Robert Schuman: Otec Európy na zaplakanie

· Čas čítania: 2 min.
Obrázok: Archív Zem&Vek

Zmedzinárodnenie 9. mája ako sviatku Európy má podľa bruselskej mocenskej centrály pripomínať svetu historické vyhlásenie z 9. mája 1950 o konkrétnych krokoch k novému usporiadaniu Európy. Predniesol ho vtedy francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman a dostalo pomenovanie Schumanova deklarácia. Robert Schuman bol okrem iného zradným kolaborantom. Za takého sa kvalifikoval ako minister v bábkovej vláde Francúzskeho štátu (État français) so sídelným mestom Vichy, ktorý od júna 1940 do júna 1944 kontrolovalo nacistické Nemecko. Povojnový minister obrany Andre Diethelm sa o Schumanovi vyjadril takto: „Tento produkt Vichy by mal byť okamžite vykopnutý.“ Jemu i ďalším vlastencom prekážalo, že generál de Lattre, ktorý viedol inváziu oslobodzovacej armády na pobrežie južného Francúzska, vymenoval Schumana za svojho poradcu pre otázky Alsaska-Lotrinska. Vlnu námietok občianskej verejnosti dlho neustál a po troch týždňoch sa ho zbavil.

Povojnové Francúzsko viedol ambiciózny generál Charles De Gaulle, nad ktorým držali ochrannú ruku angloamerickí spojenci, aj keď sa im do nej občas teatrálne zahryzol. Práve na tohto dva metre vysokého egocentristu s generálskou čiapkou sa Robert Schuman obrátil, aby ho zbavil kolaborantského biľagu a umožnil mu vrátiť sa do služieb štátu. Poukazoval na svoj odchod z vlády, spoluprácu s odbojom, na prenasledovanie gestapom, väzenie, útek a protirežimovú činnosť. Odpoveď prišla bleskurýchlo. V priebehu šiestich týždňov ho právne očistili a už v októbri 1945 ho zvolili do nového ústavodarného zhromaždenia. Neboli kádre a doktor práv so špecializáciou na ústavné právo bol vzácne kvalifikovaným odborníkom pre nových držiteľov moci. Nebol spätý s komunistami, ktorí mali po vojne enormne vysoké preferencie vďaka spoluorganizovaniu domáceho partizánskeho protinacistického odboja.

Kľúčová úloha Roberta Schumana spočíva v tom, že sa nepodujal rozbiehať a presadzovať integračný model medzištátnej, ale supranárodnej, t. j. nadštátnej dirigistickej nedemokratickej západnej Európy. Rozumie sa, že s vyhliadkou na pohlcovanie stredovýchodnej postsocialistickej periférie. Toho sa už verný, usilovný a vytrvalý lotrinský technokrat nedožil, ale uvádzal do života mechanizmus nemilosrdnej centralizácie. Zriadenie EZOU splodilo nadriadený vysoký úrad, ktorý v priebehu rozširovania európskych integračných procesov mohutnel a splynul v roku 1967 s Európskou komisiou. Dôvod, prečo svetová plutokracia glorifikuje lotrinského advokáta nepatricijského pôvodu ako otca Európy, spočíva v jeho ochote stať sa tvárou zdrvujúcich globalizačných pochodov v európskej aréne.

Autor: Patrik Sloboda

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://bit.ly/kupit-online-zemavek-marec-2019

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár