Núdzový stav odstavuje demokraciu

· Čas čítania: 2 min.
Ilustračný obrázok: Archív

Globalizovaný svet sa v dôsledku nákazy koronavírusom a neraz nedomyslených a necitlivých zásahov, ktorými vlády reagujú na situáciu, ocitol na pokraji rozpadu demokratického právneho usporiadania. Nateraz sa k nemu hlásia v zásade všetky členské štáty OSN, no zdá sa, že si pília konár, na ktorom sedia.

Je ich takmer dvesto a úplná väčšina z nich sa riadi odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Tento orgán OSN už dávno prestal byť zdravotníckou inštitúciou medzištátnej spolupráce. Rozrástol sa a skĺzol do závislosti od finančných a sponzorských injekcií nadnárodnej farmaceutickej a inej korporatokracie. Na svojej webovej stránke označuje za účastníkov podieľajúcich sa na jej činnosti aj entity súkromného sektora, mimovládne organizácie, filantropické nadácie a akademické inštitúcie. WHO zaobaľuje faktickú podriadenosť veľkokapitálu – a nie občanom členských krajín – do slovnej ekvilibristiky ako spolupráca, partnerstvo, aliancia, sieť, program, projektová spolupráca, spoločná kampaň, akčná skupina atď. Otvorene pritom pripúšťa, že tieto pojmy nezodpovedajú tradičnej typológii partnerstiev.

Obludné tempo globalistickej koncentrácie vedy, výskumu a výrobných kapacít vedie k tomu, že štáty malej a strednej veľkosti sa už ani nepokúšajú vzdorovať konšpiráciám nadnárodných farmaceutických kartelov. Pichľavý výraz konšpirácie nás privádza k jadru súčasnej hystérie koronavírusu. Hystérie preto, lebo epidémia ochorenia Covid-19, ktorú spôsobuje akútny respiračný syndróm zvaný SARS-CoV-2, podnietila koncom januára sériu udalostí vedúcich v rýchlom slede k nastoleniu núdzového stavu. Ten býva v právnom prostredí mnohých krajín podkategóriou výnimočného stavu. Najprv ho zaviedli v Číne a po nej v nezadržateľnej vlne na celej planéte. Dňa 30. januára zdravotnícka odnož OSN, akou je WHO, vyhlásila rozmach epidémie ochorenia Covid-19 za stav zdravotnej núdze medzinárodného dosahu (Public Health Emergency of International Concern), známy aj pod skratkou PHEIC.

Autor: Patrik Sloboda

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár