Najlepší americkí riaditelia zarábajú 330 krát viac, než priemerní zamestnanci

Add Comment

Priemerný zamestnanec v USA by na to, aby zarobil ročný plat priemerného  generálneho riaditeľa spoločnosti, zaradenej do zoznamu Fortune 500, musel pracovať 331 rokov, podľa analýzy platov vykonanej  národnou odborovou centrálou USA AFL – CIO  za  rok 2013.

Pomer odmeny generálneho riaditeľa k priemernej mzde zamestnancov sa za posledných tridsať rokov zvýšil o viac ako 500 percent. V roku 1983 predstavovala priemerná mzda výkonného riaditeľa spoločnosti 46-násobok mzdy priemerného zamestnanca. Tento pomer sa za jednu dekádu štvornásobne zvýšil, na 195-násobok v roku 1993. Veľmi dobre platení riaditelia firiem zamestnávajúcich nízkopríjmové skupiny živia a zhoršujú stále rastúcu ekonomickú nerovnosť.

Údaje o platoch generálnych riaditeľov boli  čerpané z údajov poskytnutých Komisiou USA pre cenné papiere (SEC) a US Úrad pre štatistiku práce  (BLS), za posledné zdaňovacie obdobie, pokrývajúcich okolo 3000 firiem, z ktorých je väčšina registrovaná v zozname  Russell 3000.

Amerika je považovaná za krajinu príležitostí, v posledných desaťročiach však riaditelia firiem dostávajú z ekonomického koláča väčší podiel ako ostatní. Mzdy vedúcich pracovníkov neustále rastú, zatiaľ čo mzdy priemerných pracovníkov stagnujú a nezamestnanosť je stále  vysoká.

Samostatná štúdia vypracovaná spoločnosťou Equilar (spoločnosť so sídlom v Kalifornii poskytujúca údaje o platoch výkonných riaditeľov) pre AP, hovorí, že typický generálny riaditeľ spoločnosti v súčasnosti zarába až 257 násobok priemerného platu zamestnanca, čo je oproti 181-násobku v roku 2009 prudký nárast. Navyše mzda priemerného zamestnanca rástla v roku 2013 v priemere len o  1,3 percenta oproti rastu mzdy zamestnávateľa, ktorý dosiahol v tom istom roku 8,8 percenta. Štúdia vychádzala z údajov získaných od 337 spoločností, pričom poukázala na fakt, že medián platu špičkových amerických riaditeľov za roku 2013  dosiahol 10.500.000 dolárov (ročne).

Preklad z RT

Silvia Benková
Robiť dobro je ako striekať parfém na druhých, trochu vône vždy zostane aj na vašich vlastných rukách.

Pridaj komentár

  & Časopis