List najvyššiemu vedeniu BILLA

· Čas čítania: 4 min.

Milí čitatelia, poskytujeme vám list vedeniu Billa od bývalého člena manažmentu s názvom „Kto klame? Billa Slovakia alebo mesačník Zem a Vek?“ Ak chcete napísať aj Vy a získať relevantnú odpoveď, potom môžete využívať dostupné kontakty:

Billa Viedeň: [email protected] a zároveň aj kontakt na vedenie REWE Group Kolín.

Svoju otázku môžete adresovať priamo pánovi Lionelovi Souque, generálnemu riaditeľovi skupiny REWE: [email protected]

Nechceme nič iné, len jasné stanovisko o skutočnom dôvode počinu Billa, na ktorý máme ako slovenskí zákazníci plné právo. Asociácia Nezávislých médií sa pripája k zneniu listu spolu s konštatovaním, že informácie o stúpajúcom predaji s najvyšším predajom v roku 2018 sú overené a pravdivé.

Znenie listu v nemčine:

Guten Tag, gute Leute in REWE.

Leider, der Streit zwischen Billa Slowakei und Monatsschrift Zem a Vek fährt fort weiter. Wer ist schuldig?

Geschichte:

1/ Billa Slowakei nach der Initiative von einem Blogger aus Mainstream Zeitung hat entscheidet Monatsschrift Zem a Vek auslisten.

2/ Ich war treue Billa-Kunde (90% Einkauf in der Slowakei in Billa). Darum ich möchte klar wissen, ob Billa ist auch mit Politik oder nur mit  Business beeinflußt  Ich habe geschrieben, dass es war nach meine Meinung von Billa Seite eine politische Entscheidung (Beilage) 

3/ Ich habe Antwort von Billa Slowakei bekommen, dass es war wegen kleinere und kleinere Interesse für Zem a Vek. Das habe ich auch Zem a Vek geschickt. (Beilage)

4/ In Antwort von Chef-Redaktor Zem a Vek, Herr Mgr.Art. Tibor Eliot Rostas habe ich aber Tabelle bekommen, wo kann man sehen, dass Absatz und dann auch Umsatz ist ganz umgekehrt – Interesse wächst.

Wenn ist das richtig, dann bei Billa-Kunden das Interesse „Zem a Vek“ lesen auch zwischen erste 5 Monaten 2017 und erste 5 Monaten in 2018 – wächst!!! – um 511 Stück.

Sind diese und weitere Ergebnisse dann das richtige business Argument zu Auslistung?  Oder was ist hinter diese Entscheidung gestanden? 

Draussen ist das Lesestück mit der Benennung: Billa lügt und betrügt!
https://zemavek.sk/billa-klame-a-podvadza/ 

Ich habe keine Beweise, keine Rechnungen, wo kann man eindeutig sehen, wer spricht die Wahrheit. Es sind nur 2 Möglichkeiten: entweder „Zem a Vek“ oder Billa hat falsche Informationen und Nummern kundgemacht. 

Aber!

Doch selbe Rechnungen haben beide Seiten! Dann Lösung ist sehr einfach. 

Beide Seiten treffen sich persönlich zusammen: auf Tisch geben alle Rechnungen und alles nocheinmal zusammenrechnen. FINITO! 

Bitte, gute Leute in REWE, geben Sie schnellstens auf Billa Slowakei Anweisung zu Zusammentreffen mit Herr Mgr.Art. Tibor Eliot Rostas, Chef-Redaktor Zem a Vek, und Problem ist sehr schnell weg!

Darum sende ich diese Nachricht auch auf seine email Adresse: [email protected]

Ihr könnt dann miteinander kommunizieren.

Konsequenze? Einige Leute in der Slowakei sprechen laut um Boykott Billa. Braucht solche Reklame Billa – REWE?

Bitte, macht diese nutzlos Ping-Pong kurze Ende! Für guten Name von Billa. Nur die Nummern sind jetzt relevant.

WICHTIG! 

Wir, Billa-Kunden in der Slowakei, wir wollen wissen, wo in diese Sache ist wirklich die Wahrheit! 

Vielen Dank und alles Gute euch allen

Slovenský preklad:

Dobrý deň, dobrí ľudia v REWE.

Žiaľ, spor medzi spoločnosťou Billa Slovensko a mesačníkom Zem a Vek pokračuje ďalej. Kto je vinný?

Príbeh:

1/ Billa Slovensko na základe iniciatívy jedného blogera mejnstrímových novín rozhodla vylistovať mesačník Zem a Vek.

2/ Bol som verným zákazníkom Billy (90% nákupu na Slovensku v Bille). Preto by som rád vedel, či je Billa ovplyvnená tiež politicky alebo iba obchodne. Napísal som, že podľa môjho nazoru to bolo politické rozhodnutie (viď.príloha).

3/ Dostal som od Billy Slovensko odpoveď, že to bolo kvôli menšiemu a menšiemu záujmu po Zem a Vek. Toto som poslal aj mesačníku Zem a Vek.

4/ V odpovedi od šéfredaktora Zem a Vek, pána Mgr.Art. Tibora Eliota Rostasa, som ale dostal tabuľku, kde je možné vidieť, že odbyt a potom tiež aj obrat je úplne opačný – trend, predaj rastie!

Ak je toto správne, potom záujem Billa-zákazníkov medzi prvými piatimi mesiacmi roku 2017 a prvými piatimi mesiacmi roku 2018 čítať „Zem a Vek“ rastie!!! – o 511 kusov.

Sú tieto a ďalšie výsledky potom ten správny obchodný argument na vylistovanie? Alebo čo stálo za týmto rozhodnutím?

Vonku (pozn.: na slovenskom internete) je článok s názvom: Billa klame a podvádza!
https://zemavek.sk/billa-klame-a-podvadza/

Nemám žiadne dôkazy, žiadne faktúry, kde sa dá jednoznačne vidieť, kto hovorí pravdu. Sú len 2 možnosti: buď Zem a Vek alebo Billa zverejnila falošné informácie a čísla.

Ale!

Predsa tie isté faktúry majú obidve strany! Potom je riešenie veľmi jednoduché.

Obidve strany sa osobne stretnú spoločne: na stôl vyložia všetky faktúry a všetko ešte raz spolu prerátajú. FINITO!

Prosím vás, dobrí ľudia v REWE, dajte čo najrýchlejšie pokyn Bille Slovensko, aby sa stretli s pánom Mgr. Art. Tiborom Eliotom Rostasom, šéfredaktorom Zem a Vek, a problém je veľmi rýchlo preč!

Preto posielam túto správu aj na jeho emailovú adresu:[email protected]

Potom môžete navzájom komunikovať.

Dôsledky? Niektorí ľudia na Slovensku hlasito hovoria o bojkote Billa. Potrebuje takúto reklamu Billa-REWE?

Prosím, urobte tomuto zbytočnému ping-pongu krátky koniec! Pre dobré meno Billa. Iba čísla sú teraz relevantné.

Dôležité!

My, Billa zákazníci na Slovensku, chceme vedieť, kde je v tejto veci naozaj pravda!

Vďaka a všetko dobré vám všetkým

Dipl.Ing. Jozef Potúček, bývalý Váš kolega

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

One Response

Pridaj komentár