O čo ide Spojeným štátom v postkomunistických krajinách

Add Comment

Zdá sa, že záujem slabnúcej, ale stále ešte dominantnej svetovej superveľmoci o malé krajiny ležiace v srdci Európy prudko stúpa. Svedčia o tom časté schôdzky najvyšších predstaviteľov Spojených štátov s ich stredoeurópskymi náprotivkami za prvých päť mesiacov tohto roku.

Preťať os Východ – Západ

Americké finančnícke klany si uvedomili nebezpečenstvo prepojenia hospodárskeho potenciálu zjednoteného Nemecka so surovinovo-energetickými zdrojmi putinovského Ruska v podmienkach európskej integrácie a budovania superštátnej Európskej únie. Tá po rozšírení o postsocialistické štáty stredovýchodnej Európy vytvárala vyšší HDP ako Spojené štáty, ktorým spoza Tichého oceánu začala superveľmocensky konkurenčne dýchať na chrbát aj Čína.

Vládnuce štruktúry vo Washingtone z pochopiteľných dôvodov nechceli dopustiť nahradenie svetového poriadku Pax Americana iným, multipolárnym, za aký sa zasadzuje Moskva, Peking aj India. Preto vládnuce garnitúry vo Washingtone oprášili poľský predvojnový projekt Medzimoria, zaktualizovali jeho prvky a vdýchli mu nový život pod novým menom. Využili patologickú rusofóbiu Poliakov a postavili amerikanofilnú Varšavu do čela Iniciatívy troch morí…

autor: Patrik Sloboda 

KÚPIŤ ZEM&VEK JÚN 2019
Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis