PRVÁ PONOVEMBROVÁ VLÁDA S TOTALITNÝM PROGRAMOM

· Čas čítania: 2 min.
Ilustračné foto: Shutterstock

Vláda SR dnes predložila v Národnej rade SR na poslednú chvíľu svoje narýchlo vytvorené programové vyhlásenie. Predsedovia koaličných strán sa pred novinármi predháňali v tom, ako budú bojovať proti korupcii, zvyšovať transparentnosť, či zlepšovať podnikateľské prostredie. Nespomenuli už, že v programovom vyhlásení sa vyskytujú totalitné prvky „boja proti konšpiráciám, hoaxom a dezinformáciám“ za súčinnosti všetkých zložiek štátnej správy, vrátane ministerstva obrany a prostriedkov trestného práva. Síce pri „zachovaní slobody slova“, ale zároveň podporujúc boj proti všetkému, čo „vyvoláva strach a nedôveru v štátne zriadenie a liberálnu demokraciu“. Čiže sloboda slova len v určitých mantineloch. „Republiku si rozvracať nedáme!“ – takéto heslo boja proti všetkým, čo nesúhlasia s establišmentom, sme tu už raz mali…

Vybrané pasáže z programového vyhlásenia vlády:

TRESTNÁ POLITIKA ŠTÁTU A VÄZENSTVO

Vláda SR preskúma zvýšenie ochrany záujmov Slovenskej republiky prostredníctvom noriem trestného práva pred rizikom hybridných hrozieb, týkajúcich sa najmä šírenia propagandy a dezinformácií, podpory extrémistických zoskupení a kybernetických útokov.

OBRANNÁ POLITIKA A OZBROJENÉ SILY

V rozvoji spôsobilostí rezortu ministerstva obrany bude zohľadňované meniace sa bezpečnostné prostredie v kontexte kybernetických a hybridných hrozieb, dezinformácií, klimatickej zmeny a výziev vyplývajúcich z technologického rozvoja vrátane umelej inteligencie.

INFORMATIZÁCIA

Šírenie dezinformácií a hoaxov ohrozuje rozvoj vedomostnej spoločnosti. Vláda SR pripraví akčný plán na koordináciu boja proti hybridným hrozbám a šíreniu dezinformácií a vybuduje adekvátne centrálne kapacity pre jeho realizáciu. Tento boj však nikdy nesmie oslabiť podstatu slobody slova ako východiskového princípu demokracie.

VZDELÁVANIE

Vláda SR bude klásť dôraz na budovanie odborných vedomostí, zručností a kompetencií absolventov, ako aj na rozvoj ich schopnosti flexibilne reagovať na zmeny, spolupracovať, kriticky myslieť, využívať technológie vo svoj prospech, odolávať konšpiráciám a dezinformáciám a zároveň rozvíjať svoju tvorivosť, etické správanie a schopnosť prevziať zodpovednosť.

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

V 21. storočí je však suverenita každého štátu, bez ohľadu na jeho veľkosť, konfrontovaná s novými neštátnymi aktérmi, preto rastie potreba aktívne sa vysporiadať s novými fenoménmi doby, akými sú napr. šírenie dezinformácií či klimatické zmeny. Toto zásadným spôsobom zmení podobu EÚ, ako ju poznáme dnes, na čo sa musíme pripraviť.

MEDIÁLNA POLITIKA

Vláda SR totiž so znepokojením sleduje nárast dezinformácií v médiách a najmä na sociálnych sieťach, ktoré účelovo vyvolávajú strach a nedôveru v štátne zriadenie a liberálnu demokraciu. Vláda SR preto podporí iniciatívy bojujúce proti hoaxom, falošným správam a iným dezinformáciám a vytvorí mechanizmy na boj proti hoaxom, falošným správam a iným dezinformáciám.

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

One Response

Pridaj komentár