponúkneme, bude ochrana identity nášho národa. Spolu s týmto poslaním by mu mali byť vlastné aj nasledovné zásady:

 1. Výrazné posilnenie právomocí prezidenta spolu s jeho významným poradným tímom v oblasti vnútornej aj zahraničnej politiky.
 2. Predloženie nového volebného zákona vychádzajúceho z pôvodných tradícií. Eliminovanie permanentnej recyklácie politických strán systémom vychádzajúcim z celonárodného snemu prirodzených komunálnych a regionálnych autorít. Revitalizácia kopného práva (od slova kopa – skupina, zhromaždenie) a rodových statkov, prispôsobená súčasnej realite.
 3. Funkčné referendum, ktoré bude základným nástrojom demokracie. V ňom budú občania rozhodovať o tých najzávažnejších otázkach súčasnosti: neutralita, vzťah k NATO, EÚ, pokračovanie v sankciách voči Rusku a ďalšie.
 4. Prehodnotenie zahraničnej politiky tak, aby sa Slovensko stalo strategickým mostom medzi EÚ a eurázijským teritóriom.
 5. Nová koncepcia verejno-právnych médií, ktoré dodnes zohrávajú nevyváženú úlohu bez kontroly občanov. Túto koncepciu uvedie do reality nový zákon o koncesionárskych poplatkoch ako efektívny nástroj dohľadu občianskej spoločnosti nad objektivitou obsahu verejnoprávneho priestoru.
 6. Vyvážené zahranično-politické vzťahy s Ruskou federáciou, USA aj Čínou, ale aj efektívnejšia koordinácia spolupráce s krajinami V4.
 7. Korupcia existuje vďaka peňažnému systému, a preto je jedinou reálnou cestou na jej elimináciu hľadanie transformačných ekonomických alternatív, ktorými Slovensko nadobudne späť hospodársku suverenitu, sebestačnosť a prosperitu. S tým nepriamo súvisí aj komplexné rozšírenie obchodných vzťahov na eurázijské trhy či Šanghajskú organizáciu pre spoluprácu a pod.
 8. Posilnenie vzdelávania, kultúry a histórie v kontexte postavenia slovanskej identity v globalizovanom svete. Výraznejšia podpora všeslovanskej vzájomnosti.
 9. Redefinovanie postavenia neziskových organizácií, ktorých príjmy prichádzajú zo zahraničia.
 10. Schengenská dohoda rozhodne áno, no s nevyhnutnosťou kooperácie pri ochrane jej vonkajších hraníc. Otázka imigrantskej krízy má byť predmetom referenda a vôle ľudí – nie byrokratických nariadení EÚ. Strážiť musíme hranice namiesto stráženia našich ulíc. Riešenie imigrantskej krízy nie prílevom imigrantov do Európy, ale podporou ich domovských krajín – a to predovšetkým štátmi, ktoré tento stav spôsobili.
 11. Odmietnutie odovzdávania kompetencií Slovenskej republiky Nemecku a Francúzsku v programe tzv. jadra tak, aby nezanikla naša národná suverenita a identita.
 12. Zabránenie destabilizácie Charty OSN, na ktorú sa útočí prostredníctvom sankcií EÚ ako primárneho nástroja zahraničnej politiky tzv. západných demokracií.
 13. Zásadné zmeny v zdravotníctve a v oblasti sociálnych vecí a rodiny tak, aby tento segment nebol predmetom porušovania ústavou garantovaných práv občana. Obnova právneho štátu a sfunkčnenie mechanizmov zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci.

Počas roka 2018 budeme pravidelne informovať o tom, ako tieto, ale aj mnohé ďalšie body programu kandidátov do komunálnych volieb a prezidenta prenesieme do reality.

Veľa šťastia v roku 2018 nám všetkým; osmička, ako vieme, mala v našich dejinách unikátny význam.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

One Response

Pridaj komentár