Raymond Moody v Prahe a Bratislave

· Čas čítania: 9 min.

V čase od 23. do 29. septembra navštívi Prahu a Bratislavu Raymond Moody, autor bestselleru Život po živote a priekopník vedeckého skúmania klinickej smrti a posmrtných zážitkov. Toľkoto o ňom píše tlačová správa organizátorov podujatia:

Co se děje po smrti? Zeptejte se Raymonda Moodyho

Snad každý z nás si někdy položil otázku, co se děje po smrti. Odpověď nabízí americký filozof a psychiatr Raymond Moody, průkopník moderního výzkumu tohoto fenoménu. Popisem autentických zážitků lidí, kteří prožili klinickou smrt, Moody poukázal na to, že smrt možná neznamená konec, ale bránu k dalšímu životu. Jeho první kniha Život po životě se stala v laickém i odborném světě senzací. Poslední zářijový týden máte možnost se s Raymondem Moodym setkat osobně v Praze a Bratislavě.

Smrt jako tabu

Snad všechna světová náboženství věří v nějakou formu posmrtné existence jako protiklad perspektivy nicoty. Smrt je součástí našeho každodenního života, každý se s ní setká a každého nějak ovlivní. Přesto je jako téma stále tabuizovaná. Pokud ale budeme připravení, snadněji se vyrovnáme s odchodem někoho blízkého a nebudeme se potýkat se strachem z vlastní pomíjivosti. Akceptujeme-li možnost života po životě, můžeme svůj současný život (i životy svých blízkých) vnímat jako jeden z korálků na niti věčného života. Podle některých psychiatrů, psychologů a lékařů (patří mezi ně třeba Karel Nešpor) Moodyho knihy skutečně mnohým lidem pomáhají, lépe se pak vyrovnají s nemocí nebo dokážou snadněji přijmout smrt.

Klíčovým slovem je „naděje“

Raymond Moody říká, že má čím dál víc důkazů o tom, že smrtí možná všechno nekončí. Na slovu „možná“ ovšem trvá. „Myslím, že naděje je klíčové slovo. Vědecký výzkum není ještě na takové úrovni, abychom exaktně dokázali odpovědět na otázku života po životě. Zážitky lidí, kteří se ocitli v blízkosti smrti, nám sice neposkytují konkrétní důkazy, nicméně představují něco, k čemu se lidé mohou obrátit,“ dodává.

Co lidé prožívají během klinické smrti?

Moodyho kniha Život po životě shrnuje vzpomínky lidí, kteří prožili klinickou smrt. Popisují v nich, že si uvědomovali jakýsi průchod, kterým procházejí do uklidňujícího světla. Viděli, že „na druhé straně“ na ně čekají blízcí, přátelé či známí, kteří již byli po smrti. Pak zpětně sledovali svůj život, ale ne jako jeho účastníci, ale spíše jako pozorovatelé – zvenčí. Pokud se jim promítla nějaká špatná věc z jejich života, cítili smutek nebo bolest, kterou svým konáním způsobili jiným. A pokud viděli to dobré, co vykonali, vnímali radost, úlevu nebo smích spolu s těmi, kterých se situace týkala. Nakonec jim „hlas“ oznámil, že je čas se vrátit zpět a oni se vrátili do svého těla a života. Raymond Moody jejich zážitky popisuje bez patosu – jako objektivní pozorovatel. Sám říká, že lidé se po těchto zážitcích do života vrací jiní, mění se jim hodnotový žebříček, nacházejí nový smysl života a nebojí se smrti.

Důkaz nebo dohad?

Kniha Život po životě je první vědeckou prací, týkající se jevů v hraniční oblasti mezi životem a smrtí, které byly až do té doby považovány za pouhé halucinace. Oponenti Moodyho tezí tvrdí, že bílé světlo na konci tunelu je jen halucinací způsobenou nedostatkem kyslíku v mozku. Ale podobné zážitky mají i lidé, kteří jsou jen přítomni odchodu svých blízkých a sami neumírají. Jak by mohli mít halucinace tito zdraví lidé? Během dalšího bádání Moody zaznamenal, že vjemy obou skupin při umírání jsou překvapivě podobné. Ta podobnost je tak velká, že je dokonce možné specifikovat několik samostatných znaků, s nimiž se setkala většina lidí, kteří stáli na prahu smrti nebo jí byli přítomni. Sám Moody svá zjištění vnímá spíše jako filozofický názor, než jako vědecké resumé. Ostatně Moodyho inspirací je Platón, podle kterého je lidská duše nesmrtelná.

Když umírá někdo blízký

V knize Doteky věčnosti: Zkoumání zážitků sdílené smrti se Moody zaměřil na okamžiky, kdy blízká osoba prožívá totéž, co umírající. Moody sepsal zkušenosti stovek lidí, kteří byli u svých blízkých, když umírali. Popisují, že viděli jasné světlo, a sledovali, jak z těla umírajícího „vystoupila duše“, někteří s nimi dokonce panoramaticky prožívali jejich život. Byli to lidé různého věku, sociálního postavení, vzdělání i náboženství a bylo mezi nimi i mnoho ateistů – stejně jako v knize Život po životě.

Na ztrátu se nelze nikdy dopředu připravit

V češtině vyšel také titul Život po ztrátě, ve kterém se Moody zaměřil na to, jak lidé prožívají ztrátu někoho blízkého. Autor v knize hledá odpovědi na otázky, proč nám žal způsobuje tolik utrpení, jak překonat ztrátu, nebo kdy náš žal skončí. Zkoumá také, jak pozůstalí po ztrátě mění své životy nebo kdy je zármutek funkční a kdy dysfunkční. Nechybí ani doporučení, jak přijmout a vyjádřit soucit, nebo zmínky o pohřbech, rituálech či aktivních přístupech k překonávání ztrát. Kniha se tak může stát pomocníkem či rádcem pro truchlící.

 

Program Raymonda Moodyho v Praze a Bratislavě

23. 9. 2017 přednáška s besedou Prožitek blízké smrti: brána k životu po životě?
Spoluúčinkují: Gabriela Filippi, Daria Heřmanová, Viliam Poltikovič
Místo: Výstaviště Praha Holešovice – v rámci Festivalu Evolution
Čas: 16:00 – 18:00 hod.
www.evolution.cz

24. 9. 2017 přednáška Doteky věčnosti – Zkoumání zážitků sdílené smrti
Místo: Výstaviště Praha Holešovice – v rámci Festivalu Evolution
Čas: 12:30 – 14:00 hod.
www.evolution.cz

27. 9. 2017 – Přijetí smrti a příprava na ni / Strach jako součást našeho života, část 1.
Spoluúčinkují: PhDr. Jan Honzík, Mgr. Daria Heřmanová, Mgr. Marta Vacková, Gabriela Filippi, Patrik Kee, Viliam Poltikovič
Místo: Praha – Městská knihovna, Mariánské nám. 1
Čas: 19:30 – 22:30 hod.
www.raymondmoody.cz

28. 9. 2017 – Odcházení jako terapie a cesta poznání / Zkušenosti blízké a sdílené smrti, část 2.
Spoluúčinkující: PhDr. MUDr. Miroslav Krejčíř, Mgr. Margareta Johnová, Klára Markuciová, Gabriela Filippi, Petr Piňos, Viliam Poltikovič
Místo: Praha – Městská knihovna, Mariánské nám. 1
Čas: 19:30 – 22:30 hod.
www.raymondmoody.cz

29. 9. 2017 – Život po životě … a inspirace přítomným okamžikem
Spoluúčinkující: Mgr. Mária Andrášiová, PhD., PaeDr. Zlata Šramová, Zdenka Janková, Erika Vincoureková, Gabriel Pospíšil
Místo: Bratislava – Teatro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
Čas: 19:00 – 22:00 hod.
www.raymondmoody.cz

 

Tento text napísala moderátorka bratislavského podujatia, novinárka Erika Vincoureková:

Raymond Moody opäť v Bratislave

„Prorok je ten kto vidí ďaleko dopredu, ale súčasne žije pre prítomný okamih, lebo budúcnosť sa začína dnes.“ Toto sú slová klasika, ktoré súčasne vypovedajú o pripravovanej akcii „Život po živote / a inšpirácia prítomným okamihom“. Stretnutie s Raymondom Moodym a hosťami.

Je to jedinečná príležitosť stretnúť sa s psychológom, vedcom, spisovateľom Raymondom Moodym opäť po rokoch. Do Bratislavy prichádza po siedmych rokoch, aby posunul tabu smrti, k prítomnému okamihu.

Smrť nás sprevádza denne. Niet okamihu, v ktorom by niekto práve neopúšťal našu zem, napriek tomu v našich končinách je smrť neustále tabuizovaná téma. Je pritom jasné, že každý z nás sa s ňou stretne a každého toto stretnutie ovplyvní. Kto je pripravený, nebude sa musieť roky vyrovnávať s odchodom najbližších, či strachom z vlastnej pominuteľnosti. Kto už teraz rozmýšľa o tom, že azda existuje aj život po živote, inak by celé naše bytie nedávalo zmysel, ten bude svoj život aj život svojich blízkych považovať za jeden z korálikov na niti večného žitia.

Takto nejako uvažoval aj Raymond Moody, keď sa začal zaoberať touto témou. Inšpiroval ho sám filozof Platón, ktorý považoval otázku života po smrti za najdôležitejšiu otázku v živote človeka.

Otázkami, čo je po živote sa Raymond Moody zaoberá už pol storočia. Napísal množstvo kníh, ktoré opisujú skutočných ľudí a ich zážitky blízke smrti. Je to fenomén, kedy sa ľudia dostávajú do inej dimenzie, trebárs počas operácie sa vznášajú nad lekármi, počujú a dokážu reprodukovať, čo presne hovoria…alebo počas autohavárie sledujú boj o ich záchranu…Potom im „niekto“, zväčša iba hlas, oznámi, že je čas vrátiť sa a oni sa vracajú do tela aj do života. Ten život je však už úplne iný. Mení sa im hodnotový rebríček, sú empatickejší a strácajú strach zo smrti. Raymond Moody opisuje ich zážitky bez pátosu a neovplyvňuje ich názor na to, čo sa stalo. Všeobecne sa hovorí, že on vo svojich knihách dokazuje, že existuje život po živote. On však hovorí, teda aspoň v roku 2010, keď naposledy navštívil Bratislavu hovoril: „Neexistuje empirický dôkaz o tom, že existuje život po živote, ale môj názor je, že existuje akási forma existencie po smrti. Zážitky, ktoré som zachytil vo svojich knihách sa snažím racionalizovať… vniesť do nich princípy logiky. Príbehy z mojich kníh sú pre ľudí inšpirujúce, uľahčujú im žiaľ, dávajú im nádej.“

Raymod Moody opísal pár spoločných znakov ľudí, ktorí prešli zážitkom blízkej smrti. Všeobecne ide o: pocit blaženého pokoja – stav bez bolesti, všetko je harmonické a krásne, človek sa netúži vrátiť, opustenie vlastného tela – pocit vznášania sa mimo vlastného tela, audio efekt akoby okolo zneli sféry alebo nejaký príjemný vysoký tón, let tunelom  na konci, ktorého je jasné, vľúdne svetlo, často sú tam aj čakajúci príbuzní, stretnutie s mŕtvymi príbuznými a inými duchovnými bytosťami, často aj so svojimi nenarodenými deťmi, v prípade abortu. Film svojho doterajšieho života sa ľuďom premieta pred očami. A zrazu mnohé situácie pochopia.

Ani ďalší hostia tohto jedinečného programu nepovažujú smrť za tabu. Mária Andrášiová je onkoterapeutka s osobnými skúsenosťami pri odprevádzaní rodičov. Je aj autorkou knihy Keď do života vstúpi rakovina. Zlata Šramová strávila veľa času v hospicoch a pri terapiách spojených so smrťou a starobou. Rovnako na vlastnej koži zažila odprevádzanie mamičky. Na Zdenku Jankovú sa denne obracajú ľudia, ale aj odchádzajúce duše, aby im pomohla. Dar odprevádzať duše do svetla jej do života vniesol otec, ktorý „tam hore“ prijal poslanie pomáhať odchádzajúcim. Bez niekoho na zemi by to nezvládol a tak pribral dcéru do partie.

Tlmočiť Moodyho slová bude ďalšia terapeutka a výtvarníčka Denisa Kolářová.

A aby sa zážitok tohto večera umocnil zaznie aj liečivá hudba v solfeggiho stupnici v podaní Gabriela Pospíšila. A na úvod uvidíte ukážky z dokumentu Brána smrti skvelého režiséra, kameramana, cestovateľa, filozofa Vilka Poltikoviča, ktorý sa na otázky smrti a života po živote rozhliadol po celom svete. Rovnako medzi vedcami, ako medzi šamanmi.

Nenechajte si ujsť tento jedinečný zážitok 29. 9. 2017 od 19.00 – 22. v Divadle Wüstenrot v budove Istropolisu na Trnavskom mýte. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal alebo na mieste v pokladni. Večerom sprevádza Erika Vincoureková. Program bude interaktívny, nájde sa čas aj na vaše otázky a osobné skúsenosti.

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár