Pozdrav Sulíkovi, SaS, jeho pseudo liberálom, libertariánom a závislákom na nakupovaní…

· Čas čítania: 9 min.
Ilustračný obrázok: Shutterstock

Predseda liberálov a libertariánov, či „konzervatívnych liberálov“ či čoho, Richard Sulík, reaguje na Veľký piatok so zatvorenými obchodmi takto: „Chceli ste ísť dnes nakupovať? Zabudnite! Tu vidieť obrovský rozdiel medzi nami, liberálmi a kresťanmi/konzervatívcami.“ A pochvaľuje si, aké je dobré byť liberálom. Tým, samozrejme, chce dosiahnuť, aby mu voličstvo a jeho SaS padli k nohám… Lebo on — „liberál“ Slovensko „chráni pred zlými kresťanmi“. Slovensko ale treba chrániť pred ním.

Ak Sulík tára o sekulárnom štáte verzus náboženstve, tak vedzte, že nie je sekularista, ale zjavne len netolerantný kresťanofób. Ústava SR Čl. 1 odsek (1) platí pre Sulíka, jeho SaS a všetkých pseudo liberálov, v celom znení, obsahu a význame oboch viet: Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ Sulíkovcom a ostatným liberálom a tým, ktorí článku neporozumejú, osobitne ešte raz: Slovensko sa neviaže ani na žiadnu ideológiu!

Liberalizmus je ideológia aj s príslušenstvom ako vyšitá (gender, multikulti, marihuana, ekonomika, zdravotníctvo, školstvo, sociálne veci). Aj v SaS bude zrejmá podpora úplnej slobody antikoncepcie, potratov, pribudne eutanázia, ale nebudú tam podporné politiky rodín, založených na manželstve muža a ženy a na zvrat klesajúcej demografickej krivky, naopak. SaS podporuje registrované partnerstvá gejov a lesieb, po nich pritaká aj ich manželstvám a má zjavne blízo k podpore feminizmu. Sulík pošliapava preambulu v časti „cyrilo-metodské dedičstvo“ a Čl. 1 odsek 1 Ústavy SR v časti „ideológia“.

Aj na adresu Lucie Nicholson-Ďurišovej spredvlani: Čerstvé (!) mlieko existuje už len v mliekomatoch, ktoré sú likvidované „reťazcami“ a ak vám obom (so Sulíkom) chýbajú teplé rožky, kúpte si ich deň pred dňom nákupného pokoja a v ten deň prihrejte po druhý raz.

A ak máte, pán Sulík, problém s časom na návštevu hračkárstiev s vašimi deťmi, odíďte z politiky. Slovensko a vaše deti tým len získajú… deti sú viac, než vaša politika a politická kariéra!Čitateľskej verejnosti pripomínam aj toto: http://www.topky.sk/cl/100535/1467057/Rozzurena-Sulikova-politicka–Jezis-je-sadomasochista–ktory-do-ebal-ludom-zivot-. Za svoj „posratý“ život si môže sama.

Neumrieme hladom ani smädom! Ľudská bytosť nie je živá len nákupmi. Spoločenská potreba (aj nepochopená) nákupného pokoja nemá nič spoločné s liberalizmom ani konzervativizmom. Dni nákupného voľna bezprostredne nesúvisia s náboženstvom! Na druhej strane z neho vychádza starozákonné „Šesť dní budeš pracovať, siedmy budeš svätiť“ a strániť sa práce, ktorá pre život nie je nevyhnutná, lebo ľudia nie sú živí len prácou. Pre život sú nevyhnutné nepretržité prevádzky, nie super a hypermarkety!

Sulíkovci, nepodsúvajte ľuďom neoliberalizmus a libertariánstvo! Nákupný pokoj spája v pracovnom týždni rozdelené a frustrované rodiny. Dáva im možnosť venovať sa sebe a deťom. Zdraviu, striedmosti, športu, kultúre a duchovným veciam. Je nástroj duševnej a duchovnej očisty a oslobodenia sa od telesných potrieb hmotárstva aspoň po dobu sviatočného pokoja. Právo na nepretržitú možnosť nákupov nie je základné ľudské právo! Obmedzujúcimi opatreniami nie sú porušované základné ľudské práva!

Tých zatiaľ 16 dní nákupného pokoja v roku je ten lepší prípad toho, čo je pre celkové zdravie občianskej spoločnosti a kvalitu jej života dobré a správne, a čo nie. Za čias socializmu boli obchody otvorené v sobotu do 12-tej, zvyšok soboty a nedele a počas sviatkov boli obchody zatvorené, každá rodina sa predzásobila v sobotu predpoludním. A myslím si, a je mi úplne jedno, že viacerých z vás „vytočím“, že by to tak malo byť aj dnes, a úplne by stačilo, ak by obchody boli v sobotu otvorené do jedenástej.

Aj pekári sú len ľudia ako vy. Doprajte aj im, nielen sebe! Myslite aj na tie matky v pokladniach a dokladačky tovarov. Sledujem ich, aj empatívne poteším a vyslovím im vďaku, úctu, rešpekt a uznanie. Viete, aké sú mi vďačné? A vy hundrete, keď to pri pokladniach viazne! Proti argumentu – „však keď sa im nepáči, nech idú robiť inam“, odpoveď – ak by mali kam, šli by.

Ľudia, pozor! Túto „rekonštruovanú vládu“ máte úplne vo svojej hrsti. Racionálne zvážte váš úmysel s predčasnými voľbami! Budete ich trpko ľutovať! SaS, Progresívne Slovensko, SKOK a pseudo liberálov budú voliť ľudsky, mentálne, občiansky a ľudsko-právne negramotní hlupáci. Závisláci na nákupoch a vlastnom blahobyte vždy, všade a za akýchkoľvek okolností, neschopných zmiernenia a rozumnej vôľovej autoregulácie svojich chúťok a žiadostí… (túžba nakupovať je aj jeden z príznakov neurotizmu a hystérie z večného nedostatku a pocitu, že im stále čosi chýba…).

Nespokojní člováci a človečice, šliapte radšej na päty a dýchajte na krk staronovej vláde! Obsahovo prázdne bonmoty na transparentoch vymeňte za významovo vecné, konkrétne a termínované požiadavky na okamžitú zmenu legislatívy; politické strany, mimovládky, voľby, petičné právo, referendum, postavenie PZ a inšpekčnej služby MV mimo MV, na úroveň „nezávislej“ prokuratúry! Aj tá potrebuje odstrihnutie od politického systému. Riešte súdnictvo a právny štát! Dožadujte sa spravodlivosti! Inak budete voliť po starom, v „štandardnom“ systéme matrixu, v ktorom sa točíte ako v bludnom kruhu každé štyri roky a systém matrixu tak znova a znova potvrdzujete a legitimizujete. Spamätajte sa už konečne.

Príčinou mentálnej a mravnej biedy politiky a spoločnosti je práve tento toľko politikmi objahovaný „štandardný“ systém, ktorý je v celej EÚ v kríze. Riešte už konečne partokraciu prežratú oligarchokraciou a mafiokraciou! Tento systém je zhnitý! Pár dní nákupného kľudu ho nezmení. Ten systém už nemá čo ľuďom ponúknuť! Tak vás klame a podvádza! Zasypáva vás, chlácholí a ohlupuje tovarmi a službami.

Štát a staronová „štvrtá Ficova“ vláda musí plniť vašu vôľu! Sulíka a jeho neo liberálnu a libertariánsku sektu SaS treba poslať nadobro na Západ, a tam, v 24 hodín otvorených obchdoch, môžu aj spávať! Mimochodm, nechali ste si predstaviť novú stratégiu a reformu zdravotníctva z dielne liberálnej SaS?

Do zoznamu závislostí WHO treba pridať reálnu závislosť na nákupoch. Takto nás deformuje a ničí posvätná mantra „voľného“ (nie slobodného) trhu! Ekonomickí globalizátori z nás chcú mať konzumnú spoločnosť bez ducha a slobodnej vôle! Ich filozofia a ideológia neo liberalizmu neprináša očakávanú uspokojivú slobodu, ale nárast vnútorného nepokoja a neslobody, neurotizáciu konzumnej a stákle nenasýtenej spoločnosti, prináša ľudské otroctvo a koprofágiu vlastných recyklovaných produktov! Zrýchľujúci sa pekelný kolotoč výroby, predaja, nákupu, konzumu, rast rastu a zmnožovanie zmnožovania! Kam až, kde a aký to bude mať koniec?

Toto chce ekonomický Globálny Prediktor: https://www.hlavnespravy.sk/sulik-chceli-ste-ist-dnes-nakupovat-zabudnite-tu-vidiet-obrovsky-rozdiel-medzi-nami-liberalmi-krestanmikonzervativcami/1358258

SaS a sulíkovci chcú redukovať aj počet sviatkov, aby sa zvýšením ekonomickej produkcie zvýšila životná úroveň, to je na hlavu na druhú! Ušetrí na dôchodkoch. Ako? Budete zdochýnať priamo na pracoviskách! Ale vaše deti, bez vás, samé doma, aj v sobotu, v nedeľu a vo sviatky, budú mať vždy „čerstvé“ mlieko a pečivo! To bude vaša životná úroveň a kvalita života podľa Sulíka! https://www.hlavnespravy.sk/na-vianoce-do-prace-sulik-chce-zrusit-sviatky-vraj-to-zvysi-zivotnu-uroven/849927

Sulíkovci sa pokúsia o redukciu kódexu základných ľudských práv v časti „náboženské práva“. Zároveň sa priblížia kontroverznému Kiskovmu výroku: Ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom!“

Ale ja libertarianizmus (čo najmenej štátu) vnímam inak! Práve cez pojmy voľný obchod – slobodný obchod. Regulovaný-neregulovaný (riadený-neriadený). Pamätajte, že voľný obchod nerovná sa slobodný obchod! Čo je TTP, TTIP, NAFTA, CETA? Nadnárodné „voľné“ obchodné zmluvy, bezcolná obchodná výmena a čo ešte? A kam sa podeli malí živnostníci, rodinné podniky, stredná podnikateľská vrstva? Stratili sa v globálnych „voľných“ obchodných reťazcoch? A kde sme tam my všetci? Blúdime labyrintmi a pomedzi regále jednotiek obchodných reťazcov.

Mám zmysel pre reálnu slobodu ľudskej bytosti ako osoby, nie pre konzumujúce a samé seba a medzi sebou sa vzájomne požierajúce zombie s polomŕtvou dušou bez ducha.

Neo liberalizmus sa stáva ateistickým náboženstvom. Ostrovy liberalizmu liberálnych médií a mimovládnych „neziskoviek“ sú vzájomne prepojené. Vytvárajú sieť, systém matrixu, ktorý nás, ani liberálov, ani konzervatívcov, ale normálnych, umiernených, odmietajúcich extrém zľava aj sprava, vťahuje a pohlcuje do seba…

Povinne. ONI, liberáli, nás ostrakizujú, podrobujú si nás, nesmieme mať vlastný názor, kriminalizujú nás, neo liberálne myslenie nám nariaďujú… Neo liberalizmus sa stáva povinnou ideológiou pre všetku spoločnosť v európskom a transatlantickom priestore. Neoliberáli nás postupne oberajú o naše ľudské slobody a práva.

Neoliberalizmus zo svojho „Lebensraumu“ (životného priestoru), porovnateľného s nacistickou filozofiou a ideológiou Tretej ríše, vytláča autochtónne kresťanstvo ako základ filozofie pôvodných európskych hodnôt. Post liberalizmus rovná sa je post demokracia, diktatúra liberalizmu. SaS, SKOK, Zelení, Spolu, Progresívne Slovensko (spája ich neo a post liberalizmus sprava aj zľava), ak po voľbách obsadia miesta v parlamente, budú pokračovať v supresii a ostrakizácii kresťanstva a v procese oddeľovania kresťanských cirkví od štátu, ale na svoj obraz, pokračujúcim radikálnym vytláčaním kresťanov a kresťanstva z verejného priestoru. Postupne nás budú oberať o právo na súkromie, pokračovať v potláčaní práva na výhradu vo svedomí…

Diktatúra neoliberalizmu, bez hraníc a zmyslu pre zdravý rozum, svedomie a prirodzenú mieru vecí, sa postupne mení na neoliberálny fašizmus. Je úžasné ono môcť všetko a nemusieť nič, také blízke vlastnostiam pozemského ateistického božstva, po tom, čo Friedrich Nietzsche, Hitlerov obľúbený filozof, odmietol existenciu židovsko-kresťanského Boha, čím otvoril „všetkému progresívne a pokrokovo zmýšľajúcemu a osvietenému ľudstvu“ jeho cestu k pozemskému samozbožšteniu ľudských bytostí a k ich večnému a totálnemu oslobodeniu v budúcej, totálne liberálnej a totálne spokojnej a šťastnej, fukuyamovskej „liberálnej“ spoločnosti ako vrcholu a koncu dejín ľudstva…Neoliberalizmus je základom ľúbivej a zmyselnej, zradnej a zákernej ideológie a politík pre novú, ďalšiu, tretiu totalitu Nového svetového poriadku!

Praví kresťania nie sú z tohto sveta, ale sú jeho riadnymi obyvateľmi a občanmi so všetkými ľudskými, občianskymi a politickými právami. Už je neúnosné, koľko urážok, ponižovania a posmechu zažívajú… Liberáli prekročili všetky hranice ľudských práv v útokoch, supresii a ostrakizácii kresťanstva. Je čas im čeliť. Svetské právo aj kresťanom poskytuje možnosti (inštitút trestného právneho poriadku)
a/ nutnej obrany,
b/ krajnej núdze.

Jediná podmienka, ktorá platí nielen pre kresťanov ale aj ostatných ateistov a inovercov je, že nesmú útočiť ako prví! Ibaže útok je vedený proti kresťanom, preto sú v záujme kresťanskej viery a kresťanského učenia povinní postaviť sa na svoju osobnú obranu a obranu svojej kresťanskej viery a kresťanského učenia!

Praví kresťania sa správajú podľa Ježišovho podobenstva o minci a ako osoby majú ľudské, občianske, politické a náboženské právo a povinnosť, postaviť sa na odpor každému, kto narušuje ústavné zriadenie demokratického štátu, ktorého sú riadnymi a plnohodnotnými občanmi, odvádzajúcimi štátu dane a odvody.

Zdroj: https://blog.hlavnespravy.sk/4243/pozdrav-sulikovi-sas-a-jeho-pseudo-liberalom-a-libertarianom-a-zavislakom-na-nakupovani/

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár