Ozdravné účinky podzemia

Tagged With: , , , , Add Comment

Jaskynné obydlie nebolo len prvotným obydlím človeka, ale aj bohov. Šiva a Párvatí prebývali v jaskyniach hory Kailas, narodili sa v nich alebo žili Dionýz, Jupiter, mayský boh Xi, Hermes, Kristus a iní. V hinduizme predstavujú jaskyne symbol maternice, tvorivej sily a sú posvätné. Meditácie v jaskyniach viedli k obnove a znovuzrodeniu, boli oázou ticha, pokoja a bezpečia, preto sa tam utiekali askéti, mnísi, jogíni a svätci. Zabezpečovali úkryt pred prenasledovaním, ako pre človeka, tak aj pre zvieratá.
Jaskyne vďaka stabilnej klíme uchovali najviac cenných archeologických pamiatok, množstvo paleontologických nálezov a boli svedkami prvého výtvarného vyjadrovania človeka. Liečivé účinky podzemia poznali už v antike, v Číne, správy o vplyve jaskynného prostredia na zdravie nám zanechal Plínius starší, z 15. storočia pochádzajú písomné zmienky o speleoterapii v soľnej bani Wieliczka v Poľsku. Dnes už nejde o ľudovú či alternatívnu medicínu, ale o vedecké liečebné postupy, aj keď málo využívané a okrajové.
Zakladateľom modernej speleoterapie bol nemecký profesor Karl H. Spannagel, ktorý v 50. rokoch 20. storočia takto liečil dospelých astmatikov a svojím výskumom ovplyvnil ďalšie smerovanie odboru. U nás patril medzi pionierov Štefan Roda, ktorý sa speleoterapii venoval v roku 1969 v Gombaseckej jaskyni. Výsledky jeho výskumu viedli k zorganizovaniu 1. medzinárodného sympózia pre speleoterapiu vo Vysokých Tatrách. Ďalej to boli lekárky Timová a Valtrová z Detskej kliniky v Banskej Bystrici s liečbou v Bystrianskej jaskyni v rokoch 1973 – 76. O presadenie tejto metódy vo vtedajšom Československu sa pričinil alergiológ MUDr. Drahoslav Řičný, oficiálne bola uznaná v roku 1985.
Choroby neustále narastajú vplyvom znečisteného prostredia, sedavého spôsobu života, nezdravého životného štýlu, fajčenia, alkoholizmu, obezity či obrovského nárastu alergií. Alarmujúci je dvojnásobný výskyt Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby za posledných 10 rokov a rýchly nárast autizmu. Pacienti majú vysoký obsah hliníka v mozgu, ktorý sa tu hromadí a spôsobuje jeho trvalé poškodenie, ale aj neplodnosť. V USA už podali žaloby na vládu za zločiny spojené s používaním tzv. chemtrails. Ako vieme, hliník sa spomína práve v súvislosti s chemtrails a s očkovacími vakcínami.
Autor: Vladimír Líška
Mesačník Zem&Vek si môžete predplatiť na:

http://bit.ly/kupit-online-zemavek-januar-2019

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis