Mýtus o Slnku a 5G žiarení

Ilustračný obrázok: Shutterstock

Na internete sa častokrát stretávame s tvrdením, že 5G siete musia byť bezpečné, veď Slnko je oveľa silnejší zdroj žiarenia a pritom nám neškodí. Ak si prečítate augustové číslo Zem&Vek, kde sa k problematike 5G vyjadrujú viacerí odborníci, pochopíte, že podstatná nie je veľkosť zdroja, ale aj charakter žiarenia, počet zdrojov a vzdialenosť od nich.

“Je tu veľký rozdiel v expozícii obyvateľstva. Zatiaľ čo TV vysielače sú umiestnené prevažne na štítoch pohorí, kilometre vzdialených od obydlí, s malou frekvenciou pohybu osôb a ich celkový počet vrátane dokrývačov nepresahuje celoplošne 160, u bázových staníc mobilnej siete tomu tak nie je. Vo veľkej miere sú v mestských lokalitách umiestnené len desiatky metrov od obydlí, od bytov alebo apartmánov. Ich počet v rámci Slovenska je už dnes 10 000 a stále rastie,” píše aktivista, rádioamatér a zakladateľ portálu www.elektrosmog.voxo.eu Ivo Balaj. To sa pritom bavíme o stuácii dnes, 5G siete prinesú oveľa väčší počet vysielačov a vykrývačov, a to v ešte väčšej blízkosti.

Ako vysvetľuje jeden z najvýznamnejších svetových odborníkov na vplyv elektromagnetického žiarenia na ľudský organizmus, docent Igor Beliaev, aj mobilný telefón vás najintenzínejšie ožaruje, keď ho máte tesne pri uchu. No a Slnko je od nás vzdialené milióny kilometrov. Ivo Balaj dodáva: “Rádiofrekvenčné žiarenie (na frekvenciách od 300 MHz do 300 GHz) zo Slnka za jasného dňa takmer neexistuje, ide o milióntiny úrovní, akým sme vystavení v bežnej miestnosti s wi-fi signálom. Takže aj keby bol charakter signálu zo Slnka rovnaký ako z wi-fi (čo nie je), toto tvrdenie je nezmysel.” Docent Beliaev vysvetľuje, že tzv. netepelné žiarenie, ktorého štúdiom sa zaoberá už desaťročia, sa kumuluje v tele človeka. 5G siete zmnohonásobia počet zdrojov žiarenia v našom bezprostrednom okolí. Akumulačný efekt sa tak zväčší a s ním aj zdravotné riziká, vrátane rakoviny.

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply