PROKURÁTOR ZRUŠIL UZNESENIE NAKA VOČI T. E. ROSTASOVI

Foto: archív

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry na podklade sťažnosti Tibora Eliota Rostasa podanej prostredníctvom jeho právneho zástupcu JUDr. Ľubomíra Hlbočana zrušil v plnom rozsahu uznesenie, vydané kpt. Martinom Sivkom. Po preskúmaní spisu prokurátor zistil, že uznesenie vyšetrovateľa PZ trpí právnymi vadami.

V tomto prípade ide o absurdné preskúmavanie jediného „nebezpečného extrémistického materiálu“ zaisteného pri zastrašujúcej domovej prehliadke ešte 26.2.2018, pri ktorej boli vystavení obrovskému psychickému nátlaku deti a členovia rodiny vydavateľa, publicistu a šéfredaktora prostredníctvom protiteroristického komanda so samopalmi mieriacimi na nevinných ľudí.
Týmto extrémistickým materiálom mala byť voľne dostupná kniha Holocaust pod lupou.

Prokurátor ÚŠP týmto krokom prvýkrát potvrdzuje, že štátny teror, porušovanie právomocí verejného činiteľa, pochybenia pri samotnom podávaní „vysvetlení“ v tzv. „znaleckých posudkoch“ môžu mať už čoskoro veľmi neblahé následky voči podávateľovi trestného oznámenia Pavlovi Sibylovi, vyšetrovateľovi Sivkovi, tzv. znalcom Miloslavi Szabóvi či Jane Plichtovej s úmyslom poškodenému privodiť poškodenie vážneho rozsahu. Prokurátor konštatuje, že na základe podanej sťažnosti preskúmal napadnuté uznesenie vyšetrovateľa, ako aj kompletný spisový materiál na vec a zistil, že sťažnosť obvineného Mgr.Art. Tibora Eliota Rostasa, podaná cestou obhajcu JUDr. Ľubomíra Hlbočana, je dôvodná. Ak by chceli páni Sivko či Szabó namietať, proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

Ostáva veriť, že Slovensko definitívne neupadne do opätovného marazmu totality, ale sloboda slova, prejavu ako základné ľudské práva ostanú trvalou hodnotou aj pre našich potomkov. Aj preto je tento prípad pre našu vlasť tak dôležitý. Hoci je toto len malé víťazstvo vo veľkej vojne s biedou ducha, ďakujeme za každú prejavenú podporu.
Viac dnes vo vysielaní na Slobodnom vysielači o 19:30h.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply