Prečo sú niektorí viac a iní menej chápaví a vedomí?

· Čas čítania: 6 min.

Ľudstvo už niekoľko tisícročí trápi zásadný problém: deštruktívne, naivné, hlúpe, absurdné, zaslepené, agresívne a inak nevhodné, neprirodzené správanie. To už mnoho storočí spôsobuje neustále vojny, konflikty, sociálne patológie, fanatizmus, rasizmus, netoleranciu, deštrukciu prírody, životného prostredia, spoločenského a osobného života, vzťahov, spolunažívania, politického a ekonomického usporiadania, atď. Nechávame sa ovládať a zotročovať médiami, politikmi, ideológiou, cirkvami, lekármi, systémom, peniazmi, reklamou, pudmi, konzumom, zamestnávateľmi, štátom, úradmi, atď. Volíme stále rovnako hlúpe a skorumpované strany a politikov. Odovzdávame svoju moc a moc nad nami politikom, štátu, úradom, kňazom, lekárom, atď. Na osobnej úrovni prežívame nespokojnosť, frustráciu, neúspech, rozvrat rodín a vzťahov, podliehame strachu, chorobám.

Prečo je tomu tak? Najdôležitejším faktorom, ktorý to spôsobuje je, že väčšina ľudí je nechápavá a nevedomá. Rozhoduje sa a koná zle, nevhodne, deštruktívne, pretože zle, nevhodne vyhodnocuje a chápe životné situácie a realitu. A to na úrovni osobnej ako aj spoločenskej. Pokúsme sa analyzovať príčiny tohto stavu. Väčšina ľudí sa domnieva, že príčinou je nedostatok inteligencie, skúseností a nízke vzdelanie. Bohužiaľ, nie je to pravda.

Nepochopenie života a reality, zlé vyhodnotenie životných situácií a z toho plynúcich zlých rozhodnutí, postihuje takmer rovnako ľudí vysokoškolsky, stredoškolsky vzdelaných, ako aj ľudí len so základným vzdelaním. Starých a skúsených, ako aj mladých a neskúsených ľudí a tiež ľudí s vysokým ako aj s nízkym IQ. Áno, ak je niekto mentálne zaostalý, teda s veľmi nízkym IQ, táto skutočnosť ho obmedzuje v myslení a chápaní, ale týka sa to len malého množstva ľudí so značne podpriemernou inteligenciou. A je pravda aj to, že mladých ľudí obmedzuje nedostatok životných skúseností, ale len samotné životné skúsenosti a vzdelanie nám vôbec nezaručujú vyššiu úroveň chápania, pochopenia života a životných situácií a múdre rozhodnutia.

Bohužiaľ väčšina vysokoškolákov, doktorov a inžinierov, má síce veľa poznatkov, ale pramálo z nich rozumie ich podstate. Len mechanicky replikujú poznanie, ktoré ktosi iní priniesol, teda to čomu ich v škole, na univerzite naučili a čo sa dočítali v knihách. Napríklad, väčšina lekárov a psychológov nerozumie človeku, zdraviu a chorobám, ale v praxi len mechanicky aplikujú to, čo ich naučili v škole. Bezducho predpisujú lieky a rady, ktoré niekomu čiastočne pomôžu, inému nie a ďalšiemu uškodia a oni ani netušia prečo? Bezducho to zdôvodňujú tým, čo ich naučili v škole. A tak sa napríklad dnes smiešne potápame v domnelej pandémii COVID-19 a robíme absurdné opatrenia. A tak je to so všetkými vzdelanými odborníkmi. Máme miliónov doktorov a inžinierov, ale drvivá väčšina z nich nikdy nič „neobjaví“ a k ničomu „novému či prevratnému nedospeje“. Čím to je?

Problém je v tom, že sa domnievame, že k poznaniu, pochopeniu a múdrosti sa dá dospieť racionálnymi postupmi, teda kombináciou inteligencie, vzdelania a skúsenosti. To je však omyl. Známi objavitelia, vynálezcovia, experti, či uznávaní duchovní majstri, vysoko prevyšujú ostatných tým, že sa dokázali otvoriť vedomiu ako najvyššej podstate bytia a čo niektorí nazývajú božským zdrojom. Kvantoví fyzici aj osvietení mudrci zhodne konštatujú, že vedomie je najvyššia forma inteligencie, nehmotná substancia, z ktorej vzniká všetko existujúce. Celý vesmír, naša Zem, príroda, život. Ten kto sa dokáže intenzívne otvoriť vedomiu, teda zdroju všetkého poznania a najvyššej (božskej) inteligencie, tomu z tohto zdroja prichádzajú informácie, poznanie a pochopenie, ktoré svojou kvalitou a múdrosťou vysoko prevyšujú aj tie najskvostnejšie výkony nášho rozumu, intelektu.

Mnoho geniálnych objaviteľov neskrývalo, že sa im ich objavy prisnili alebo k nim prišli „z hora“, samé počas meditácie, či inak povedané v rozšírených stavoch vedomia. Počas spánku, pri meditácii a pod., je naša racionálna mozgová aktivita utlmená a to nám umožňuje sa otvárať univerzálnemu (božskému) vedomiu. Môžeme teda konštatovať, že títo geniálni ľudia de facto nič neobjavili, len sa dokázali široko (hlboko) otvoriť univerzálnemu vedomiu a odtiaľ čerpať to objavné, geniálne. Z toho zároveň logicky plynie, že všetko poznanie, ktoré máme, a ktoré budeme mať i v nekonečnej budúcnosti, tu (v univerzálnom vedomí) vždy bolo a je už teraz. Záleží len od našej individuálnej úrovni vedomia, teda od miery v akej sa univerzálnemu vedomiu dokážeme otvoriť a čerpať z neho. Všetci sme jedno univerzálne vedomie. Rozdiel je len v tom, že na individuálnej úrovni je niekto s univerzálnym vedomím viac a niekto menej spojený, otvorený alebo uzavretý.

Fenomén vedomia dokážeme rozumom ťažko a s obtiažami uchopiť. Je to preto, lebo tu pôsobí efekt, ktorý poznáme z príkladu rybičky v akváriu. Rybička, ktorá sa narodila a je neustále uzavretá v akváriu je presvedčená, že celý svet pozostáva z akvária, v ktorom žije. Ak sa jej však náhodou podarí vyskočiť z akvária, pochopí, že akvárium je len malý uzavretý priestor, malá časť reality. Takéto pomyslené akvárium je fyzický svet a telo, v ktorom žijeme. Kým sme v ňom uzavretí, sme presvedčení, že vedomie vzniká v našom mozgu a život vznikol náhodne evolúciou prírody. Kvantová fyzika síce už experimentálne v hadrónových urýchľovačoch objavila, že pri rozklade hmoty na stále menšie častice na konci rozkladu nezostalo absolútne nič, teda žiadna hmota, z čoho plynie, že vesmír, Zem, príroda, naše telo a mozog ako hmotné substancie de facto neexistujú. Sú len mentálnym nehmotným prejavom a výtvorom vedomia, ale vzhľadom k tomu, že ľudia i vedci sú “uzavretí v onom pomyslenom akváriu”, tak tomu nechápu a toto vedecky exaktne potvrdené poznanie jednoducho ignorujú, resp. nezinterpretujú zle, nevedome si vysvetľujú.

Počas jednej mojej cesty za indiánmi v Južnej Amerike som absolvoval aj ceremónie s tamojšou magickou rastlinou, v ich pomenovaní medicínou ayahuascou, ktorá dokáže človeku po požití otvárať vedomie, resp. rozširovať stav vedomia. Asi dva dni po takejto skúsenosti, kedy som mal stále silne rozšírené vedomie, sa mi stalo, že som zrazu, nečakane vystúpil z tela a pozeral som sa z hora sám na seba, na izbu, v ktorej bolo moje telo, na psa, ktorý okolo môjho tela chodil. Potom som (moje vedomie, JA) astrálne opustil túto miestnosť a zašiel som niekoľko sto kilometrov za šamanom, indiánom, kde som absolvoval onú ceremóniu s ayahuascou a rozprával som sa s ním o tomto mojom zážitku, ktorý som nechápal. Po inštrukciách, ktoré mi dal som sa astrálne vrátil do svojej izby a späť do svojho tela. Táto skúsenosť netrvala dlho, ale bola pre mňa šokujúca a čo sa týka poznania prevratná. Zistil som a uvedomil si, že JA nie som moje telo a mozog. Moje JA bolo čosi nehmotné, duchovné, ktoré sa pohybovalo mimo moje telo. A toto nehmotné, éterické JA nielenže si uvedomovalo samo seba, teda tvorilo moju identitu, vedomie, ale tiež vnímalo, videlo, počulo, komunikovalo, cítilo a myslelo. Úplne nezávisle od môjho tela, mozgu a zmyslov. Uvedomil som si, že moje JA, vedomie, vnímanie, cítenie a myslenie s mojim telom vôbec nesúvisia. Chápem, že bez takejto skúsenosti, je porozumeniu pravej podstate vedomia, JA, fyzického sveta, života, objavom kvantovej fyziky o neexistencii hmoty, času a priestoru ako aj otvoreniu sa univerzálnemu vedomiu a tým zvýšeniu úrovne vedomia, len ťažko možné.

Ešte nám zostáva odpovedať si na otázku, prečo sa väčšina ľudí tak málo alebo vôbec neotvára univerzálnemu vedomiu? Zvlášť, ak si uvedomíme, že je zdrojom nielen neobmedzeného poznania, chápania a múdrosti, ale aj mimoriadnych a nadzmyslových schopností. Z môjho pohľadu ide o záležitosť ega. Čím má človek väčšie ego, tým je uzavretejší univerzálnemu vedomiu a tým aj obmedzenejšie, a teda skreslenejšie, naivnejšie, nevedome vníma a chápe realitu, život a životné situácie. Lipnutie na egu spôsobuje, že si ono vytvára ilúziu vlastnej výnimočnosti, jedinečnosti, namyslenosti až narcizmu a tým aj túžbe po moci, sláve, tituloch, hodnostiach, pozíciách či majetku. Takíto ľudia si nepripúšťajú, že by mohlo byť niečo viac a múdrejšie ako sú oni, ich ego a tak sa uzatvárajú aj univerzálnemu vedomiu, v ktorom by sa stratilo, rozplynulo ich ego-identita a ego-výnimočnosť.  Ich úroveň vedomia je v dôsledku toho nízka, skreslená, zahmlená, obmedzená. Naopak ľudia, ktorí si málo všímajú seba, málo sa zaoberajú sebou, sú altruistickí a podstatne menej ukotvení v egu, majú predpoklad  byť  otvorenejší univerzálnemu vedomiu a skúsenostiam s rozširovaním vedomia. To im umožňuje čerpať poznanie z univerzálneho (božského) zdroja vedomia a tak hlbšie, dokonalejšie a neskreslene chápať a poznávať, objavovať, správnejšie, s nadhľadom a múdro sa rozhodovať.

AUTOR: PhDr. et Mgr. Silvester Sawicki, PhD. je psychológ a pedagóg

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected] UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár