Návrat k rodnej zemi

· Čas čítania: 3 min.
Foto: Archív SB

Aktivisti antiglobalistického hnutia organizovali od roku 2012 niekoľko demonštrácií, pričom jedným z ich protagonistov bol Tibor E. Rostas. Mesačník Zem&Vek vznikol v roku 2013 ako odpoveď na aroganciu verejnoprávnej STV, ktorá odmietala viesť širšiu diskusiu na množstvo znepokojujúcich spoločenských tém po novembri 1989. Odkedy existuje Zem&Vek, upozorňujeme na nedostatky systému, na to, že národná suverenita a štátna samostatnosť musela byť podriadená záujmom nadnárodného kapitálu.

Slovenská republika, v ktorej už takmer nič nie je slovenské, funguje viac-menej ako nesvojprávna kolónia s vývozom podnikových ziskov do zahraničia, potravinovou sebestačnosťou zrazenou pod 40 percent a nefunkčnou armádou, dobrou akurát na logistickú podporu „mierových misií“ NATO, ale neschopnou ochrániť vlastné obyvateľstvo v prípade väčšieho problému.

Domobrana

Už v roku 2012 si skupina dobrovoľníkov uvedomila, že v prípade vojnového konfliktu či iného kolapsu nám spojenci z NATO sotva pomôžu, čo napokon vyplýva aj z našich historických skúseností, ale aj z priamych skúseností dnešných dní, nadradeného vzťahu Nemecka k našej republike a nefunkčného projektu paralyzovanej EÚ. Vzniklo dobrovoľné združenie slovenskej domobrany Slovenskí branci (SB), kde je ústrednou postavou jeho predseda Peter Švrček. Branci sa od svojho vzniku sústreďujú na rozvíjanie pripravenosti a odbornej spôsobilosti riešiť krízové situácie, chrániť seba, rodinu, blízkych a našu vlasť prostredníctvom branných výcvikov: prežitie v prírode, prvá pomoc, zdravoveda, vojenská taktika (konvenčný i partizánsky štýl boja), narábanie so zbraňami, boj zblízka, topografia, radiačná, chemická, biologická ochrana.

Za svoj vzor považujú predovšetkým Švajčiarsko. Tam existuje povinná vojenská služba, pričom každý muž po jej absolvovaní dostane domov výstroj a zbraň. V prípade napadnutia krajiny by tak každý bránil svoju rodinu a najbližších, čo je veľmi silná motivácia. Za spolubojovníkov by mal svojich príbuzných a susedov, teda ľudí, ktorých dôverne pozná.

SB postupne budovali sieť regionálnych oddielov tak, aby svojou činnosťou pokryli čo najväčšiu časť slovenského územia. Okrem iného zaviedli systém tzv. aktívnych záloh, určený predovšetkým pre jednotlivcov, ktorí sa kvôli spoločenským väzbám nemôžu pravidelne zúčastňovať regulárnych cvičení, či pre ľudí s hendikepom. Domobrana je priestorom pre každého občana, ktorý nájde súzvuk s myšlienkami SB, nielen pre tých, ktorí chcú cvičiť so zbraňou. Združujú sa v nej ľudia rôznych profesií či vekových kategórií, všetci sú úzko prepojení v koncepte obrany domova a svojich rodín. Na báze lokálpatriotizmu vznikli oddiely národnostných menšín, ako napr. oddiel Rusín či oddiel Južan v Komárne.

Po vypuknutí pandémie sa opodstatnenie domobrany ukázalo ešte významnejšie. Aj s podporou Zem&Vek SB významnou mierou prispievali ku konkrétnej pomoci starším ľuďom, v špeciálnych podmienkach dekontaminácie im dovážali potraviny a nevyhnutný materiál, čo sa stretlo s obrovskou podporou širokej verejnosti. Príspevok o tejto činnosti zaznamenalo na sociálnej sieti 1,8 milióna užívateľov a šírilo ho viac ako 18500 ľudí. Verejnosť si zvlášť v týchto ťažkých časoch začala uvedomovať mimoriadny význam a konkrétny prínos činnosti takejto verejnoprospešnej organizácie na úžitok všetkých občanov Slovenskej republiky.

Potravinová sebestačnosť

Holandsko má takmer toľko poľnohospodárskej pôdy ako Slovensko (1,9 milióna hektárov). Slovákov je necelých 5,5 milióna, Holanďanov takmer 17 miliónov. Napriek tomu nedokážeme vlastnými silami uživiť obyvateľstvo, kým Holandsko to nielen dokáže, ale je aj jedným z najväčších európskych vývozcov potravín. Čo budeme jesť, ak kríza nadobudne také rozmery, že nebude fungovať štandardné zásobovanie obchodných reťazcov zo zahraničia?

Autor: Marián Benka

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár