Pokrvné rodové línie vládcov sveta

Tagged With: , , , , , 1 Comment

Kedykoľvek sa pripravuje presadenie skrytej agendy, vždy nastáva doba, keď skryté musí preniknúť na povrch, aby sa nakoniec implementovalo vo fyzickej realite. To je to, čo teraz vídame v zlučovaní celosvetového bankovníctva a nadnárodných spoločností. A aj rýchlosť, s akou sa politická a ekonomická nadvláda sústreďuje naprieč Európskou úniou, Spojenými národmi, Svetovou obchodnou organizáciou, multilaterálnymi dohodami o investíciách a množstvom ďalších globalizačných inštitúcií ako sú Svetová banka, Medzinárodný menový fond a samity G7/G8.

V pozadí tejto neustálej a riadenej centralizácie sú príbuzenské pokrvné línie, ktoré možno vystopovať až do čias starovekého Stredného a Blízkeho východu. Vynorili sa tu, aby sa stali smotánkou, šľachtou a kňazstvom Európy skôr, ako expandujú svoju moc do celého sveta, prevažne prostredníctvom veľkého britského impéria. To umožnilo klanu exportovať pokrvnú príbuznosť do všetkých krajín, ktoré boli pod britskou a európskou nadvládou, vrátane Spojených štátov amerických, kde pokračujú v šou až do dnešných dní.

Spojené štáty americké majú už v poradí 45. prezidenta a 33 z týchto mužov boli geneticky príbuzní dvoch ľudí – anglického kráľa Alfreda Veľkého a Karola Veľkého, slávneho panovníka z Francúzska deviateho storočia. Agenda tejto príbuzenskej pokrvnej línie sa do dnešných dní implementovala natoľko, že centrálna celosvetová kontrola je úplne prirodzená.

Keď to zhrnieme, rasa krížiacich sa pokrvných línií, vlastne rasa v rámci rasy, sa po tisíce rokov sústredila v starovekom Strednom a Blízkom východe, než expandovala svoju moc po celej zemeguli. Veľmi kľúčovým aspektom bolo vytvorenie siete mystických škôl a tajných spoločností na nenápadné zavedenie Agendy, vytvárajúcej v jednom čase inštitúcie ako napr. cirkvi na mentálne a citové uväznenie más a ich uvrhnutie do spoločných vojen. Budeme túto skupinu zmieňovať ako Bratstvo.

Autor: David Icke

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://www.webareal.sk/sofian

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...
One Response to "Pokrvné rodové línie vládcov sveta"
 1. Pointa je, že dnešná „smotánka“ (napr. Oliver Andrásy) si vážne kupuje rytierstvo v ráde Sv. Juraja, lebo chce patriť medzi „svetovú smotánku“. A potrebujú nové životopisy. Keby to chcel robiť ako humor a nostalgiu – čo nepriamo tvrdia v Pluske, mohol si objednať vstup medzi iluminátov zadarmo v Telgárte.
  Telgártski ilumináti Vás pasujú za rytiera zadarmo:
  „S nonšalantnosťou ministerských poradcov oslovil Otca Serafima: „Vy ste veľmajster?“ a pridal naše tajné heslo – „Leánka, Lacrimae Christie, kóšer vodka“.
  Hanka mu to hneď všetko priniesla. Evidentne sme zabudli dať do stanov Lóže Veľkého Orientu a Byzantského Rítu poznámku, že stačí podľa chuti, povedať len časť hesla. “
  http://www.mordechajkapusta.blogspot.com/2014/01/13-komnata-mordechaja-kapustu.html
  http://www.mordechajkapusta.blogspot.com/2010/01/slobodomurari-smotanka.html

Pridaj komentár

  & Časopis