Manipulácia s ľudskými právami

· Čas čítania: 2 min.
Ilustračné foto: Archív Zem&Vek

Liberáli síce vedia prezentovať model svojej multikultúrnej spoločnosti, ale nie spôsob jej udržania. Udržania spoločenského zmieru mixu rás, etník, kultúr a náboženstiev a nimi hlásanej multikultúrnej, multirasovej, multietnickej, multináboženskej, ale sekulárnej spoločnosti, do rámca ktorej by mal patriť aj islam s jeho právom šariátu. Taká sloboda by mala viesť od hetero k homo, k rôznym typom manželstiev od monogamných k polygamným, ale aj rodinám, komunitným spolkom a združeniam ad hoc. Spojeniam hocikoho s hocikým, kto sa vyhlási za rodinu.

Preambula slovenskej Ústavy sa potom stáva pochybnou (na tento fakt nik nepoukázal). Ak sa Slovensko (Čl. 1, odsek 1) neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo, v zmysle cyrilo-metodského (kresťanského) duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy to zakladá sekulárnemu Slovensku náboženské právo na kresťanské vierovyznanie, ale nie právo na uctievanie akejkoľvek ideológie, nezlučiteľnej s demokratickým zriadením.

Ľudsko-právna „dúhová“ loby pracuje aj na zavedení pojmu sexuálna menšina. Medzinárodne platná ľudsko-právna legislatíva (Dohovor o ľudských právach, Listina základných práv a slobôd) taký pojem nepozná. Neomarxisti a ich „nová ľavica“ chcú mať pod strechou všetok novodobý proletariát, čiže v EÚ žijúce menšinové rasy, etnické a národnostné menšiny, samozrejme, týrané a vykorisťované ženy, ale chýbajú im tam – aby ich mohli chrániť, osoby združené pod skratkou LGBTI. Ibaže menšina je definovaná ako rovnorodá (homogénna) skupina schopná žiť ako komunita a spôsobilá na uplatnenie si občianskych a politických práv. Ľudia s odlišnými sexuálnymi preferenciami takou skupinou nie sú a pre nerovnorodosť a vzájomnú indiferenciu a ľahostajnosť, danú ich odlišnými a nesúrodými sexuálnymi orientáciami, nevykazujú definičné znaky menšiny.

Autor: Juraj Režo

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://www.webareal.sk/sofian

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár