Prioritou každého režimu je podchytiť mládež

· Čas čítania: 2 min.

Prudké tempo súčasného civilizačného vývoja núti architektov prebiehajúcich premien, aby úzkostlivo dohliadali nad formou a obsahom výchovno-vzdelávacej sústavy v krajinách tzv. vyspelého demokratického sveta v podmienkach zatiaľ ešte oficiálne nezrušenej demokracie.

Kým to príde, musia sa spoliehať, že dokážu naďalej udržiavať kontrolu nad formovaním správania a myslenia nastupujúcej generácie iba nepriamo a prevažne nenásilnými prostriedkami.

Môžu sa opierať o bohaté skúsenosti svojich predchodcov z uplynulých stáročí a tisícročí. Jeden z osvedčených nástrojov, po ktorom opäť siahajú, je nezakrývaná ideologizácia školstva. Inak povedané, podriadenie vzdelávacieho systému súčasným a nastávajúcim požiadavkám najvyšších vládnucich vrstiev.

Sú nervózne, pretože otvárajú Pandorinu skrinku s bioinžinierskymi technológiami na úpravu genetickej výbavy všetkých živých tvorov. Háčik spočíva v tom, že nedokážu spoľahlivo kontrolovať rast a správanie takýchto živých kreácií. Navyše majú plnú hlavu starostí s prirodzenou, geneticky nemodifikovanou ľudskou „biopopuláciou“, ktorá má k dispozícii takmer bezodnú studnicu poznania v podobe zatiaľ stále ešte polopriepustného internetu. Dopustili vytvorenie relatívne vzdelanej strednej triedy, ku ktorej patrí v mnohých krajinách súčasnej euroatlantickej civilizácie väčšina obyvateľstva. Už síce zaradili spiatočku, ale výsledky reverzného pohybu v oblasti výchovy a vzdelávania sa prejavia až po niekoľkých generáciách. A v želateľnej miere, len ak sa stredná trieda, proti ktorej vedú mocipáni hlavný nápor ofenzívy, nepostaví na odpor proti návratu totality. V školstve a výchove budovaním alternatív voči hlavnému prúdu, podľa možnosti nezávislých, tzv. deprogramovacích štruktúr. Poznali ich už v starovekých ríšach, keď útlak tyranov presahoval znesiteľnú mieru. Presuňme sa do septembra 2018 a pri troche námahy môžeme nájsť aktivistov alternatívneho neideologizovaného vzdelávania, výchovy a poznávania z dôb nedávno minulých. Veľa toho preskákali a cítia, že história sa opakuje.

Autor: Patrik Sloboda

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://www.webareal.sk/sofian

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár