Petícia pre najlepší záujem nútene odoberaných detí

Add Comment

Nekorektné, zdĺhavé a bolestné dôsledky násilného a netransparentného odoberania detí v Nórsku a UK a svojvôľa vo veciach umiestnenia detí do novej náhradnej starostlivosti alebo na adopcie, a ďalšie, mnohé a dôvodné pochybnosti o oprávnenosti odoberania detí ich biologickým rodičom, následný rozvrat manželstiev a doživotné následky pre dotknutých rodičov a ich deti, by v slobodnej a demokratickej Európskej únii, ktorá denne do hláv svojim občanom tlačí kaleráby ľudských práv, mali byť absolútne neprípustné!

Konanie nórskeho Barnevernet vzbudzuje dôvodné konšpirácie, pretože tento, na nórskej vláde nezávislý orgán, pácha bezprecedentné násilie na deťoch a ich rodičoch a jeho výsledky (štatistiky a popis faktov) ho stavajú do svetla zločineckej organizácie obchodujúcej s deťmi, s veľmi temným pozadím aj vo veciach adopcií detí…

Dôvodné podozrenie z obchodovania s deťmi vzbudzuje aj konanie MPSVaR a Odbor medzinárodno-právnej ochrany detí, vo veciach nápadne podozrivého množstva cezhraničných adopcií (dominuje Taliansko, všetky prípady nie sú riadne a úplne zdokumentované, chýbajú správy o živote detí po adopciách…).

Myslíte si, že toto sa stalo v Nórsku alebo v Anglicku? Stalo sa to v piatok 13. mája 2016 na základnej škole v obci Brehy. Na Slovensku:
http://www.cas.sk/clanok/401655/zabery-ktore-trhaju-srdce-drasticke-odobratie-chlapca-z-vyucovania-minuta-po-minute/
http://monikakozelova.blog.sme.sk/c/418647/maleho-prvacika-nasilim-odvliekla-socialka-rovno-z-triedy.html
https://www.facebook.com/stopjuvenilnejjusticii

Na Slovensku pribúda sofistikované prenasledovanie matiek, ale aj otcov detskými psychológmi, prokurátormi a políciou, a následne aj „nenápadné“ odoberanie ich detí. Štát prostredníctvom svojej exekutívy flagrantne porušil a poškodil ľudské práva detí a ich učiteľky tým, nešetrným spôsobom vážne narušil priebeh vyučovacieho procesu. Konanie juvenilnej „sociálky“ je na súdnu a ústavnú žalobu, a žalobu na ESĽP v Štrasburgu. Slovenská sociálna služba Banská Štiavnica svojím konaním vykázala znaky podobné praktikám a spôsobom hitlerovského gestapa!

Medzinárodné dôsledky, ktoré zamestnávajú ministerstvá zahraničných vecí , vlády a prezidentov dotknutých štátov, stovky sťažností a petícií, adresovaných Európskemu parlamentu, vedú k dobrým dôvodom, aby sa otázkami tzv. juvenilnej justície s cezhraničným aspektom, zaoberala Európska únia na svojich najvyšších úrovniach a po rokoch stresu a sĺz dotknutých rodín, rodičov a ich detí, prijala primerané a účinné opatrenia.

Cieľom tejto petície je zriadenie centrálneho informačného, koordinačného a dohliadajúceho orgánu v rámci EÚ, ktorý by sledoval, kontroloval a zaisťoval dodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa vždy len súlade s najlepšími záujmami dieťaťa:
https://www.unicef.sk/dokumenty/materialy-na-stiahnutie/advocacy/dohovor_o_pravach_dietata.pdf
http://www.detskyombudsman.sk/dohovor-o-pravach-dietata

Ak členské štáty EÚ nebudú vzájomne spolupracovať a chrániť najlepší záujem detí v rámci súdnych konaní, majúcich cezhraničný aspekt, doplatia na to deti. “Je potrebné viac spolupráce v rodinných veciach s cezhraničnými aspektmi. Naším cieľom nie je zaviesť jednotnú predstavu o tom, ako zvládnuť rodinné konflikty alebo zaoberať sa otázkami starostlivosti o deti alebo ich výchovy, ale zaistiť, aby sloboda pohybu osôb v rámci EÚ fungovala aj v praxi, ktorá sa vzťahuje aj na rodinné záležitosti…,“ povedala Cecilia Wikström (ALDE, SE), predsedníčka výboru pre petície Európskeho parlamentu, ktorý EP predložil svoju rezolúciu potom, čo dostal už stovky petícií a sťažností na rôzne prípady, ktoré sa týkajú detí z celej EÚ…

V texte rezolúcie poslanci odporúčajú vyplnenie medzier v nariadení Brusel II. na rodinné právo, pred jeho nadchádzajúcou revíziou. Parlament chce, aby členské štáty EÚ vymenovali špecializované senáty v rámci rodinných súdov alebo cezhraničných mediačných orgánov, ktoré by v cezhraničných prípadoch konali rýchlo, šetrne a bezbolestne pre všetky strany súdneho konania, obzvlášť pre súdnym konaním a rozhodnutím dotknuté deti.

Tieto prípady zahŕňajú obzvlášť širokú škálu scenárov násilného odoberania detí rodičom a ich nového umiestňovania do opatery iných subjektov, v rámci iného členského štátu EÚ, než je štátna príslušnosť a národnosť detí a rodičov.

Poslanci žiadajú členské štáty, aby zlepšili svoju právnu spoluprácu a Európsku komisiu o pomoc pri poskytovaní jasných informácií pre všetkých občanov EÚ,  týkajúcich sa súdneho konania a práv rodičov rôznych krajín EÚ.

Parlament tiež zdôrazňuje, že deti dotknuté cezhraničnými rodinnými spormi,  majú právo udržiavať pravidelný a priamy kontakt s rodičmi, ak to pre ne nie je škodlivé. Za týmto účelom by štáty EÚ mali zaručiť rodičom odobratých detí právo na pravidelné návštevy svojich detí, a zároveň v komunikácii s deťmi právo na rodný jazyk.

Členské štáty EÚ by mali stanoviť pravidlá, ktoré zabezpečia, že rozhodnutia o adopcii by boli uznané ostatnými členskými štátmi EÚ, aby sa vylúčili možné byrokratické komplikácie. V prípade súdom odobratých súrodencov nesmie byť bránené ich vzájomnému styku po ich odobratí a rozdelení.

Každé odobraté dieťa má mať aj právo udržiavať kontakt so svojim pôvodným rodným kultúrnym prostredím a právo používať svoj materinský jazyk.

Petícia:
https://www.change.org/p/eu-parliament-abolish-adoptions-without-parental-consent/u/16460396?tk=ZUJNt2XAnHsyZO8i14nJGYC0UoEIoQDUZPNY00SatSo&utm_source=petition_update&utm_medium=email

Juraj Režo
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“. Lož je rýchlejšia, pravda ju spravidla stíha pomalšie. Pravda je pravda, lož je lož. Nič medzitým. Pod pätou pravdy klíči pochybnosť. Liberálna demokracia je dvojhlavá hydra, lož sprava i zľava. Obe produkujú zlo. Na ceste k tretej totalite. Anonymná a netransparentná demokracia spochybňuje samú seba ako demokraciu.
Hypotéza: Ideálna agora (nie matrix) pozná osobné súkromie ale nepozná anonymitu vo verejnom priestore v záujme agory. Chcem veriť, že spoločnosť je tehotná zmenou, ak platí, že žena nemôže byť len trochu a iba kde-tu tehotná. Ak sa sama, ktorá je ovládaná zlom, nebude zmene brániť, lebo, mnohí ľudia robia všetko preto, len aby sa vyhli sami sebe... Verím, že zmena systému je možná bez násilia, bez jedinej kvapky krvi, mierovou a pokojnou cestou. Bez majdanizácie Slovenska. Krvavých revolúcií bolo viac, než dosť, a všetky sa vzájomne požrali.
Naša „nežná“ potrebuje reparát. Už 26 rokov... Ukradli nám ju. Nechali sme si... Som ideologický, politický a náboženský abstinent. Nevolič už od prvého kola prezidentských volieb. Svoje ostatné ľudské a občianske práva si ale nenechám vziať. Relatívne slobodný a nezávislý, aj preto, čas od času cestujúci bloger. :-)

Pridaj komentár

  & Časopis