MUDr. Malec: Sme 10 rokov za Českom

· Čas čítania: 7 min.
Ilustračný obrázok: Archív

Správa, že podľa nových prepočtov bude počet infikovaných na Slovensku 100-násobne nižší ako sa pôvodne predpokladalo, prešla takpovediac bez povšimnutia. Zdanlivo sa nič nedeje.
V médiách sa ďalej hovorí o našej úspešnej karanténe, ktorá má zastaviť šírenia pandémie, akoby niečo také bolo možné. A čo je strašné, odborníci, ktorí by mali tento nezmysel o zastavení šírenia vyvrátiť, mlčia. Na rozdiel od susedného Česka, kde významní lekári pozdvihli hlas proti hystérii vytvorenej okolo koronavírusovej epidémie, na Slovensku poprední odborníci buď mlčia, alebo prikyvujú. Tretia možnosť, že mlčia zo strachu, aby sa to nechápalo zle, mi pripadá desivá.

Už dávnejšie namietol proti panike okolo COVID19 rektor Karlovej univerzity profesor Zima, 16. apríla protestoval v českom senáte proti neprimeranej pozornosti, ktorú médiá venujú epidémii COVID19, popredný onkológ profesor Žaloudík a 26. apríla priniesol denník Plus 1 deň správu, že jedenásť uznávaných lekárov a odborníkov pražskej Karlovej univerzity spísalo výzvu k ukončeniu núdzového stavu.

U nás zatiaľ špičkoví odborníci zo slovenských univerzít mlčia, nikto neopraví „odborníkov“, ktorí hovoria o zastavení epidémie karanténou, a Inštitút zdravotnej politiky (IZP) nám predkladá nové analýzy s „odhadom“, že vrchol epidémie by sa mal u nás posunúť, pričom podľa nejakého „základného scenára“ by malo byť najviac prípadov „najmä na konci leta a v septembri“. A to aj napriek tomu, že ako títo „odborníci“ uvádzajú „reprodukčný faktor vírusu sa podarilo pre väčšinu populácie dostať pod hodnotu 1,0.“ To je oficiálna správa TASR z 24. apríla 2020.

Ide o analýzu toho istého IZP, ktorý sa pri odhade počtu infikovaných v marci „pomýlil“ len o stonásobok! Na základe záverov tohto inštitútu postupuje vláda pri riešení vírusovej epidémie!

Prvý a základný omyl IZP je v tom, že vôbec nechápe, čo vlastne pokles reprodukčného faktora pod 1 znamená. Stačí si pozrieť nejakú zahraničnú stránku, hoci aj českú, a čitateľ sa dozvie, že pokles R faktora nielen pod 1, ale už na hodnotu blízku 1 znamená koniec epidémie. Vysvetlenie je jednoduché. Reprodukčný faktor 1 znamená, že jeden človek nakazí len jedného človeka, nie viac. Teda 10 ľudí dokáže nakaziť zase len 10 ľudí, skôr či neskôr ale jeden z infikovaných narazí na ľudí, ktorých nenakazí, takže ďalej už infekciu šíri len 9 ľudí. Kým jeden z nich zas nenarazí na rezistentného človeka. Podľa zahraničných infektológov je zlomový dokonca reprodukčný faktor 1,2. (Teda ak 10 infikovaných dokáže nakaziť menej ako 12 iných ľudí, epidémia pomaly končí).

Hovoriť preto, že pri reprodukčnom faktore pod 1 bude najviac prípadov v septembri, je absolútne nepochopenie problému. Pri reprodukčnom faktore pod 1 musí počet nových nakazených zákonite neustále klesať.

A na základe záverov tohto Inštitútu vláda predpovedá ešte dlhú karanténu, školy sa u nás majú otvárať až v druhej polovici júna, ekonomika sa bude rozbiehať len veľmi pomaly a opatrne, aby nedošlo k novému vzplanutiu ochorenia, aj zdravotníctvo bude stále čakať na tisíce pacientov so zlyhávaním dýchania a odkladať liečbu ľudí, ktorí sú naozaj ohrození.

V správach RTVS z 26. apríla sa krátko zmienili o aktivitách lekárov v zahraničí, varujúcich pred priveľkým sústreďovaním sa na koronavírusovú infekciu. V článku sa píše, že kvôli tomu, že sa v období krízy pri infekcii Eboly záujem lekárov príliš sústredil na túto infekciu (čo ich odviedlo od základnej zdravotnej starostlivosti), zomrelo viac ľudí pre obmedzenú zdravotnú starostlivosť, ako ich zabil vírus Eboly.

Podľa toho čo píšu viacerí ľudia, je aj u nás riziko, že neadekvátna zdravotná starostlivosť môže ohroziť zdravie, naozaj reálne. (Ako lekár to môžem potvrdiť.)

Ochromenie zdravotníctva, školstva aj ekonomiky je pritom vedené snahou zachrániť ľudské životy, pričom doteraz u nás tejto epidémii podľahlo iba 18 ľudí. K tomu sa ešte vrátim.

Námietka, že bez prísnych karanténnych opatrení by bolo tých úmrtí oveľa viac, je zase len nepochopenie problému. Pretože karanténa šírenie epidémie nemôže zastaviť, iba spomaliť. Teda karanténa znižuje počet úmrtí len nepriamo, spomalením nárastu počtu ochorení v krátkom čase.

Toto spomalenie šírenia ochorenia je dôležité preto, aby neskolabovalo zdravotníctvo, teda aby boli dostupné ventilátory pre pľúcnu ventiláciu u pacientov so zlyhávaním dýchania pre všetkých, ktorí to potrebujú. Žiadna karanténa ale nemôže zastaviť šírenie vírusovej epidémie, nikdy a nikde na svete sa nepodarilo zastaviť ani šírenie chrípky. A to na bežnú chrípku u nás zomiera ročne 800 až 1 500 ľudí.
Prečo nebojujeme rovnako aj o ich životy? Jednoducho preto, že je to prakticky nemožné. Pokiaľ sa nezastaví v krajine život a všetci sa neuzavrú vo svojich domovoch, nie je možné zabrániť ani šíreniu chrípkového vírusu. Školy sa počas chrípkovej epidémie nezatvárajú preto, aby nepomreli deti a učitelia, ale predovšetkým preto, že kvôli ochoreniu nemôže nastúpiť do práce dostatočný počet učiteľov.
Takže očakávať, že karanténnymi opatreniami zabránime šíreniu koronavírusovej infekcie, je zásadný omyl. A paradoxne, ak by sa nám to aj celkom hypoteticky podarilo, nebolo by to pre nás žiadne víťazstvo, lebo príchod jediného človeka z krajín, kde ochorenie už doznieva, by spôsobilo nové vzplanutie epidémie. Takže žiaden „blackout“ ani „lockdown“ nám nepomôže, infekciu musí zvládnuť naša imunita. A ako sa zdá, zvláda ju úžasne. Máme vyše 1 300 infikovaných a 18 úmrtí, to je letalita 1,3%. (V rámci EÚ sa pritom letalita chrípky pohybuje dlhodobo medzi 0,1 až 0,4 %.)
A o tom, že na takú nízku letalitu mala nejaký významný vplyv karanténa, sa dá vážne pochybovať.

Pretože 28. marca, dva týždne po zavedení karantény, sme mali 314 infikovaných, a 26. apríla sme ich mali 1381. Za 4 týždne je to viac ako 4-násobný nárast. Ochorenie sa teda šírilo napriek karanténe, nezastavili sme ho. Pravdou ale je, že sa nárast nových prípadov už prakticky zastavil, čo sa dá ťažko pripísať karanténe, pretože sa za posledný mesiac nijako nezmenila.

O tom, že za ľahkým priebehom koronavírusovej infekcie u nás je karanténa, musí zapochybovať každý, kto býva na sídlisku. Pred bytovkami sa hrajú kŕdle detí. A len veľmi naivný človek si môže myslieť, že teenageri sedia doma a komunikujú výhradne cez internet.

Akú logiku majú „covidové“ prázdniny, keď sa deti vonku stretávajú? Čo ak majú aj učiteľky a učitelia zázračnú odolnosť voči koronavírusu, akú majú predavačky v potravinách a drogériách?
Načo sú školopovinné deti doma, viažúc doma rodičov, ktorí nemôžu ísť kvôli tomu do práce?

Je riziko infekcie v prevádzkach do 4000 m² vyššie ako v prevádzkach nad 4000 m²?

Žijeme v dobe, keď sa v zdravotníctve presadzuje princíp tzv. „evidence based medicine“, medicíny založenej na dôkazoch. Aký dôkaz máme, že vírus sa vo veľkých obchodných centrách šíri rýchlejšie ako v malých obchodoch? Na základe modelov IZP, ktoré majú rovnakú validitu ako veštenie z kávovej usadeniny, predlžujeme karanténu, likvidujúc nielen drobných podnikateľov, ale aj celú našu ekonomiku, aby sme zachránili životy, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou zachrániť nejde. Lebo viac ako polovica z tých úmrtí na koronavírusovú infekciu sa týka klientov DSS, kde smrť kosí pri každej chrípke. Je reálny predpoklad, že by sme tých, čo zomreli na koronavírusovú infekciu, dokázali zachrániť, keby ochoreli na obyčajnú chrípku? O veku obetí vieme málo, pokiaľ sa to dá zistiť, žiadna z obetí nebola mladšia ako 50 rokov, posledná mala dokonca úctyhodných 96 rokov. Nebojujeme náhodou s veternými mlynmi?

Vo všetkých okolitých krajinách už uvoľňujú karanténu, karanténu už uvoľňujú dokonca aj v Španielsku, ktoré bolo jednou z najhoršie postihnutých krajín, u nás sa však uvažuje o ďalších piatich mesiacoch karantény. Bez ohľadu na to, že ochorenie je už evidentne na ústupe, že hrozí masové prepúšťanie, vážny prepad ekonomiky, aj ohrozenie zdravia obyvateľov.

Naši západní bratia požadujú:
1. Ukončiť núdzový stav do konca apríla.
2. Obnoviť zdravotnú starostlivosť pre všetkých.
3. Obnoviť výučbu na základných, stredných a vysokých školách v máji.
4. Zabrániť krachu firiem a živnostníkov.
5. Uvoľňovať štátne hranice so susedmi.

My zatiaľ počúvame, že „predpokladom pozitívneho scenáru je disciplína zo strany Slovákov, teda nosenie rúšok a dodržiavanie nastavených pravidiel.“ Podľa všetkého najmenej do septembra.
Na rozdiel od našich českých kolegov, u nás poprední lekári mlčia. Asi zo strachu, že ich nesúhlas s nezmyselným predlžovaním karantény by sa mohol chápať ako podraz novej vlády. Ekonomický pád v spojení so zistením, že uvoľnenie karantény v okolitých štátoch neznamenalo tisíce mŕtvych, však môžu viesť k strate dôvery ľudí k súčasnej vláde a privodiť jej pád.

Nie všetci lekári mlčia, ozval sa už prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šoth, aj prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marian Petko, v krátkom šote sa objavil aj Štefan Zelník, bývalý šéf Zdravotníckeho výboru v parlamente, ktorý plne súhlasí s českými kolegami a dokonca hovorí to, čo by mali vedieť aj poradcovia premiéra: „Vírus nezanikne. Treba to ukončiť a vrátiť sa k normálnemu životu.“ Ale skutočnú váhu by mali hlasy popredných lekárov slovenských univerzít.

Lebo, môžeme nosiť ešte nejaký čas rúška. Ale to chceme vážne predlžovať núdzový stav až do septembra? Vydržia to Slováci psychicky? A vydrží to Slovensko ekonomicky?

V dôsledku početných podnetov od občanov, ktorí prekonali obzvlášť ťažkú „chrípku“, sa rozhodli naši západní susedia vykonať početné sérologické vyšetrenia, ktoré by odhalili, či ľudia v nedávnej minulosti neprekonali v skutočnosti coronavírusovú infekciu. Pokiaľ áno, prispôsobia tomu ďalšiu stratégiu. My zatiaľ dávame prednosť testovaniu. Hoci ak máme v populácii viac ľudí s protilátkami v krvi, ktorí mali ľahký priebeh ochorenia už koncom minulého alebo začiatkom tohto roku, nemuseli by sme sa až tak epidémie báť.

Naozaj sme 10 rokov za Českom?

MUDr. Vladimír Malec, PhD
Onkologická klinika SZU
FN Roosevelta Banská Bystrica

Zdroj: FB

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár