NASA zverejnila plán na redukciu populácie

· Čas čítania: 2 min.
Ilustračné foto: Shutterstock

Na záverečnej ceremónii Svetového festivalu mládeže, ktorý sa konal prednedávnom v Soči, ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že genetické inžinierstvo a programovanie človeka podľa vopred zadaných charakteristík môže byť „nebezpečnejšie, než jadrová bomba“.

Pritom poznamenal, že génové inžinierstvo prináša a v budúcnosti ešte prinesie dobré výsledky, napr. vo farmaceutike. Pri možnosti vopred zadávať isté charakteristiky v procese génového inžinierstva je teoreticky možné, že svet bude mať viac geniálnych dejateľov kultúry a vedy. Avšak s rovnakou efektivitou sa dá docieliť pri projektovaní „umelého človeka“ vynechanie niektorých základných ľudských vlastností, ako napr. súcitu. Tak ako sa dá geneticky naklonovať budúci Paganini či Newton, môže sa zrodiť aj „dokonalý vojak“, ktorý bude krutý a bezcitný.

Roku 2001 hlavný vedec NASA D. Bushnell vypracoval pre agentúru materiál, ktorý mal zanalyzovať a predpovedať stav implementácie bio-, nano- a IT technológií vo vojenstve do roku 2025. Jeho správa pod názvom „Future Strategic Issues, future Warfare cca 2025“, ktorá bola vo forme 115-stranovej PowerPoint prezentácie vyvesená na oficiálnom webe agentúry, pred nejakou dobou vyvolala veľký rozruch. Nielen kvôli svojmu obsahu, ale aj kvôli otvorenému a cynickému spôsobu, akým sú niektoré jej závery a „odporúčania“ predkladané.

Svojou tonalitou pripomína postuláty ortodoxného ekologizmu, ktoré by sa dali sformulovať nasledovne: Človek je škodná v prírode, vykorisťuje ju a ničí, ľudí je priveľa. Z toho plynie, že ak chceme zachrániť svet a ľudstvo, musíme drasticky redukovať počet obyvateľov…

Konkrétne správa D. Bushnella o „preťažení ekosystému planéty človekom“ hovorí nasledovné: „Zem je ako kozmická loď, ktorej posádka rabuje lodné zásoby, hrá sa s teplotou a ovládačmi životných funkcií, hľadajúc pritom inštrukčný manuál. Posádka je zmáhaná rozbrojmi v každom kúte lode a počet jej členov narastá o 2 milióny každý týždeň.“

Veľa pozornosti sa venuje bioterorizmu, vytvoreniu umelej inteligencie, uplatneniu nanotechnologií vo vojenstve, ako aj totálnej psychologickej vojne pre zaistenie globálnej americkej dominancie. Konkrétne sa spomína nevyhnutnosť nasadenia celej škály dištančných metód ovplyvňovania a manipulácie ľudí (vrátane sofistikovaných spôsobov dištančného vyvolania psychických a zdravotných porúch), obzvlášť u „…kolektívov a jedincov, ktorí predstavujú (v informačnej rovine) obrovské nebezpečenstvo pre dominanciu USA“.

Autor: Stanislav Slabeycius

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://www.webareal.sk/sofian/eshop/2-1-Casopisy/0/5/162-December-2017

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár