Progresívni veriaci, nový „kresťanský“ politický subjekt na Slovensku

· Čas čítania: 9 min.
Foto: HS

Skôr, než sa vám zanedlho, počnúc marcom 2020, postupne otvoria volebné miestnosti pre naplnenie vášho ešte ako-tak slobodného a demokratického aktívneho občianskeho a politického volebného práva, v poradí prezidentské, voľby europoslancov a parlamentné voľby, mali by ste (slobodne zvážte) mať aj tieto informácie:
Článok je určený ale (nie je podmienka) len pre ešte ako-tak slobodných ľudí, len s primeranou ľudskou, občianskou a politickou intelektovou výbavou, len s akou-takou slobodnou vôľou a len s akým-takým zodpovedným záujmom.
Progresívni „kresťanskí dúhovisti“ ako nová „kresťanská“ politická strana na ich dúhovom prajde, vľavo ich hlavný ideológ a „teológ“ Ondrej Prostredník:

Na začiatok prvé tri otázky:
1. Čo je národ, definujte národ?
2. Kto je, má byť, ten „osvietený vodca“?
3. Čo je progresívny, progresivita?
„A preto, vytvorme jeden veľký európsky národ pod vedením nášho osvieteného vodcu, ktorý najlepšie vie, čo je pre nás dobre. Zabudnime na náš jazyk a zvyky, Afričanom sa to veľmi ťažko učí. Prestaňme už egoisticky sledovať vlastný záujem a začnime už konečne sledovať záujem niekoho iného.“
Bezprizorní vydedenci, bezverci, bez osobnej identity. Slniečkari, vítači, multikulturalisti, protagonisti rodovej ideológie. Ekumenizátori (spájanie a zjednocovanie všetkých svetových náboženstiev). Neo Pacem in teris. To je novodobý proletariát novej, neomarxistickej „progresívnej“ ľavice…
https://www.facebook.com/ondrej.bosik?fref=ufi&rc=p
Na stránke:
https://www.facebook.com/progresivniveriaci/?fref=gc&dti=1400116213615392&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/progres%C3%ADvni-veriaci/viera-ktor%C3%A1-n%C3%A1s-pos%C3%BAva-vpred/252727318818811/

Ondrej Prostredník (dnes už bývalý pedagóg Evanjelickej teologickej fakulty UK, dostal ban od ECAV) „teológ a progresívny vedec“ vynálezca svojej Teológie rodu (účinkuje s ňou, prednáša ju, na dúhových prajdoch a spoluúčinkuje na nich aj s ombudsmankou Patakyovou). Podpísal manifest Progresívnych veriacich:

„Veríme v lepšiu budúcnosť Slovenska ako miesta, pre ktoré pestrosť a rôznosť nie je hrozbou, ale obohatením. Chceme hľadať spoločnú cestu, nie spoločného nepriateľa.“ A k manifestu sa tiež hlásim ako veriaci, ktorý robí všetko pre to, aby kresťania na Slovensku prestali brať LGBT+ ľudí ako hrozbu a akceptovali ich aj tým, že ich spolužitie prestanú démonizovať.“
Ste už dokonale zmätení/né?
Doc. Prostredník dostal od ECAV ban ako vš pedagóg Evanjelickej teologickej fakulty UK Bratislava pre jeho „Teológiu rodu“.
Prepisuje v nej Genesis (Starý zákon, prvá časť Pentateuch, Tora) a kresťanské Písmo.
Tak ju prednáša na dúhových prajdoch.
Podobné bludy šíri aj MUDr. Michal Patarák, psychiater v Psychiatrickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, bloger Denníkov N a SME a Za stolom (často sa vyjadruje k sexualite a právam dúhy):
https://zastolom.sk/michal-patarak-vo-vychove-k-zdravej-sexualite-dietata-sa-nechajte-viest-jeho-zaujmom/
Okrajovo, mimo tému, odporúčam do pozornosti úžasný film: CHATRČ. Ale nenechajte sa ním uniesť do sveta mimo Písmo (!). Porovnávajte a premýšľajte. Diabolus sa vždy skrýva aj v nenápadných detailoch…
…takže, prednostne pre biblicky gramotných. Veriacich či ateistov. To je jedno.
Neomarxisti, nielen Prostredníkovskí, ale aj rímsko-katolícki, menia definíciu pojmu NORMALITA: Z neprirodzeného, ale aj biologicky nefyziologického, robia prirodzené…
Legalizujú pred Bohom židov, ale aj kresťanov, análny a orálny a iný neprirodzený homosexuálny sexuálny styk.
Pozoruhodné je, že lesbičky sa uspokojujú umelými mužskými penismi a vibrátormi análne, do pusy, vo svojom ľudsko-právne chránenom súkromí alebo verejne na kšeft (porno).
Pre islam je homosexualita rozsudkom smrti. Sú ale pokrytci. Alláh v jeho „nebi“ sľubuje posmrtne pravým moslimom „dostatok jedla, pitia, mladé panny a a mladých chlapcov…“
Z prirodzenej funkcionality sexu, ktorý má byť jednotou lásky a plodenia, robia len sex pre sex, v opore o údajné a bezvýhradné právo na sexuálnu rozkoš a zmyslový pôžitok akejkoľvek proveniencie, hlavne, nech je sex a rozkoš. A hlavne, že sa dvaja, dve, majú radi, rady.
Nadľahčene a veselo: Už starí Rimania vravievali, že sex a sex je dvanásť. A dopadli tak, ako dopadli (vážne až tragicky a fatálne). Smiech a slzy.
Na kľučke dverí k rozšíreniu opráva na sex pre sex a rozkoš, má ruku už aj požiadavka na legalizáciu pedofílie, lebo „detská sexuológia“ vraj: „Aj deti, kojenci a maloletí/é, majú právo na svoj vlastný sexuálny život!“ (výskumy Alfred Kinsey). EÚ bude postavená a už je, pred manželstvá mužov s maloletými dievčatkami. Bude zakrátko nútená aproximovať a negociovať svetské európske právo s islamským právom šaría…
Kresťanské učenie má pre sex pre sex názov smilstvo.
Lesbické ženy používajú umelé náhrady verne vyrobených odliatkov mužských údov. Prečo ich nevymenia za riadneho živého mužského dominantného samca?
Aký má v lesbickom sexe zmysel mužský element penis?
Otázka pre odborníkov a špecialistov na rodovú ideológiu: Ide o reziduum už prežitých, anachronických a úpadkových, rodových stereotypov?
A pre dúhu komplexne a všeobecne: Čo je sodomia? (pôvod, zmysel, význam, ako tag pre google)
Ako nepoučený, nedovzdelaný, vo veciach „ľudských práv dúhy“ ako polo až negramotný „homofób“ (žiadam si „anti cenu“ Homofób roka!) prahnem po vysvetleniach…
O všetko toto sa vám ochotne, vďačne a rád stará úžasný biznis: priemysel rozkoše.
Nechce za to nič, vôbec nič, len vaše prachy.
Súčasťou tohto pekelného kolotoča je biznis farmaceutických firiem, medicínska veda a výskum, ale aj biznis zdravotných poisťovní, pretože počty HIV pozitívnych a klinických prejavov a úmrtí na AIDS stúpa (tvrdenie IĽP a Weisenbacherovcov, o opaku, v jeho školskej príručke DVE/DVAJA je lož!).
A do jeho širokého a „slobodného“ košiara toho úžasného nadnárodného biznisu vás lákajú, vám oddane a nezištne slúžiace, vaše „ľudsko-právne“ mimovládky, zvané aj „neziskovky“ mimo ich príjmov z vládneho fondu (lobing najmä strany Most-Híd), ale aj zo sorosovského, amerického, nórskeho, západného zahraničia, európskych fondov, ale aj z vašej dobrovoľnej asignačnej dane…
Pán dicis et non facis je sakra extrémne inteligentný podvodník, luhár a zvádzač, ktorý dokonale pozná ľudskú náturu už od Adama a Evy. To je TEN, ktorý sa tvári, že nie je. Si diabolus non esset mendax et homicida je klamár a vrah.
Viktimológia a forenzná psychológia: „Obeť sa s dôverou vrhá do náručia svojho vraha.“
Máte vlastné IQ, intelekt, vnútornú výbavu a slobodnú vôľu:
Študujte, oboznamujte sa s tým, čo vám je a bude ponúkané Róbertom Mistríkom v prezidentských a „liberálnymi progresívcami“ a „Progresívnymi veriacimi“ tiež aj v parlamentných voľbách 2020…
Nič pre dobrovoľných a slobodných hlupákov ani pre dobrovoľne, slobodne negramotných…
Takto „pripravení/né“ pôjdu k prezidentským (marec 2019) euro voľbám (máj 2019) a parlamentným voľbám 2020, ako vždy, a robia to každé štyri roky kol-dokola. Lebo vždy chcú zmenu. Len nech je zmena. Iba potom nevedia, čo s ňou. Čas tohto cyklu sa znova kráti. K túžbe po zmene pribudlo: Len nech je tá zmena dostatočne progresívna!

Katolíckeho kňaza Mariána Kuffu majú liberáli za negramotného hlupáka a homofóba. Vyjadril sa k nemu aj „vzdelanec a osvietenec“ tiež „teológ a filozof“ Michal Havran.
Kuffa je aj terčom Weisenbacherovcov Inštitútu ľudských práv, sám jeho riaditeľ je vyhlasovateľ vojny kresťanom, aktivista dúhy, OČTK stále neodstíhaný aj s jeho extrémistickou neomarxistickopu a neo ľavicovou, neofašistickou Anketou Homofób roka…
Aby bolo vo veci tejto personálie jasno:
http://www.ikv.sk/kontakty.phtml?id5=7547
Pojem progresivita, progresívny,  a jeho sémantiku slovníky vysvetľujú ako: majúci rast, progres, priekopnícky, stúpajúci, vzrastajúci, s konotáciou pokrokový…
V čom je progresivita politického subjektu Progresívni veriaci? V čom tkvie progresivita politickej strany Progresívne Slovensko? S  adjektívom „progresívny“ sa pretrhlo vrece. A všetci sú „liberáli“. Detto.
Čo nové a „progresívne“ nám prinesie voľba „progresívneho“ prezidenta Róberta Mistríka a parlamentné voľby 2020?
Čo je „progresivita“ a „zaostalosť“ v kresťanstve? Je Kristovo kresťanské učenie zaostalé a anachronické? Zrelé na ďalšie a ďalšie „progresívne“ prepisovanie a falšovanie kresťanského Písma a kresťanského učenia? Nebolo ho dosť, spôsobeného protestantmi a sekulárnymi neo kresťanmi, tento raz neomarxistickými neo katolíkmi bergholiovskej vetvy novo ľavičiarov pápeža Františka?
Poctivý konzervativizmus sa usiluje obhájiť hodnoty, ultrakonzervativizmus pod rúškom obhajovania tradičných pôvodných európskych hodnôt, vyráža cez svoj pravicový extrémizmus do protiútoku s cieľom decimovať názorových oponentov.
Ultra liberalizmus cez svoju, jeho ultra radikálnu extrémistickú novú ľavicu (v obhajobe jej neo proletariátu) robí to isté, iba z protistrany (dva vektory proti sebe).
Pre kresťanstvo vždy platilo, platí a platiť bude: Hriech ostane hriechom s akoukoľvek ľúbivou nálepkou.
Čím sa necháte škrabkať pod vašimi bradičkami, po bruškách a podbruškách až k akým novým ideologickým a politickým „orgazmom“?
Napríklad aj tým, že aj HIV pozitívni majú právo na sexuálnu rozkoš a ak použijú kondom, ich partneri/ky o ich smrteľnej pozitivite nemusia ani vedieť..?
Aj o tom ale aj o inom (!) je sexuálna príručka DVE/DVAJA IĽP, distribuovaná do prostredia základných a stredných škôl…

Pridal som k nej „fejzbúkový obežník“ pre deti a najmä rodičov ich maloletých, školopovinných detí, s upozornením na možnosť ich ochrany pred škodlivými ideológiami, učením a možnými zlými následkami pre ich normálny a zdravý telesný, duševný a duchovný vývoj (pohlavie a rod), v súlade s Ústavou SR a zákonmi:
Ide výslovné (ľudsko-právne dokumenty!) právo rodičov ale aj ich detí, na ich dobre informovaný písomný súhlas (tlačivo!) s tým, čomu bude a malo by byť dieťa v škole podrobené, mimo rámec legálneho Štátneho programu vzdelávania.
Každá škola (riaditeľ školy a učiteľstvo) sú bezvýhradne povinní slobodnú vôľu rodičov a ich detí, rešpektovať, v súlade s právom na dobre informovaný súhlas, a základným ľudským právom aj na výhradu vo svedomí!
https://www.progresivne.sk/progresivizmus/
Garantujem, že PS svoj „progresívny“ program „rozbalí“ naplno až po voľbách…
Kto sú hlupáci a negramotní hlupáci?
Kto má dnes ešte štipku zdravého rozumu a intelektu?
To množstvo s „progresívcami“ kolaborujúcich „intelektuálov“?
Plus falošný kresťan-katolík, krútiaci sa ako had (podpora Čaputovej) „disident“ Róbert Bezák?
Čaputová, Bezák (na tejto snímke je vzadu vľavo aj usmiaty ultraliberál, pre ktorého SaS a Sulíkovci nie sú dosť liberálni):

Citujem komentár (zdroj hore):
„Ako súvisí „Miluj blížneho svojho ako seba samého“ s vytrvalým pohŕdaním bukvicami, utečencami, imigrantami a ďalšími?…“
Takto (?): Vyhoň sebe aj blížnemu?
Vzdelanie je aj garantom múdrosti?
Definujte múdrosť.
Viete, čo je intelektuálna a duchovná elita?
Kto sú klamári, podvodníci, kto vrahovia a kto ich obete?
Viac podnetov a otázok, než odpovedí?
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

https://blog.hlavnespravy.sk/7547/progresivni-veriaci-novy-krestansky-politicky-subjekt-na-slovensku/

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár