Marek Baláž: Prečo medzi nami a majoritou panuje nenávisť

· Čas čítania: 2 min.
Foto: Archív Zem&Vek

Rómovia sú srdcom viac kočovníci, čo sa prejavuje napríklad v našom vzťahu k určitým materiálnym hodnotám, ktoré vnímame absolútne inak ako domestikované národy sveta. Rómovia podobne ako ani indiáni a iní kočovníci nemajú v sebe vypestovaný vlastnícky vzťah k pôde, vode, vzduchu, slnku, domu, nábytku, lesu, zvieratám, vnímame voči nim len svoje užívateľské právo. Tento náš takmer vrodený stav ponímania matérie je aj jedným z hlavných faktorov, prečo dokážeme tak nezodpovedne zdemolovať byty a celé sídliská. Najmä ak sme všetko dostali takmer bez vlastného pričinenia a námahy či financií. Rómovia si však dokážu udržiavať všetko, na čo vynaložili svoju námahu a financie.

Cigánske rodiny dostávali za socializmu aj finančné príspevky, ale uvedomme si, aké podmienky štát stanovil: rodina, ktorá chce získať nenávratnú dotáciu, čiže takzvanú sociálnu výpomoc, musí byť nečistá, musí byť v stave hygienicky nie práve najlepšom, čím horší hygienický stav, tým väčšie vyhliadky na získanie dotácie. Ideálne, keď je otec kriminálnik a alkoholik a matka sa nestará o deti. Deti nechodia do školy, sú špinavé, zavšivené a nemajú dostatok stravy, oblečenia a žijú v totálne nehygienických podmienkach. V tom čase platili Rómom za to, že neniesli zodpovednosť za seba samých, za svoje životy, že neniesli zodpovednosť za výchovu svojich detí, nenútili svoje deti chodiť do školy, nestarali sa o ne a boli vychovávané v totálne nehygienickom prostredí. Jasné, že im to vyhovovalo.

V tejto tradícii dnes pokračujú Sorosove mimovládne organizácie a tretí sektor. Poúčajú Rómov: „Áno, pýtajte si, štát je povinný, majú na vás peniaze, kradnú vám ich, ste diskriminovaní a oni sú rasisti.“ Úmysel je poštvať Rómov proti majorite, aby tam vznikala ešte väčšia nenávisť. A, samozrejme, v tejto situácii sa radikalizajú voči nám aj bieli. Účelom je poštvať jedných proti druhým.

Autor: Marek Baláž

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://www.webareal.sk/sofian

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár