Národná konferencia už túto nedeľu — aktualizovaný program

Milí priatelia,

blíži sa čas nášho mimoriadne dôležitého stretnutia, kde predstavíme Manifest Slovenska ako nový programový dokument politickej, hospodárskej a kultúrnej orientácie našej republiky. Spolu s ním si zvolíme najvhodnejšieho reprezentanta tohto Manifestu, ktorého navrhneme ako nášho národného kandidáta na prezidenta SR. Konferencia nebude len o prednáškových vstupoch ale aj o diskusii, do ktorej sa môžete vopred písomne prihlásiť po skončení prednáškovej časti. Vaše návrhy budú zaznamenané a v prípade ich opodstatnenosti aj zapracované do výsledného znenia. Manifest Slovenska má za cieľ osloviť širokú verejnosť, no zároveň bude rukoväťou pre každého z aktívnych ľudí uchádzajúcich sa o kandidatúru do jesenných komunálnych volieb ale aj do volieb do Európskeho parlamentu na jar 2019. Účastnícky poplatok 5 eur, ktorým sa spoločne skladáme na pokrytie nákladov na nájom priestorov môžete uhradiť:

https://www.ticketportal.sk/Event/NARODNA_KONFERENCIA

alebo:

http://www.webareal.sk/sofian/eshop/0/0/5/186-Vstupenka-na-NARODNU-KONFERENCIU-24-6-2018-od-10-00-h

Poplatok môžete uhradiť aj priamo na mieste pri vstupe, kde bude každému delegátovi odovzdaný aj prázdny hlasovací lístok. Z konferencie sa robí zvukový aj obrazový záznam.

Tešíme sa na vás.

MANIFEST SLOVENSKA

PROGRAM NÁRODNEJ KONFERENCIE

10:00 Hymna, slávnostné otvorenie a úvodný príhovor

10:15 Zdravotníctvo

10:30 Životné prostredie

10:45 Pôda

11:00 Poľnohospodárstvo

11:15 Sociálne záležitosti

11:30 Vzdelávací systém

11:45 Kultúra a história Slovanov

12:00 Slovensko a svet Slovanov

12:15 Krátka prestávka na občerstvenie

12:30 Slovenská kultúra

12:45 Ekonomika

13:15 Masmediálny priestor

13:30 Bezpečnostná politika

13:45 Vnútro a nové volebné zákony

14:00 Zahraničná politika

14:15 Právo

14:45 Obedná prestávka, vhadzovanie hlasovacích lístkov na národného kandidáta prezidenta SR, písomné prihlasovanie do rozpravy.

16:00 Moderovaná rozprava prihlásených delegátov s ich príspevkami. Časový limit, ktorý bude určovať časomiera je 5 minút. (Paralelne prebieha sčítavanie hlasov).

18:00 Ukončenie rozpravy, krátka prestávka na občerstvenie.

18:15 Resumé navrhovaných bodov do znenia Manifestu.

18:45 Vyhlásenie výsledkov hlasovania delegátov konferencie na národného kandidáta prezidenta SR.

19:00 Slávnostné ukončenie. Hymna.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply