Políciu zámerne rozložili, vyšetrovanie vysokej kriminality znemožnili

Tagged With: , , , , , , , Add Comment

Podplukovník v. v. Ivan Melicher by si mohol užívať výsluhový dôchodok a o nič sa nezaujímať. Záleží mu však na tom, ako a v akej spoločnosti budú žiť naše deti. Pôsobil ako policajný vyšetrovateľ a jedným z jeho pôsobísk bol Odbor vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti, kde sa špecializoval na vysokú ekonomickú kriminalitu. Sám sa presvedčil, ako nitky rozkrádania štátu vedú do najvyšších kruhov, a to za každej politickej garnitúry. Pravdepodobne ako jediný na Slovensku vzniesol v rámci tejto trestnej činnosti konkrétne obvinenia, ktoré však zamietli pod koberec. Keďže mu osud našej vlasti nie je ľahostajný, stal sa odborným garantom pre oblasť vnútra v rámci programu Manifest Slovenska, ktorý bol koncom júna prezentovaný na Národnej konferencii. A nám poskytol rozhovor. I keď vopred upozornil, že určité podrobnosti nie je vhodné zverejňovať.

Podľa prieskumu, ktorý nedávno prezentovalo združenie Legis Telum, je na Slovensku najvyššia miera nedôvery voči polícii spomedzi všetkých krajín EÚ – až 55 %. V čom vidíte príčiny?

Polícia patrí medzi represívne zložky, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní chodu štátneho systému. Okrem polície zabezpečuje chod štátu aj mnoho iných zložiek. Ale môžeme sa spýtať, ktorá zložka dnes funguje v plnom rozsahu, v prospech občana a jeho potrieb? To je základná otázka. Nezabúdajme, že všetci štátom platení zamestnanci nemajú príjem z ničoho iného len z našich daní. To by si mali uvedomovať, a tak sa k občanom správať. Polícia ako represívna zložka má svoje špecifické úlohy a poslanie. Všeobecne a denne vidíme, že si ho zjavne nedokáže plniť. Občana, daňového poplatníka, polícia viac šikanuje ako chráni. Obvinený má v procese neporovnateľne viac práv ako poškodený, a o náhrade škody ani nehovorím. Bežne viditeľných príkladov je veľa. Na ilustráciu uvádzam jeden z môjho rodného mesta. Ako sa vyjadril pán Chmelár, citujem: „čierni turisti“ vyvolali incident, a keď okoloidúci občania útočníkov spacifikovali, čo myslíte, koho polícia riešila? A takéto delikty sú na Slovensku už úplne bežné. Samozrejme, verejno-právne médiá o tomto úspešne mlčia. A viete čo? Je to dobre, lebo vami prezentované percento by bolo vyššie. Toto je, samozrejme, len letmý pohľad na systémový problém, ale myslím, že na ilustráciu postačuje.

Máte prehľad, ako funguje polícia v iných európskych štátoch, vrátane tých postkomunistických? Je naozaj odôvodnené, že práve na Slovensku je najhoršia dôvera v políciu v celej Európe, vrátane Rumunska či Albánska? Teda krajín, kde je vyššia korupcia alebo neporiadok ako u nás, a napriek tomu nedopadli v spomínanom prieskume tak strašne.

Tento prieskum mohlo ovplyvniť viacero faktorov. U nás je korupcia všeobecná. Nespokojnosť občanov, ktorá z tohto zákonite vyplýva, musí byť niekam nasmerovaná. A v danom prípade je cielene nasmerovaná práve na represívnu zložku, teda políciu. Sami vidíme úspešnosť či neúspešnosť zásahov alebo riešení inšpekcie Ministerstva vnútra SR. V tomto by som videl podstatu problému. Práve to je najviac medializované a verejnosť to veľmi citlivo vníma.

Autor: Marián Benka

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://www.webareal.sk/sofian

 

 

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis