Plány na novú ríšu pod francúzsko-nemeckým vedením

· Čas čítania: 3 min.
Blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu a po nich nádej na zásadnú výmenu byrokratickej nomenklatúry v Bruseli ženú dosluhujúcu eurokraciu a jej spojencov v európskych metropolách do páchania nehanebností s ďalekosiahlym dosahom.
Cukor a bič
Zanovitých členov Európskej únie, medzi ktorých patrí predovšetkým Poľsko s Maďarskom a najnovšie aj Taliansko, má priviesť k rozumu okrem iného plné alebo čiastočné obmedzovanie prístupu k eurofondom. Európska komisia sa tým vyhrážala Budapešti a Varšave už dávnejšie, ale až nedávno – 4. apríla, dostala odobrenie na blokovanie fondov od poslancov Európskeho parlamentu. Kamufluje sa to argumentáciou, ktorú dala do titulku aj správa tlačovej agentúry SITA: „Ak štáty Európskej únie budú zasahovať do súdnictva, podľa Bruselu by mohli prísť o eurofondy.“ Komisári zamestnávajú vlastných analytikov a dávajú si radiť od maďarských alebo poľských „eurohujerov“, ako nafukovať blchy na slonov, keď treba odhaľovať údajné deficity mladých demokracií v tzv. nových členských štátoch. Cieľom výhražného mávania kyjakom nad hlavami „nedostatočne uvedomelých“ odvážlivcov je dať tamojším vládam tvrdú lekciu, aby bez reptania prispôsobovali formát a výkon domácej justície podľa úniovej šablóny.
Menované a ďalšie stredoeurópske krajiny privádzajú mocipánov v Bruseli do zúrivosti vytrvalým bojkotovaním, „švejkovaním“ a kľučkovaním pri plnení nariadení o prijímaní afro-ázijských votrelcov. Úniová centrála je odhodlaná vytĺkať zatvrdnutým Stredoeurópanom ich údajný rasizmus a islamofóbiu z hláv prevýchovou a trestami. Ako? I tak, že Europarlament prijal 26. marca v Štrasburgu Uznesenie o základných právach ľudí afrického pôvodu v Európe. Dá sa očakávať, že povedie k povinnému multikulturalizačnému zviditeľňovaniu černochov a k právnej praxi ich uprednostňovania, v Spojených štátoch známej ako pozitívna diskriminácia.
Vysoko platení únioví zákonodarcovia ešte i ku koncu svojho volebného obdobia ochotne pomáhajú uskutočňovať projekt zakladateľov Európskej únie, i keď si to nie vždy dostatočne uvedomujú. Plnenie jeho kľúčovej zložky, ktorou je pretavenie európskych národov najprv mentálne a postupne i biologicky na bezduchú apatickú multirasovú masu, rozčlenili na desaťročia. Hoci v období pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu pribrzdili inváziu cudzozemcov, Európsky parlament požehnal zriadenie Azylového a migračného fondu vo výške presahujúcej desať miliárd eur. Ako poznamenal portál aktualne.cz: „Schválený fond nie je novým nástrojom, ale nadväzuje na už fungujúci Azylový, migračný a integračný fond (AMIF). Ten disponuje čiastkou viac ako tri miliardy eur a financuje projekty zamerané na integráciu migrantov či zlepšenie procesu azylového riadenia.“ Toto opatrenia treba vnímať ako súčasť donucovacej metódy cukru a biča. Keď sa bič ukázal ako neúčinný, nastupuje cukor. „Každý členský štát dostane na začiatku programového obdobia pevne stanovenú čiastku desať miliónov eur. Každé dva roky by potom krajiny EÚ, ktorých sa to týka, mali čerpať dodatočné jednorazové príspevky, napríklad 10000 eur na každú osobu prijatú v rámci presídlenia, alebo na každého neplnoletého bez sprievodu, ktorému štát zaistí azyl,“ poznamenáva menovaný portál.
Autor: Patrik Sloboda
Mesačník Zem &Vek si môžete predplatiť na:
http://bit.ly/kupit-online-zemavek-maj-2019
ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár