Príručka prežitia: Prežitie v skupine

· Čas čítania: 4 min.
Ilustračné foto: Shutterstock

Už od prvého čísla Zem&Vek, ktoré vyšlo v máji 2013, sme zverejňovali v podobe 5-dielneho seriálu text od argentínskeho autora Fernanda Ferfala Aquirreho, ktorý na vlastnej koži zažil ekonomický kolaps svojej krajiny. Po jeho nedávnom opätovnom publikovaní na našej webovej stránke pokračujeme 15-dielnym seriálom inštruktora kurzov prežitia Patrika Žitníka, ktorý v tlačenom časopise vychádzal od októbra 2013 do decembra 2014.

O tom, či je lepšie spoliehať sa len na seba alebo si vybudovať okolo seba komunitu podobne zmýšľajúcich osôb a navzájom si pomáhať, sa vedú polemiky a spory. Spravidla vyhráva názor, že každý sa stará sám o seba a možno ešte o vlastnú rodinu, všetko ostatné sa nás netýka. A vybudovanie fungujúcej komunity v sťažených podmienkach po kolapse je veľmi zdĺhavý a náročný proces. Vyplýva to hlavne z nutnosti nachádzať spoločnú reč s inými osobami, ktoré naše smerovanie a úsilie nemusia chápať.

Ako sme už písali v predchádzajúcich článkoch, prežitie kolapsu je počas prvých 48 hodín závislé na náhode a je jedno či ste na to pripravený alebo nie. Ak ale prežijete, musíte rozhodnúť o svojom ďalšom osude a ten závisí na vašej psychike, vedomostiach a technických prostriedkoch, ktoré budete mať po ruke. Máte v zásade dve možnosti. Buď so situáciou budete „bojovať“ sám alebo v skupine. Čo je lepšia cesta, závisí od situácie a nik vám na to nedá univerzálnu správnu radu ani odpoveď.

Skupina má viac možností. Jednotlivec dokáže sám dlhodobo žiť v sťažených podmienkach, ale jeho možnosti sú obmedzené. Bude sa potýkať s každodenným zabezpečením si potravy a základných životných potrieb. Naopak, skupina má vysokú pravdepodobnosť dlhodobého fungovania s rozvojom všetkých potrebných zdrojov, rastom populácie, zachovaním vedomostí a pod.

Aby však skupina prežila, musí vyriešiť tieto hlavné otázky:

  1. Organizáciu skupiny.
  2. Formu rozhodovania alebo spôsob voľby „hlavy skupiny“.
  3. Veľkosť skupiny.
  4. Systém riešenia sporov.
  5. Duchovnú alebo svetonázorovú stránku.
  6. Etiku a prístup v rámci skupiny a navonok.

Budúcnosť nebude až tak veľmi záležať na zložení skupiny, ako na jej správnom vedení a organizácii. Množstvo rozhodnutí a nekonečný rad úloh alebo povinnosti, si bude vyžadovať zvláštny a špecificky prístup. Demokracia nebude mať veľký priestor, ale do určitej hranice je prípustná. Skupina sa bude musieť prispôsobiť prostrediu a podmienkam, zmeniť svoj názor na riešenie rôznych situácii a priorít. V niektorých prípadoch jej rozhodnutia budú mať negatívny vplyv na jednotlivcov, ale inak to asi nepôjde. Pre zachovanie bezpečnosti alebo iných dôležitých priorít, sú takéto rozhodnutia nutné.

Sila skupiny bude práve taká ako je jej najslabší článok. Ak nebude fungovať čo len jeden z hlavných bodov fungovania skupiny, skupina sa rozpadne a v najkrajnejšom prípade neprežije.

Organizácia skupiny v záujme jej prežitia alebo vybudovania fungujúcej komunity musí byť prísne hierarchická, čo znamená vytvorenie niečoho ako malej vojenskej organizácie. „Hlava“ skupiny alebo jej veliteľ musí na seba prevziať zodpovednosť a trvať na tom, aby sa jeho rozhodnutia presne plnili. Rozhodne to však musí byť človek, ktorý každým svojim konaním prospieva skupine a myslí predovšetkým na jej prospech. Jeho najbližší musia mať presne definovanú funkciu, právomoci a výsady. Zároveň musia mať presne špecifikovaný okruh pomocníkov, ktorých majú na starosti. Skupina v každom prípade musí robiť rozhodnutia pod vedením veliteľa. Inak bez ohľadu na to aká je situácia, musí rozhodnutie vykonať veliteľ a jeho rozkazy musia byť splnené.

Forma rozhodovania môže byť rôzna. Najideálnejšie je, ak pred rozhodnutím zasadne rada užšieho kruhu skupiny, alebo pozvaní jedinci poznajúci problematiku, ktorá je predmetom rozhodovania. Rady týchto osôb môže a nemusí brať vodca do úvahy, konečné rozhodnutie je na ňom. Najhorším spôsobom rozhodovania je centralizácia, kedy vodca prijíma rozhodnutia len na základe svojich pocitov. Samozrejme, forma bude vždy závisieť od charakteru vodcu a od toho, akým spôsobom sa vodcom stal.

Veľkosť skupiny výrazne ovplyvní jej životaschopnosť, je nutné brať do úvahy všetky zdroje, ktoré má skupina k dispozícii a ako rýchlo ich dokáže obnovovať alebo dopĺňať. Prežije len skupina, ktorá bude mať v tomto smere vyvážené hodnoty. Teda toľko členov, koľko môže dlhodobo uživiť.

Systém riešenia sporov bude nahradzovať zákonník. Treba ho presne špecifikovať. Bude vychádzať z iných priorít a je nutné si uvedomiť, že niektoré a možno všetky súčasne platné zákony budú potlačené a zabudnuté. Zákon bude vychádzať z novovzniknutej morálky a podmienok prežitia skupiny. Bude postavený na skupinovom prospechu, nie na prospechu jedinca. Tresty budú možno z dnešného pohľadu veľmi tvrdé (fyzické). Najhorším z nich bude vylúčenie z komunity alebo smrť. Spory je nutné v každom prípade vylúčiť alebo ich okamžite riešiť.

Každý z nás potrebuje okrem naplnenia fyzických potrieb aj psychickú pohodu. V daných podmienkach však budú ľudia vystavený značným psychickým tlakom, takže sa v nich môžu rozrásť rôzne negatívne, až deštruktívne myšlienky a pocity. I keď na začiatku to nebude mať hlavný vplyv na skupinu, postupom času, keď sa situácia ustáli, sa tento vplyv zosilní. Môžu prísť problémy, s ktorými nik nerátal a preto je potrebné hneď od začiatku na to myslieť. Organizovať v skupine besedy so vzájomným zdieľaním pocitov a zaoberať sa v tomto smere aj najmenšími detailmi. Predíde sa tým veľkým problémom.

Etika skupiny bude mať vplyv na vzťahy v jej vnútri a aj navonok. Pocity spolupatričnosti a vzájomnej závislosti etiku posilnia. Bohužiaľ sa človek často prejavuje v krízových situáciách negatívne. V dnešnej dobe sme sa naučili myslieť hlavne na seba, náš negativizmus a egoizmus sa prejavujú pokrivenou etikov, ktorú bude treba prehodnotiť. V prípade nezvládnutia etiky bude jednotlivec nielen postrachom pre druhých, ale môže zapríčiniť tragický koniec celej skupiny.

Ak skupina dodrží uvedené zásady, značne sa zvýšia jej vyhliadky na úspech.

Autor: Patrik Žitník

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár