Nesmieme mlčať – SLOVANIA ZA MIER!

Tagged With: , , , , , , Add Comment

O tom, že NR SR odsúhlasila veľkou väčšinou koaličných i opozičných poslancov vyslanie slovenských vojenských jednotiek do Pobaltia, sme už informovali tu: https://zemavek.sk/slovenski-vojaci-pojdu-strasit-rusov-za-5-mil-eur/.

Pred hlasovaním o vyslaní vojakov SR k ruským hraniciam prečítala členka Združení slovenskej inteligencie a poslankyňa NR SR MUDr. Natália Grausová výzvu „Nesmieme mlčať –SLOVANIA ZA MIER!“ a odovzdala ju priamo na pléne aj so zoznamom signatárov ministrovi obrany SR Petrovi Gajdošovi.

K výzve sa pripájajú aj vydavateľ a šéfredaktor Zem&Vek Tibor Eliot Rostas a zástupca šéfredaktora Marián Benka. Prinášame vám jej celý text:

SLOVANIA ZA MIER!

Víťazstvo nad nemeckým hitlerovským nacizmom je bezpochyby jedna z  najvýznamnejších udalostí ľudských dejín. Vďaka za to patrí hlavne slovanským národom, najmä Rusom, ktorí na oltár mieru priniesli najväčšie obete v podobe desiatok miliónov ľudských životov a nevyčísliteľných materiálnych strát.

Pri príležitosti 73. výročia Dňa víťazstva sme však nútení konštatovať, že na túto tragickú a zároveň hrdinskú skutočnosť sa dnes trestuhodne zabúda, čo zneužívajú militantné sily a pripravujú ďalšiu vojnovú katastrofu.

Verní mierumilovnej a tvorivej podstate charakteru slovanských národov, s úctou k obetiam a s vďakou za vybojovaný mier, rozhodne odmietame všetky pokusy vyvolať– tentoraz na čele s útočným paktom NATO – ďalší vojnový konflikt v Európe ako to v roku 1999 spáchali voči dnes už bývalej Juhoslávii.

S presvedčením, že akákoľvek vojenská konfrontácia môže prerásť do globálnej vojny, stať sa osudovou pre Európu aj svet a byť konečnou kapitolou dejín ľudstva, vyzývame všetky mierové sily, aby si nedali vnútiť účasť na štvavej kampani proti Rusku ako „nepriateľovi mierovej spolupráce národov“.

Rusko vojnu nepotrebuje a neohrozuje našu bezpečnosť ani suverenitu!

V tomto zmysle vyzývame predstaviteľov Slovenskej republiky, aby nevysielali slovenských vojakov do Poľska, Litvy, Lotyšska a Estónska, kde majú byť nasadení ako súčasť „aspektu odstrašovania“. V skutočnosti však ide o provokovanie, čo by v prípade vojenského konfliktu znamenalo ich istú smrť!

Ako neslobodný národ sme takmer celé naše dejiny museli bojovať za cudzie záujmy a na cudzí prospech. Od 1. 1. 1993 sme slobodný, zvrchovaný a rovnoprávny subjekt medzinárodného práva. Hlásime sa k svojim právam – ako k výsade rozhodovať o svojom osude – s plnou zodpovednosťou.

Odmietame vojny v akýchkoľvek podobách a našim programom je: mier, vzájomná pomoc a partnerská tvorivá spolupráca národov a štátov!

V Bratislave 2. mája 2018
Združenia slovenskej inteligencie KORENE, Slovakia plusobnovená SNR
Akad. mal. Viliam Hornáček, predseda

Výzvu SLOVANIA ZA MIER! podporili svojim súhlasom nasledujúce osobnosti:
Hornáček Viliam, Akad .mal. a predseda Združení slovenskej inteligencie,
Binder Július, doc. Ing, Dr.h.c.
Rydlo Jozef M. , predseda Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo Slovenska
Zajac Jozef, Ing., prof., DrSc., VŠ pedagóg
Timura Viktor, filozof, kulturológ a spisovateľ
Kvietik Štefan, herec
Rezník Jaroslav, Mgr., čestný predseda SSS, spisovateľ
Dudáš Ján, doc. Ing., publicista , VŠ pedagóg a predseda SKSI- klub Košice
Ožvát Ivan, spevák sólista SND
Škvrnda František, doc. PhDr., CSc. VŠ pedagóg
Hudec Ivan, MUDr., spisovateľ
Papuček Gregor, básnik a spisovateľ
Servátka Marián, PhDr., CSc., diplomat
Števko Ľudovít, publicista, podpredseda SAN
Husár Jaroslav, prof. Ing, DrSc., ekonóm
Klinda Ferdinand, prof. MUDr.
Hrivík Pavol, doc. RNDr., CSc.
Dürrerová Edita, Ing., predsedníčka Združenia slovanskej vzájomnosti
Minář Jan, doc. RNDr., predseda Slovanského výboru ČR, podpredseda medzinárodnej Slovanskej rady
Holečková Eva, tajomníčka Slovanského výboru ČR, členka medzinár. Slovanskej rady
Michelko Roman, politológ, riaditeľ Vydavateľstva SSS
Vranská Rojková Iva, spisovateľka
Zverina Miloš, manager, predseda združenia Slavica

Jamrich Dušan, Šabík Oliver, Faktor Miroslav, Benko Pavol, Bernard Filip, Mgr., Ulehlová Sibandová Beata, Fečík Kristián, Tauber Juraj, Suchý Rafael, Kostelná Alena, Badinková Tatiana, Spišiaková Ľubica, Kovárová Drahoslava, Lišková Marta, Pápay Ľubomír, Ing., Čarnogurský Ján, JUDr., advokát, Bezurová Jitka, Blahušová Lucia, Antol Slavomír, Ing., Holeva Peter, Korečko Tibor, slovanský aktivista, Kupčíková Anna, Bulík Peter, spisovateľ , pedagóg, Kušnír Stanislav, Ing., Almanová Ivica, Ing.,ekonómka, Blahušová Lucia, Jakšová Janka, Ing., Mgr., Gregan Milan, Žilinčanová Mária, Ing. arch., Batlovičová Iveta, Vergesová Darina, prekladateľka publicistka, Lučanská Ľuba, Tokár Martin, Fillo Marián, Ing., Macáková Mária, Čanády Bruno, JUDr., advokát, Kvaková Nadežda, RNDr., pedagóg, Markovič Ivan – Karl, dip. Ing., Skálová Mária, Lužák Ivan, Ing., publicista, Šimek Dušan, Ing., Černová Jana, Mgr., Tropp Dušan, novinár, Troppová Daniela, Slovenská asociácia novinárov, Holub Milan, PhDr., šéfredaktor, Môcik Gabriel, Kasarda Peter, Faktor Miroslav, Polák Ján, Zopp Viliam, občiansky aktivista, Mikunda Vladimír, Koteková Dana, Jurčík Juraj, Marták Peter, Pavlík René, Dr., Mikulášek Alexej, PhDr., učiteľ a literárny historik, Mikulášková Alena, PhDr., učiteľka a publicistka, Šuňal Miroslav, Mgr., politilóg a aktivista, Pinka Vladimír, Šíranec Alojz, MUDr., PhDr., MPH, Zavarský Jozef, básnik a spisovateľ, Bodnárová Alena, , Serváček Igor, Ing., Opluštilová Johanka, Kováčiková Alena, Andrašiková Anna, Plevko Vladimír, Škovran Ladislav, Šutková Janka, Mgr., Skálová Mária, Mesároš Jozef, Ing., Chrenková Amália, Cupák František, Vyšná Margaréta, Mgr., Boťanský Marián, Šimková Elena, Mgr., Gajdová Mária, Hároniková Kamila, doc. RNDr., Janok Jaroslav, predseda MO MS, Sučík Roman, Ing., Mikloši Vojtech, Ing., Dufek Svetoslav, Uličná Zuzana, Mgr., Zaineová Darina, Ing., Kabát Vladimír, Gregáň Milan, Tvrdoň Jozef, Ing., Makarová Eva, RNDr., Makara Sergej, doc. PhDr., PhD., Hurta Eduard, MUDr., Hurtová Alena, Mgr., Hurta Oskar, Hurtová Alica, Mgr., PhD., Mihúc Vladimír, Šurina Ľudovít, spisovateľ, Zahoranský Vladimír, občiansky aktivista, Makoviniová Jana, Borišincová Mária, Baláž Vladimír, Ing., Balážová Jana, PhDr., Čerňanová Jozefína, Stankovič Ján, Mgr.

A stále pribúdajú ďalší podporovatelia výzvy SLOVANIA ZA MIER!

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis