Osamelosť privoláva predčasnú smrť

· Čas čítania: 3 min.
Podľa výskumu prezentovaného na konferencii American Association for Advancement of Science (AAAS) v Chicagu starší ľudia, ktorí trpia extrémnou osamelosťou, majú o 14 % vyššie riziko smrti ako tí, ktorí pocit samoty nepociťujú.
Americký profesor psychológie John Cacioppo, ktorý viedol výskumný tím, to porovnáva s obezitou (osamelosť má byť dvakrát nebezpečnejšia) a chudobou, ktorá zvyšuje riziko predčasnej smrti o 19 %. Tím získaval dáta od dvoch tisícov ľudí vo veku nad 50 rokov a sledoval ich počas šesťročného obdobia. Na konci obdobia štatisticky vyhodnotili úmrtia a mieru pocitu
sociálnej izolácie (niekto sa môže rozhodnúť žiť sám a udržiavať málo kontaktov bez toho, aby sa cítil osamelý, a naopak, niekto má dosť spoločenského kontaktu, a zároveň sa cíti opustene). Osamelosť sa ukázala byť významným faktorom ovplyvňujúcim predčasnú smrť účastníkov.
Už staršie štúdie získali pozoruhodné poznatky o vplyvoch pocitu osamelosti na zdravie starých ľudí, vrátane krvného tlaku, spánkových abnormalít, zvýšenej hladiny stresových hormónov a zmeny génovej expresie v imunitných bunkách. Podľa Cacioppa môže byť rovnako ako bolesť hlavy alebo žalúdka vonkajším prejavom závažnejšej choroby, aj pocit opustenosti môže varovať, že niečo nie je v poriadku: „Bolesť a citlivosť na samotu, pocit izolácie od ľudí okolo vás je súčasťou biologického mechanizmu včasného varovania upozorňujúceho na hrozby a poškodenie vášho sociálneho tela, ktoré potrebuje žiť a prosperovať.“ Preto je hanebné, ak kontroly z minulých rokov v našich domovoch dôchodcov alebo zariadeniach pre seniorov zistili, že starkým nemenia plienky, nedávajú im piť a nedostatočne ich polohujú. Pre bezmocných a chorých je takýto život ozajstným utrpením a nie hocikto si zo svojej penzie môže dovoliť súkromný nadštandardný ústav. Mnohé zariadenia pre seniorov sú plné a majú dlhé čakacie doby na uvoľnené miesta. Šťastie majú tí, ktorým môžu prispieť na zabezpečenie dôstojnej staroby deti či príbuzní.
Ďalšie štúdie
Prevencia bola identifikovaná ako kľúčový aspekt škótskej reformy verejných služieb. Inštitút pre výskum a inováciu sociálnych služieb (IRISS) v tomto ohľade vytvoril zaujímavú štúdiu, ktorá sa špecificky zaoberá prevenciou izolácie a osamelosti u starších ľudí. Uvádza: „Ktokoľvek môže cítiť osamelosť alebo odpojenie od komunity. Skúsenosti naznačujú, že miera samoty sa v priebehu životného cyklu líši. Starší ľudia sú skupinou s osobitným rizikom. Na základe rôznych výskumov sa dá povedať, že minimálne 10 % obyvateľov nad 65 rokov sa cíti osamelo, s oveľa väčším počtom tých, ktorí sú samotou ohrození. Medzi staršími ako 80 rokov hodnota strmo rastie na 50 %. Či subjektívny pocit osamelosti, alebo objektívna izolácia, obe okolnosti vedú k negatívnemu sebahodnoteniu zdravia a blahobytu.“
K nástupu týchto pocitov môže dôjsť postupne alebo kvôli náhlej udalosti, ktorá je spojená so stratou, ako je odchod do dôchodku alebo smrť životného partnera či inej blízkej osoby. Ďalšími faktormi môže byť neschopnosť obnoviť predošlé kontakty z dôvodu predtým zhoršeného zdravotného stavu, nízky príjem, kognitívne alebo senzorické poruchy. Medzi nežiaduce účinky takéhoto stavu patrí zvýšený krvný tlak, abnormálne reakcie na stres, srdcové choroby, zlý spánok a s tým súvisiace zdravotné ťažkosti, navyše niekoľko štúdií poukazuje na silnú súvislosť s depresiou a vyššie riziko demencie a Alzheimerovej choroby.
Všeobecná metaanalýza relevantných štúdií medzi rokmi 1900 a 2007 ukázala, že starší ľudia, ktorí majú neuspokojivé alebo limitované sociálne prepojenie a kontakty, majú oveľa vyššie riziko úmrtia v porovnaní s ľuďmi s rozsiahlymi spoločenskými väzbami (v niektorých prieskumoch to bolo dokonca o 50 %). Percentuálne vyjadrenie sa nemenilo ani po zahrnutí rôznych faktorov ako pohlavie, vek, počiatočný zdravotný stav a dĺžka sledovania, teda toto zistenie je všeobecne platné. Holt-Lunstad a kolektív v štúdii Sociálne vzťahy a riziko úmrtia z roku 2010 zdôraznili, že výsledok je porovnateľný s účinkom fajčenia 15 cigariet denne a má väčší vplyv na zdravie ako súčasné priority v oblasti verejného zdravia, teda obezita, konzumácia alkoholu alebo časté sedenie. Treba poznamenať, že osamelosť a sociálna izolácia sú spojené s väčšou pravdepodobnosťou vypestovania si nezdravých návykov, čo kumuluje spomenuté účinky.
Autor: Richard Strážan.
Mesačník Zem&Vek si môžete predplatiť na:

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár