Progres dnes znamená regres.

Tagged With: , Add Comment

Zregenerovať dnes znamená zdegenerovať.

Vybudovať dnes znamená vybúrať.
Zlepšovať dnes znamená zmenšovať.
Žiť dnes znamená živoriť.
Sadiť dnes znamená vsadiť.
Klíčiť dnes znamená ničiť.
Hodnoty sú dnes prázdnoty.
Udávať smer dnes znamená udávať.
Česť je dnes neresť.
Boj proti sa dnes ospravedlňuje ako boj za.
Lojalita je len hypotekárna formalita.
A zmena je opäť príchod temna.
Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis