Odhad Svetovej banky, že v chudobe žije 1 miliarda ľudí je „príliš nízky“

Add Comment

Súčasná medzinárodná hranica chudoby – 1,25 dolára na deň, ktorú používa Svetová banka, je „príliš nízka “ a „umelá, “  hovoria výskumníci z Bristolskej univerzity s tým, že celkový počet chudobných ľudí na celom svete  v budúcnosti vzrastie o  30 percent.

Odhady Svetovej banky „sú chybné,“ keďže organizácia nepoužíva „rôzne  spôsoby merania  chudoby“ a skúma iba jeden uhol problému – finančný, hovorí štúdia s názvom  „Chybné meranie extrémnej chudoby vo svete: prípadová štúdia na Tichomorských ostrovoch,“  publikovaná v časopise The Journal of sociology.

„Čo sa týka  kritéria „počet dolárov na deň,“ ktoré sa používa  na monitorovanie pokroku v Millennium Development Goals (Rozvojových cieľoch tisícročia), existuje o ňom nezanedbateľná polemika,“ dodáva výskum, ktorý bol vykonaný spoločne s odborníkmi z Austrálskej národnej univerzity, UNICEF Pacifik a Hospodárskej a sociálnej rady pre výskum (ERSR).

„To znamená, že prísnejšia definícia chudoby, používaná Svetovou bankou má tendenciu viesť k tomu, že trend chudoby sa prikrášľuje, pretože hranica chudoby je príliš nízka a chudobu vykresľuje príliš ružovo“ dodáva štúdia.

Noviny vyzývajú Svetovú banku, aby preskúmala „nepeňažné formy znevýhodnenia a deprivácie  rodín s deťmi, dospelých a detí. “ Vedci sa pozreli hlbšie na tých, ktorí žijú v tichomorskom ostrovnom štáte Vanuatu, pričom brali do úvahy bývanie, sanitáciu, vodu, prístup k informáciám, výživu, zdravie a vzdelanie, aby získali komplexnejší obraz chudoby, deprivácie a nerovnosti.

„Ak by Svetová banka v skutočnosti používala hranicu chudoby založenú na  základných potrebách, skôr ako súčasnú umelú,  ktorá sa pozerá len na finančné hľadisko, celkový počet chudobných ľudí na svete by sa podstatne zvýšil, možno až o  30 percent, “ hovorí Christopher Deeming z Bristolskej univerzity vo Veľkej Británii, autor výskumnej správy.

Podľa štúdie 17 percent detí v sledovanej oblasti žije v chudobe definovanej hranicou nedostatku potravín a základných potrieb, zatiaľ čo 16 percent detí trpí absolútnou chudobou.

Pri použití medzinárodného kritéria príjmu v dolároch na deň „pre Vanuatu ako celok sa pod globálnou hranicou chudoby nachádza 5,4 percent detí , “ uvádza sa v správe.

Medzitým deti v tomto regióne trpia viacerými závažnými nedostatkami, keďže významný podiel populácie mladšej ako 17  rokov zažíva také problémy ako zlý zdravotný stav (65 percent), prístup k informáciám (55 percent), nedostatočné prístrešie (44 percent) a kanalizácia (38 percent).

„Metodologicky výsledky ukazujú, že spôsob merania a posudzovania chudoby je  veľmi dôležitý a že rôzne prístupy môžu mať podstatný vplyv na zistenú úroveň chudoby a deprivácie, “ uvádza sa v správe.

Správa tiež reagovala na ciele stanovené Svetovou bankou pre ukončenie extrémnej chudoby vo svete  počas života jednej generácie, do roku 2030.

Preklad z RT Zdroj foto: gambianewsonline

Silvia Benková
Robiť dobro je ako striekať parfém na druhých, trochu vône vždy zostane aj na vašich vlastných rukách.

Pridaj komentár

  & Časopis